Per recuperar els drets dels treballadors i les treballadores de l'Educació      Vine i lluita amb nosaltres!

24 de juliol de 2017

Acord en l'ERO de Merit School UPC

El centre cessa l’activitat en no ser renovat el contracte per part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

La Federació d’Educació de CCOO i el comitè d’empresa de Merit School-UPC aconsegueixen un bon acord en el seu expedient de regulació d’ocupació (ERO)

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya  i el comitè d’
empresa de Merit Scchool-UPC van aconseguir tancar les negociacions amb l’empresa per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que aquesta ha dut a terme per cessament d’activitat, en no renovar el contracte que tenia amb Merit School. Aquest centre duia a terme els ensenyament d’idiomes estrangers a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Els representats dels treballadors i treballadores, assessorats per la Federació d’Educació de CCOO han aconseguit recol·locar una mica més d’un terç de les 30 persones de la plantilla. En un principi, l’empresa no havia previst cap tipus de recol·locació. L’empresa ha donat garanties que aquestes persones cobraran la indemnització pactada en cas que fossin novament acomiadades abans d’un any.

L’empresa s’ha compromès també a que les recol·locacions no puguin ser motiu per invalidar un acord que una altra empresa del grup havia signat per tal de convertir els contractes d’obra i  servei a fixes discontinus.

Pel que fa a les indemnitzacions, s’ha aconseguit que l’empresa pagui a 26 dies per any treballat enlloc dels 20 que corresponen a aquest tipus d’acomiadaments. També s’ha acordat no limitar els cobraments amb cap topall de mensualitats. Aquestes indemnitzacions que afectin a treballadors amb contractes fixes discontinus es calcularan sobre la totalitat de l’any. Tanmateix, es reconeix l’antiguitat des del primer contracte en qualsevol empresa del grup.

Finalment, també s’ha acordat que dues persones acomiadades que s’havien de reincorporar a la feina el dia 29 d’agost, ja que els acomiadaments són amb data 31 d’agost, no ho hagin de fer perquè se’ls concedeixen 2 dies de permís retribuït.

CCOO denuncia que el Govern del PP incompleix les recomanacions europees en matèria educativa


Demana a la Comissió Europea que insti a l'Executiu a assegurar l'equitat

CCOO denuncia que el Govern del PP incompleix les recomanacions europees en matèria educativaEl sindicat exigeix recuperar en una legislatura el 5% de la inversió perduda i el desenvolupament de polítiques educatives que contemplin l'atenció a la població més desfavorida, entre unes altres.El Govern del PP no solament legisla contra el patrimoni comunitari, sinó que també ho fa contravenint la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. En una reunió mantinguda el passat 18 de juliol entre sindicats del sector públic i representants de la Comissió Europea a Espanya, la Federación d'Enseñanza de CCOO va denunciar aquest i altres aspectes, com l'incompliment de les recomanacions europees en matèria d'educació i altres polítiques socials d'acompanyament; la deterioració de l'equitat; la pèrdua de més de 9.000 milions d'euros d'inversió; les retallades de plantilla que han destruït desenes de milers de llocs de treball; el minvament salarial que ha reduït el poder adquisitiu dels i les professionals de l'ensenyament; o l'esforç escomès per les famílies, als qui les retallades els ha costat gairebé 3.000 milions d'euros. 


A més, va recordar que l'Executiu ja ha compromès en el seu pla d'estabilitat pressupostària reduir la inversió en educació fins a un 3,7% del PIB per a l'any 2019, davant la passivitat de les institucions europees. 

Amb vista a l'elaboració del proper informe “Anàlisi País” (“Country Report”) que fonamenta les recomanacions específiques dins del Semestre Europeu, CCOO ha demanat a la Comissió Europea que insti al Govern a assegurar el dret a l'educació de qualitat i a l'equitat com a principis rectors del nostre sistema educatiu, i a desenvolupar polítiques que contemplin l'atenció a l'alumnat més desfavorit. Així mateix, exigeix recuperar en una legislatura el 5% de la inversió perduda i a mitjà termini aconseguir el 7%; els drets socials i laborals furtats; i l'ocupació destruïda, així com l'actualització de les plantilles.

19 de juliol de 2017

Llistes d'aspirants seleccionats en el concurs oposició convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol

RESOLUCIÓ ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol. DOGC núm. 7415 (19/07/2017) 

18 de juliol de 2017

Religió fora de l'Escola

Campanya impulsada per Europa Laica, en la qual s'integra la Federación de Enseñanza de CCOO.


Religió fora de l'Escola


Les organitzacions i col·lectius que venim impulsant la campanya “Per una Escola Pública i Laica: Religió fora de l'Escola” vam presentar a l'octubre passat davant el Congrés una Proposició No de Llei a aquest respecte. Ara, sumant noves entitats i persones, volem impulsar un esforç específic sobre un dels seus punts: la denúncia i derogació dels Acords amb la Santa Seu de 1979.

De no donar-se aquest pas previ, el presumpte “Pacte educatiu” -pel qual s'ha creat una subcomissió parlamentària- o qualsevol nova llei educativa deixarien de costat, una vegada més, l'exigència democràtica del caràcter laic que ha de revestir el nostre sistema educatiu. La continuïtat de tals Acords i uns altres posteriors amb diferents confessions religioses obliguen a mantenir l'ensenyament de la Religió, com a assignatura d'adoctrinament confessional, en els currículums oficials.

De cap manera cal esperar que una nova llei educativa de caràcter democràtic pugui garantir el laïcisme exigit del marc escolar pel respecte al dret i la formació de la lliure consciència de l'alumnat, de mantenir-se la vigència d'aquests Acords i els posteriorment signats amb altres confessions religioses.
Per això, Europa Laica ha iniciat una campanya de recollida massiva de signatures demandant que el ple del Congrés, en representació de la voluntat democràtica i de la sobirania popular, presenti a debat i es pronunciï per la denúncia i derogació dels esmentats Acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu, així com dels subscrits en el mateix sentit amb altres confessions religioses.


Clica aquí per recolzar una escola pública i laica i la derogació dels Acords amb la Santa Seu de 1979.

CCOO denuncia l’acomiadament de tres docents (PDI) de la Universitat de Vic

Greus vulneracions dels drets sindicals i laborals

CCOO denuncia l’acomiadament de tres docents (PDI) de la Universitat de Vic


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia l’acomiadament de tres docents (Personal Docent i Investigador -PDI-) de la Universitat de Vic, un d’ells, membre del comitè d’empresa. CCOO entén que cap dels tres acomiadaments està justificats per causes objectives, com així pretén fer veure la Universitat de Vic (UVic-UCC). Les previsions per al proper curs no haurien de preveure cap dificultat per assignar dedicació docent i/o investigadora a temps complet per a tots els acomiadats. On sí que s’haurien de preveure dificultats és en cobrir la totalitat de necessitats docents.

Igualment, la Federació d’Educació de CCOO considera que els acomiadaments no responen a criteris de mèrits, competència i professionalitat i, a més a més, podria vulnerar el Codi Ètic de la pròpia UVic-UCC.

Tanmateix es denuncia que el procediment que la UVic-UCC ha dut a terme amb aquests acomiadaments també ha estat irregular, ja que no van ser comunicats amb suficient antelació  al Consell de Direcció de la Facultat a la qual pertanyen els docents acomiadats.

CCOO considera especialment greu l’acomiadament d’un membre del comitè d’empresa, que tot just s’hi acabava d’incorporar en haver-hi hagut una baixa. L’exercici dels drets sindicals ha d’estar especialment garantit, per això s’entén que aquest acomiadament és un cas de persecució i discriminació per motius sindicals i així es denuncia.

La Federació d’Educació de CCOO vol donar suport al comitè d’empresa i a la Secció Sindical de CCOO de la UVic-UCC i, amb ells, denuncia una manca alarmant de consideració i lleialtat de la UVic-UCC cap als seus treballadors.

El Tribunal Suprem dóna la raó a CCOO declarant el caràcter indefinit d’un professor associat

Sentència fonamental per reduir la temporalitat al PDI


El Tribunal Suprem dóna la raó a CCOO declarant el caràcter indefinit d’un professor associat


La sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència amb data 22 de juny on declara que, tal com defensava l’advocada del Gabinet Jurídic de CCOO, un docent de la UPF (i membre del Comitè d’empresa per CCOO) que va tenir diversos contractes com a professor associat entre el 2008 i el 2012, ha de veure reconegut el caràcter d’indefinit no fix de la seva relació contractual.  En aquest cas al professor se li havia denegat la renovació del seu contracte d’associat i, per tant, la sentencia estableix el dret a la indemnització corresponent per acomiadament improcedent.

Tal com estableix la pròpia sentència “(…)la contratación temporal, aún considerando las peculiares características y regulación que presenta en el ámbito de las Universidades Públicas, ha de respetar la legislación laboral y en el aspecto que ahora interesa, lo dispuesto en el artículo 15 del ET , es decir, que la causa de la temporalidad aparezca debidamente justificada, no siendo posible cubrir necesidades permanentes de la Universidad recurriendo a la contratación de profesores asociados. No puede haber ningún espacio exento,ni por lo tanto tampoco el ámbito universitario, de la obligación de cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y de la regulación española.” 

Creiem que aquesta sentencia del TS (junt amb una altra en termes similars del passat 1 de juny) obliguen a les universitats i al legislador a obrir un procés de negociació amb les organitzacions sindicals per tal de posar fi a una situació d’abús de la contractació temporal. Des de CCOO continuarem treballant per l’aprovació de plans d’estabilització a totes les universitats (tal com estableix el vigent conveni col·lectiu del PDI laboral) i reclamem que es facin les modificacions legislatives adients.


CCOO Universitats 

17 de juliol de 2017

Vot particular de CCOO a "Ara és demà"

Vot particular de CCOO de Catalunya a la proposta de document 1/2017 "Ara és demà". Debat sobre el futur de l’educació a Catalunya. Document final.

Les CCOO de Catalunya, davant del present document final del debat sobre el futur de l’educació a Catalunya anomenat “Ara és demà”, ha decidit votar negativament a la seva aprovació i presenta el següent VOT PARTICULAR:

·        Ja des del primer moment en què l’anterior Consellera el va anunciar, CCOO vam exigir  que qualsevol debat sobre el futur de l’educació a Catalunya no hauria d’intentar ocultar les greus problemàtiques que té el sistema educatiu català.

·        CCOO considerem que no s’ha complert aquest principi des dels inicis, ja que es feia l’encàrrec de pensar un nou sistema sense restriccions econòmiques ni normatives. Considerem, i així ho hem fet saber als treballs a la Subcomissió, que no es podia pensar el futur de l’Educació sense situar-nos en una realitat concreta.

·        Respecte a les ponències, CCOO hem considerat que s’han elaborat únicament amb ulls d'escola tradicional. Segons la nostra opinió, si volem entomar els reptes educatius avui en dia, cal enfrontar la realitat en la qual ens trobem i per tant entendre l'educació en sentit ampli i al llarg de la vida: el temps lliure i d'oci dels nostres infantis i joves, la formació professional i la universitària, així com l'atenció i l'educació a la petita infància. Igualment no s’ha contemplat els àmbits d’actuació reals de l’educació, com és el municipal i altres àmbits territorials.

·        Respecte al calendari del debat, hem denunciat  que caldria entomar el treball d'una manera més raonada i amb menys preses. És un encàrrec massa precipitat tenint en compte la realitat política, social i sindical on ens trobem. Els esdeveniments dels darrers dies, amb el canvi en la direcció de la Conselleria, han estat una prova més que avala el nostre posicionament. És impossible, amb el poc temps de què s’ha disposat, realitzar un debat d’aquesta magnitud.

·        Les CCOO hem arribat a la conclusió que tot aquest procés encetat pel CEC pretén donar una falsa imatge de participació de la comunitat educativa en l’elaboració d’un suposat sistema educatiu pel futur de Catalunya. Considerem que ha faltat molta més pluralitat en l’elaboració i la participació per arribar a un nou consens educatiu, així com molta més concreció a l’hora de definir les propostes.

·        No s’ha produït un debat pròpiament dit en el si de la Subcomissió, sinó que cada organització i/o entitat  ha plantejat les seves opinions per quedar recollides en les actes de la Subcomissió com a  conclusions. La votació de les esmenes del document final, sense un debat rigorós i amb temps, ha estat la culminació d’aquest procés. Tant les ponències com les aportacions de les organitzacions del CEC i de la resta d’entitats i persones que telemàticament han fet aportacions, es lliuraran a la Consellera perquè disposi d’elles com consideri i, per tant, no queda clar quin tractament es donarà d’aquesta participació.

Per tots aquests motius, les CCOO de Catalunya no podem avalar amb el nostre vot les utilitzacions futures que el Govern de la Generalitat de Catalunya en faci de les conclusions del Consell Escolar de Catalunya.

Malgrat aquest posicionament, les CCOO hem participat activament dels treballs de la subcomissió i hem organitzat, juntament amb altres organitzacions d’aquest Consell, debats sobre el procés. Així mateix, considerem que totes les persones que han conformat la Subcomissió han estat treballant per aportar la visió de les seves organitzacions, i això sempre s’ha de valorar positivament. Pel que fa a l’organització del CEC, valorem el seu treball per reconèixer les opinions de les diferents entitats. Des de CCOO no podem més que agrair la seva dedicació.

Com a membres del CEC, analitzarem el seguiment de l’impacte del citat document en les polítiques educatives que s’implementin en el futur, després de l’anàlisi que en realitzi la Comissió Permanent del CEC.


13 de juliol de 2017

El Fòrum Social del Baix Llobregat alerta que al tancament de curs no queden resoltes les prioritats per a una bona marxa de l’educació


Des del Fòrum Social del Baix Llobregat, format per entitats socials, sindicats i organitzacions d'esquerra més representatives de la comarca, volem fer una valoració conjunta del curs 2016-2017 posant de relleu aquells temes que ens preocupen per a la bona marxa de l'educació al nostre territori.


Exigim que s'obrin els menjadors escolars als centres de secundària i què les beques menjador siguin del 100%. La cobertura de les necessitats d'alimentació de tot l’alumnat ha de ser una prioritat dels poders públics.

Només el 8% dels 58 instituts públics del Baix Llobregat té menjador escolar (municipis de Molins de Rei, Gavà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern), mentre que el 28% no disposa ni de menjador ni de cantina. La compactació horària als instituts ha suposat el tancament dels menjadors escolars en la majoria de centres  i, al mateix temps, la supressió de la major part dels ajuts que s'oferien. S'han sol·licitat més de 12.000 beques menjador a la comarca, però la majoria dels ajuts només cobreixen el 50% de l'àpat.

Què passarà amb les necessitats no cobertes dels alumnes de 6è de primària becats aquest any quan  passin a estudiar en instituts que no disposen ni de cantina ni de menjador?

El menjador escolar, tant a primària com a secundària, ha de ser un dret de tots els alumnes -universal i gratuït- sigui quina sigui la seva situació familiar i/o econòmica. Entenent l’espai de menjador com a part del temps i projecte educatiu dels centres espai que lliga el dret a l’alimentació dels nostres infants amb el dret a l’educació.

Demanarem els recursos, les condicions i l’acompanyament professional necessari perquè s'atenguin les diversitats de l’alumnat de la nostra comarca. Només així podem parlar d'igualtat d'oportunitats.

Atès que està en fase de tramitació el Decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, reclamem al Departament d'Ensenyament:

•Garantir el nomenament de personal de substitució, una mesura prioritària en els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).
•Garantir que el nombre d'hores d'atenció als centres educatius estiguin dotades del personal docent, tècnic i de suport necessari sense condicionaments pressupostaris.
•Garantir la substitució del personal que treballa amb l’alumnat amb NEE, independentment de si és personal docent o de suport educatiu.

Continuem exigint una baixada de ràtios en totes les etapes educatives i persistim en la lluita pel manteniment de totes les línies educatives de la comarca.

Tanquem el curs amb aules de tots els nivells educatius amb més alumnes dels que marca la pròpia normativa i molts més dels que serien desitjables per una educació de qualitat.

Municipis com Gavà, Esplugues o Molins de Rei tenen més del 30% dels grups per sobre de la ràtio amb els efectes negatius que això comporta sobre la qualitat educativa i el rendiment acadèmic de l'alumnat.

Denunciem el tancament de dues escoles públiques al Baix Llobregat. El Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló, el curs passat i el Rocío de Sant Vicenç dels Horts, aquest curs. En el primer cas, ha deixat a una part significativa del municipi sense oferta pública. Tampoc l’Institut que ara ocupa l’antic Montpedrós està en condicions i necessita urgents inversions. Pel que fa al tancament de El Rocío sempre és negatiu per l’especificitat del barri i el municipi on està ubicat i, alhora pensem que és una equivocació.  També censurem la forma en què s’ha produït, tot i l’esforç informatiu per part de l’Ajuntament.

Les i els professionals de l'educació continuen patint l’efecte de les retallades que segueixen afectant el seu horari laboral, tant lectiu com de permanència al centre.


Encara que el desembre de 2016 s’ha signat un acord amb el Departament d’Ensenyament que restitueix parcialment alguns dels drets suspesos de l’acord de 2005, com la rebaixa d’una hora lectiva a primària i secundària i la convocatòria d’oferta pública d’ocupació (oposicions) que ha de permetre iniciar el camí per fer caure fonamentalment la taxa de precarietat i inestabilitat laboral que afecta una gran part del professorat. Més d’un 25% de tota la plantilla del Departament són interins i substituts i la legislació de la Unió Europea obliga que sigui un màxim del 8%. L‘horari lectiu dels alumnes no s’ha modificat. La reducció d’una hora lectiva pel professorat significarà un augment de plantilla.

Cal avançar en aconseguir aquells canvis normatius que facilitin una major democratització en l’organització i gestió dels centres educatius, que acabin amb l’arbitrarietat i garanteixin la igualtat de drets.

La meitat dels 30 municipis del Baix Llobregat tenen barracots (els municipis amb més són Viladecans, Cervelló, Sant Joan Despí i Abrera). La instal·lació d'aquests no és una novetat, ja que a escoles com l'Escola Mediterrània de Viladecans, ha provocat que alguns alumnes hagin realitzat tota la seva escolarització a primària en barracots, des de P-3 fins a 6è de primària.

Lluitarem per una major inversió per al manteniment estructural de les infraestructures i per l'eliminació dels barracots.


PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.

10 de juliol de 2017

Valoració del Reial Decret 694/2017 de formació professional per a l’ocupació

Publicat al BOE el passat 5 de juliol,

Valoració del Reial Decret 694/2017 de formació professional per a l’ocupació

Després de dos anys d’espera, s’ha publicat al BOE del 5 de juliol d’enguany el Reial Decret 694/2017 que desplega la Llei 30/2015 que regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació. Amb la posada en marxa de l’esmentat Reial Decret, caldrà incidir en els àmbits d’aplicació, especialment en els organismes autonòmics i d’empresa, fent de l’acció sindical un instrument de millora del marc legislatiu.

Des de CCOO volem posar de relleu el següent:

-La planificació del sistema de formació recau en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sense un sistema de detecció de necessitats formatives.
-En la formació programada per les empreses, es dona excessiva flexibilització i les comunitats autònomes tindran competències de seguiment, control i avaluació dels centres de treball amb implantació en una sola comunitat autònoma.
-Les estructures paritàries estan buides de competències i de capacitat decisòria, especialment en tot allò relatiu a les competències de la representació legal dels treballadors (RLT) i especialment a la implementació dels Permisos Individuals de Formació (PIF).
-Tanmateix, el paper de la RLT queda minvat en la formació dels Grups d’Empresa.
-Segueix sense definir-se la implementació de la formació vinculada a la negociació col·lectiva.
-Cal incidir en el xec de formació per a persones en atur que recau exclusivament en les comunitats autònomes i que les accions formatives a triar per la persona aturada hi seran d’acord amb determinats sectors i en funció del seu currículum/perfil professional, amb dificultat per a canviar de sector.

Tot i que és un Reial Decret força esperat, les expectatives de canviar i donar una veritable embranzida al sistema de formació com a element de productivitat de les empreses, les plantilles i la millora del sistema productiu i qualificatiu de la nostra societat, alhora que impulsor d’un entorn més igualitari i garantidor d’igualtat d’oportunitats, entenem que ha estat un desplegament insuficient i sense abordar els veritables problemes de la formació i de l’ocupació sustentada en una veritable qualificació de les persones.

3 de juliol de 2017

Ens adherim al manifest de Somescola.cat en suport a les famílies de l’escola Josep Guinovart de Castelldefels

Somescola.cat es posa al costat de les famílies de l’escola Josep Guinovart de Castelldefels afectades pel trencament del projecte educatiu inclusiu en català
La coordinadora d’entitats reitera el seu posicionament en contra de la judicialització del model d’escola catalana.

Barcelona, 30 de juny.- La coordinadora d’entitats cíviques i educatives Somescola.cat manifesta el ple suport a l’escola pública Josep Guinovart de Castelldefels davant l’assetjament judicial en el que es troba immersa. A partir de les demandes de comptades persones que volen segregar els seus fills d’un model educatiu que en els darrers 30 anys s’ha demostrat clarament exitós, ara aquesta formació exemplar, inclusiva i cohesionada es troba en perill.

Somescola.cat rebutja les sentències i les mesures cautelars que es volen aplicar en contra d’aquest centre del Baix Llobregat i denuncia el trencament del contracte establert amb totes les famílies quan aquestes es matriculen al centre. Que una minoria de famílies vulguin imposar l’ús del castellà per la via judicial comporta un trencament d’aquest projecte educatiu.


Somescola.cat es posa al costat de la comunitat educativa, i en especial, dels alumnes i les famílies que pateixen directament aquest embat contra el seu projecte educatiu. Des del col·lectiu, que aplega entitats de sensibilitats diferents, fem una crida a la unitat i la defensa del model d’escola catalana per a impedir aquest tipus d’agressions contra l’educació i la llengua.

29 de juny de 2017

Oposicions d'FP 2016-17: Què heu de fer les persones seleccionades?

Un cop superada la fase de selecció heu de parar atenció a tres qüestions importants:

També podeu consultar totes les novetats a http://fp.ccoo.cat 

La comunitat educativa demana la retirada de la proposta de decret que regula la gestió del servei de menjador

La comunitat educativa demana la retirada de la proposta de decret que regula la gestió del servei de menjador

·        La proposta de Decret que ha enviat el Departament d’Ensenyament s’ha fet sense transparència, diàleg ni participació de la comunitat educativa.

·       El MUCE demana que l’administració garanteixi el servei de menjador escolar com a servei públic, vinculat al dret a l’educació i  al dret a l’alimentació.


Les entitats i organitzacions que formem el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) demanem la paralització de l’actual projecte de “Decret pel qual es regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament”, i exigim la redacció d’un nou esborrany que contempli altres criteris i prioritats amb un objectiu clar: definir i garantir el menjador escolar com un servei públic, vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació, prenent com a fonament la igualtat, la inclusió, l’equitat, la cohesió i la justícia social.

El projecte de decret defineix models de gestió allunyats de la presa de decisió de la comunitat educativa, no prioritza criteris de qualitat i proximitat en la contractació pública de productes agroalimentaris, ni tampoc altres criteris socioeducatius o ambientals ni d’economia social.

La necessitat d’actualitzar l’actual decret 160/1996, després de 21 any vigent, ha de ser una oportunitat per fer un pas endavant i no enrere, aprofundir en la consideració del temps de menjador com a temps educatiu emmarcat dintre del projecte educatiu de centre. De la mateixa manera, és necessari aprofitar aquest moment per obrir el debat participatiu dels diferents agents de la comunitat educativa per tal de fer també una aposta innovadora en aquesta franja educativa.

El MUCE recorda que, d’acord amb allò que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC), el servei de menjador escolar s’emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l’exercici del dret a l’educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva.

  
Rebuig al procés de treball seguit per Ensenyament
El MUCE manifestem també la nostra crítica i absoluta discrepància amb el mètode de treball seguit pel Departament d’Ensenyament per elaborar i difondre el projecte de decret amb tan poca transparència, manca de diàleg i participació de les organitzacions de la comunitat educativa que representem. Aquesta no és la manera per avançar des de la coresponsabilitat i la cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa cap al repte comú de definir, concretar i garantir el servei de menjador escolar com un servei públic, vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) té com a objectiu defensar una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) - Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Catalunya Laïca - Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) - Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació d’Educació de CCOO - Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Federació d’Ensenyament FETE-UGT – Front d’Estudiants (FdE) - Sindicat d’Estudiants (SE) - Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) - USTEC-STEs (IAC)

Posicionament en relació al projecte de Decret de menjadors escolars

Posicionament de la Federació d'Educació de CCOO en relació al projecte de Decret de menjadors escolars

La Federació d’Educació de CCOO hem estat coneixedors d’un document intern de treball sobre el Decret per regular la gestió i el funcionament dels menjadors escolars dels centres de titularitat pública. No sabem si aquest document té caràcter oficial i hem de denunciar que en cap moment s’ha comptat amb les organitzacions sindicals per participar en els treballs que s’estan realitzant.

CCOO ens van adreçar al Departament d’ensenyament el passat més de febrer per fer arribar les nostres propostes en la fase de consulta pública, prèvia a la tramitació del projecte de nou decret, i hem de lamentar que cap d’elles s’ha recollit.

Reiterem aquí els trets essencials del que considerem ha de ser el servei de menjador escolar des d’una perspectiva integral.

Pel que fa a les condicions laborals del personal:

1.   S’ha de reconèixer la prioritat en la qualitat educativa del servei de menjador, amb el reconeixement explícit de la condició d’educadors als monitors i monitores.
2.   S’ha de garantir l’aplicació del conveni col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya a tot el personal vinculat al servei de menjador, amb l’ única possible excepció del personal de cuina.
3.  Les ràtios actuals als menjadors escolars són molt elevades i aquest Decret les hauria de limitar, assegurant el nombre d’educadors o educadores adient per a cada cicle.
4.  En coordinació amb l’elaboració del nou Decret d’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, el menjador escolar ha de garantir els suports necessaris, també en l’horari de menjador, per a l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.

Pel que fa a les característiques del servei:

1.  Els plecs de condicions per a la licitació dels serveis, han de valorar al màxim el projecte educatiu per davant d’altres requisits.
2.   És imprescindible que el Projecte Educatiu de Centre pugui tenir un elevat grau de continuïtat durant el menjador escolar, amb el que s’ha d’establir la necessària coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu i del servei de menjador.
3.  En coordinació amb la Reforma Horària, s’hauria de plantejar la posibilitat del menjador universal i gratuït a totes les etapes obligatòries.
4.    S’haurà de garantir la inspecció de la bona qualitat del menjar.
5.  Els ajuts econòmics han de garantir que cap alumne quedi fora del servei de menjador per motius econòmics. Proposem l’establiment d’un preu màxim per a tots els centres sostinguts amb fons públics, garantint la igualtat de tot l’alumnat del Servei d’Educació Públic de Catalunya.
6.    S’ha de garantir la diversitat de menús per poder atendre la diversitat dels usuaris.

Pel que fa a la contractació i la gestió:

1.  Rebutgem que el nou projecte de decret impedeixi la contractació directa, per part del Departament d’Ensenyament, del personal del servei de menjador, quan era possible al Decret del 1996.
2. Considerem essencial la participació del Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del Centre.

En aquesta situació, les CCOO exigim la paralització dels actuals treballs i fem una nova crida al Departament d’ensenyament per tal que inicií un procés participatiu del conjunt de la Comunitat Educativa en l’elaboració del Decret.

CCOO considera del tot insuficient l'increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Publicat al BOE l'increment de l'1% del salari dels treballadors i treballadores del sector públic


CCOO considera del tot insuficient l'increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya·       CCOO denuncia que l’1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient

·       CCOO exigim al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010

·       CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments.


El BOE del dimecres 28 de juny publica la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals l’Estat per al 2017 que preveu l’increment de l’1% de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la seva disposició addicional 23 l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels Pressupostos de l’Estat, amb el següent redactat: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats”.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments. Els programes informàtics no poden tornar a ser l’excusa.

El compliment d’aquesta obligació legal, no ens farà oblidar que aquest 1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient, especialment si tenim en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests moments, per sobre del 2% en termes interanuals.  Tornem a sumar més pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des de 2010. Un fet que contrasta amb el discurs oficial de recuperació econòmica.

Ni ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets arrabassats aquests darrers anys, ni la incapacitat del Govern de bastir uns Serveis Públics forts amb una dotació de personal suficient.

CCOO seguirem exigint al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010. En aquest sentit, instem al Govern a seguir amb les negociacions per tal de calanderitzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i el retorn dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del el 100% per Incapacitat Temporal en tots els casos, el FAS, la Productivitat, Pla de Pensions… com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.

28 de juny de 2017

Taller d'oratòria: "Jo davant del públic"Taller d'oratòria: "Jo davant del públic"


Exclusiu i gratuït per afiliats i afiliades a CCOOTaller de dues hores "Jo davant del públic", pensat especialment per a preparar l'exercici d'exposició oral de les oposicions de 2018. Amb Isidre Montserrat (professor i actor).


  • Barcelona, dilluns 3 de juliol. De 17 a 19 h, a la Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16).


  • Tarragona, dimarts 04 de juliol. De 17 a 19 h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV (Av. Catalunya 35).


  • Girona, dimecres  5 juliol. De 17 a 19 h, a la seu de CCOO (C/ Miquel Blay 1. 5a planta).


  • Lleida, dijous 6 de juliol. De 17 a 19 h, a la seu de CCOO (C/ Enric Granados, 5) (Si vols venir al taller de Lleida, cal que confirmeu assistència a aquest correu: pere_sanchez@ccoo.cat)
A l'entrada us demanarem que us acrediteu com a afiliades o afiliats a CCOO (carnet, App, últim rebut...) i si no ho sou, us podreu afiliar allà mateix.

Més informació: http://bit.ly/VineAmbNosaltres

23 de juny de 2017

Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2017-2018. Principals novetats.Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2017-2018


Disponibles per a tots els centres educatius públics i privats

El Departament d'Ensenyament ha publicat la resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i gestió dels centres per al curs 2017-18. 

Accès al Portal de Centre del Departament d'Ensenyament

Portal de centres d'altres titularitats

Projecte educatiu de centre
Projecte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació de centre .pdfCicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdfOrganització de les llars d'infants .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització del temps escolar.pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdfFormació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfGestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdfImplantació de les eines d'administració electrònica .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdfPrevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdfProtecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres d’adults .pdfRecollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdfSalut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdfSituacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d'animació en circ i CFGS en tècniques d'actuació teatral .pdf

Novetats

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018


Convivència i clima escolar
Es desenvolupa la Resolució ENS/585/2017, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius, i la Resolució ENS/881/2017, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying.

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre
Es fa constar l’obligatorietat de fer accessible a tota la comunitat educativa el projecte educatiu del centre i els documents de gestió del centre, i que es publiquin en el web del centre.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
S’expliquen les aules integrals de suport (AIS), que s’adrecen als alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
Es detallen els ajustaments organitzatius que s’han aplicat a les matèries de la modalitat d’arts. També s’han incorporat convalidacions i reconeixements de matèries per als alumnes que cursen simultàniament estudis de música o dansa.

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars
Es fan constar les mesures d’adaptació del currículum que els centres poden sol·licitar en funció de les possibilitats organitzatives, a fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses.

L’educació bàsica als centres d’educació especial
Es concreta el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE), adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que regula l’Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost.

Ensenyaments artístics superiors
Es desenvolupa el procediment que es preveu en el conveni entre el Departament d'Ensenyament i l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per acreditar els ensenyaments artístics superiors.

Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional
S’estableix el procediment previ d’informació de la sol·licitud del servei d’assessorament.

Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
Es desenvolupa el Decret 8/2010, de 31 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Arts del Circ.

Organització del temps escolar
S’adapta el text a la nova ordre del calendari escolar i es detalla la presència al centre dels membres de l’equip directiu.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa
Es fa constar l’Acord del Departament d’Ensenyament i el Comitè Intercentres, d’1 de març de 2017, sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.

Personal docent
Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Actuacions del centre en diversos supòsits
S’han incorporat dos apartats referents a actuacions en matèria de transparència i als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que, per completar el procés educatiu, compaginen l’assistència al centre educatiu amb intervencions terapèutiques.

Formació del personal dels centres educatius
Es detallen els objectius de formació permanent del període 2017-2020.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
S’actualitza el document per a la implantació de l’eina corporativa Esfer@ i s’afegeixen nous apartats que fan referència al relleu en la direcció del centre i a donacions, herències i llegats.

Implantació de les eines d’Administració electrònica
S’explica l’ús de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes).

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet
S’ha afegit un nou apartat sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància.

Salut escolar en els centres educatius
Es fa constar el protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària.