8 de març de 2019

8 de març, dia Internacional de les Dones: CCOO convoca vaga general a l'educació


CCOO convoca vaga general a l'educació en tot l'Estat

8 de març, Dia Internacional de les Dones

La Federació d'Educació de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

La Federació d'Educació de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària. 

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posin els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació del androcentrisme educatiu.

En el que va d'any, han assassinat a sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures de l'acabat d'aprovar Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això. 

Des de la Federació d'educació de CCOO, demandem: 

Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme quantes mesures siguin adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones. 

Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere. 

Actualització de la vivència coeducativa als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris. 

Finançament per a aquells centres que disposin d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere. 

Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament. 

Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres,amb la participació de l'alumnat. 

Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar. 

Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat. 

Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garanteixin la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones. 

Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere. 

Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situï com a pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Educació de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'educació i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.
20 de febrer de 2019

Contra la precarietat laboral en les escoles bressol privades i municipals de gestió externalitzada.

Defensem unes condicions laborals dignes


Concentracio, 23 de febrer, a Foment de Treball contra la precarietat laboral en les escoles bressol privades i municipals de gestió externalitzadaLa Federació d'Educació  inicia  una campanya de mobilitzacions davant l'actitud immobilista de les patronals del sector i la falta de resposta a les propostes plantejades per treballadors i treballadores, i insta a les famílies a sumar-se en la dignificació del treball d'aquest col·lectiu. 

Després d'anys d'ajustos, congelacions salarials i pèrdues de poder adquisitiu, i després de gairebé dos anys negociant el conveni col·lectiu del sector sense pràcticament avanços, les organitzacions patronals han d'iniciar un procés negociador real que abordi les necessitats de les milers de persones emprades en el sector i permeti dignificar les seves retribucions i les seves condicions de treball.

CCOO ha traslladat a la Mesa Negociadora propostes de millora de les condicions laborals i la recuperació del poder adquisitiu. Les nostres demandes no han tingut resposta i, de manera sistemàtica, s'han negat i rebutjat tots els nostres plantejaments. La pretensió patronal de fixar la retribució de les/us educadores/és infantils entorn dels 900 euros mensuals, o que les/us mestres/us augmentin la seva jornada laboral, és indignant, vergonyosa i mostra la seva més absolut menystinc a l'encomiable labor d'aquests col·lectius. L'educació en l'etapa més primerenca deixa de ser una prioritat per a convertir-se en un negoci l'única preocupació del qual és la rendibilitat econòmica. 

Les treballadores i els treballadors del sector, després d'anys de sacrificis, no poden continuar sostenint sobre la seva esquena els costos d'una crisi que no van generar, mentre que les patronals, amb la seva actitud immobilista en la Mesa  Negociadora, semblen voler perpetuar la situació. És el moment de realitzar una aposta pel sector, que passa inexcusablement pel reconeixement de la labor desenvolupada per les/els  treballadores/rs que el sostenen i per la millora de les seves condicions de treball.

19 de febrer de 2019

ATENCIÓ DIGNA pel personal, centres, alumnat i famílies a l'oficina del Consorci d'Educació de Barcelona


ATENCIÓ DIGNA pel personal, centres, alumnat i famílies a l'oficina del Consorci d'Educació de Barcelona
El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha modificat l’atenció personalitzada al seu personal (professorat i PAS), l’alumnat i les seves famílies i els centres educatius, de manera que molts dels tràmits requereixen demanar cita prèvia en una franja horària compresa entre les 9 hores i les 12:45 hores i entre les 15 hores i les 16:45 hores. Malauradament moltes de les cites no es donen amb la immediatesa necessària i els tràmits amb caràcter d’urgència poden quedar fora dels terminis.

El CEB que es defineix en la seva pàgina web com a “instrument de cogestió i descentralització” que treballa “per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania”  i que gestiona al voltant del 20% de l’alumnat de Catalunya, més de 10.000 treballadors/es de la Generalitat i de l’Ajuntament i més de 300 centres amb situacions complexes (gestió dels nomenaments, les substitucions, les baixes, sol·licituds, matrícules...) ha de poder atendre al seu públic amb les dotacions i recursos necessaris. 

El sistema de cita prèvia podria haver suposat una millora en la gestió i l’atenció del personal, els centres, l’alumnat i les famílies, però sense els recursos adients el servei no està cobrint les demandes. A més a més, l’horari d’atenció al públic es solapa amb l’horari laboral més habitual i això dificulta a les famílies la possibilitat d’accedir-hi. També l’atenció al personal queda condicionada al permís que doni la direcció del centre, traslladant la responsabilitat a l’equip directiu, ja que en molts casos no existeix la possibilitat d’assistir fora d’horari de permanència al centre. 

CCOO vam presentar una queixa a la gerència del Consorci el passat més de març sense cap resposta i des de llavors el problema ha continuat. Per aquests motius demanem que es prenguin les mesures necessàries perquè l’oficina del Consorci de Barcelona ofereixi una atenció digna als seus treballadors i treballadores, els centres, l’alumnat i les seves famílies, com són:

  • L’ampliació de la plantilla del personal d’administració i serveis de l’oficina del Consorci.
  • L'ampliació de l’horari d'atenció al públic.
  • La implantació d’un servei d'atenció personal immediat per motius urgents.
  • Unes respostes per e-mail més argumentades i en els terminis de temps (72h) previstes en la normativa.
  • Més formació per a la gent que atén amb cita prèvia.


Si et vols adherir a la reclamació individualment o com organització o pots fer en el següent formulari:

https://goo.gl/forms/S2LJYrkknQbwQX053.


CCOO Educació Barcelonès14 de febrer de 2019

Candidatura feminista i guanyadora a les eleccions sindicals de l'ensenyament públic


El proper 12 de març

CCOO presenta una candidatura feminista i guanyadora a les eleccions sindicals a l'ensenyament públic no universitari

El proper 12 de març el personal docent escollirà a les seves representants en les eleccions sindicals que es celebraran a Catalunya. En total, les llistes de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya estaran formades per 1.011 docents, una xifra que reflecteix el compromís i confiança de moltes companyes i companys cap al nostre sindicat.

El 68’44% de les llistes estan formades per dones, un percentatge que s’acosta molt al de la totalitat de la plantilla del personal docent. A més, totes les llistes presentades (les 10 Juntes de Personal) estan encapçalades per dones. Aquest és un compromís de CCOO Educació en un sector tan feminitzat, fent realitat la nostra declaració com a sindicat feminista de l’11è Congrés de CCOO.

En les llistes electorals també estan representats tots els perfils professionals, tant els d’ensenyaments de règim general com de règim especial, el que permet a CCOO Educació portar a les Juntes de Personal i als àmbits de negociació les demandes dels diferents cossos i especialitats.

CCOO Educació es presenta a les eleccions sindicals amb la feina feta. Els acords signats que han permès la millora de les condicions laborals dels nostres companys i companyes en són la mostra. La implicació i l’aportació de propostes fetes per millorar la qualitat de l’educació en els espais de debat, decisió i negociació que hem participat reforça el nostre compromís per una educació pública, catalana, democràtica i equitativa.


Fets,NoParaules

1 de febrer de 2019

No aplicació de l'increment del SMI per a persones amb discapacitat


Amb data 28 de gener de 2019, els dos sindicats representatius del sector dels CET’s per a persones amb discapacitat intel·lectual , CCOO i UGT, i les patronals Dincat i La Confederació hem mantingut una reunió sobre l’aplicació de l’SMI.

Ens ha arribat la informació que des de AEES Dincat s’ha traslladat als seus associats la recomanació de NO APLICAR L’INCREMENT DE L’SMI fins que no hi hagi una acord escrit que reculli el compromís del Departament, o de l’Estat, de finançament complementari, suficient i específic per pal·liar els efectes de l’esmentat increment.

Així mateix la mateixa patronal comunica que s’ha demanat al Departament la interpretació jurídica concreta que fa de l’article 12 del Decret Llei 2872018 publicat el 29 de desembre de 2018 i que podria establir que no és obligat el pagament durant el 2019 de l’SMI publicat, en els Convenis Col·lectius vigents.

D’aquests dos fets, ratificats per la pròpia patronal, deduïm que aquestes entitats “socials” tenen la intenció d’utilitzar als treballadors amb discapacitat com a eina de pressió davant les diferents administracions.

Alhora la part sindical ja ens estem trobant que algunes entitats “socials” estant reunint als Comitès d’empresa per a proposar-los o imposar-los augments de jornades de 110 hores anuals si volen cobrar el nou SMI o bé que renunciïn al nou import; els representants dels treballadors s’estan negant seguint la recomanació de la part sindical. Però ens trobem que el que fan les direccions és intentar pactar de manera individual amb els treballadors.

CCOO i UGT no permetrem que es segrestin els drets dels treballadors, especialment els dels més vulnerables, com a moneda de canvi, i és per aquesta raó que ja estem planificant accions conjuntes per aturar aquest seguit de despropòsits on les víctimes tornen a ser les mateixes de sempre, els treballadors i treballadores, en aquest cas agreujat per tractar-se de persones amb discapacitat intel·lectual.

31 de gener de 2019

Número 2 de la revista Educacció

Ja tenim el número 2 de la revista "Educacció" coincidint amb les jornades de l'escola inclusiva.

Podeu trobar aquí el segon número i si neccessiteu còpies les podeu demanar per correu a educacio@ccoo.cat o directament a la vostra delegada o delegat.

Per llegir-la online cliqueu a  la imatge.

25 de gener de 2019

La seguretat i la salut laboral del personal treballador

L'Administració catalana no aporta mesures per a la integració efectiva de la seguretat i la salut laboral del personal treballador

CCOO porta al Parlament el debat sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat


CCOO de Catalunya va assistir ahir, 24 de gener, a una reunió amb els grups parlamentaris, que s’han compromès a impulsar una resolució parlamentària per promoure la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals per al personal de la Generalitat de Catalunya.

El sindicat ha posat en coneixement dels grups l’“Informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur”, que va presentar a la Funció Pública Catalana el gener 2016, proposant-los l’elaboració d’un pla per a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

CCOO lamenta la manca de resposta de l’Administració davant l’increment de l’accidentalitat, el deteriorament de les condicions laborals i la situació del personal que forma part dels serveis de prevenció, cosa que ens obliga a denunciar la necessitat d’un canvi de model preventiu després de constatar que el sistema que es va construir el 1998, al voltant del Decret 312/98, està totalment exhaurit i que ja no és una eina que pugui resoldre els problemes de gestió, integració, recursos humans i materials, i pressupostaris i tampoc pot dotar-la d’eines de millora preventiva per als centres de treball. També agraeix la presència dels grups parlamentaris i la seva voluntat de l’impulsar la resolució que permeti obrir el debat que l’Administració ha evitat.

L’Àrea Pública de CCOO ha assenyalat la manca de planificació, integració i recursos de l’Administració de la Generalitat en reiterades ocasions davant la Conselleria de Polítiques Digitals i Funció Pública i de la seva Secretaria General, amb un informe de balanç de vint anys de la implantació de la prevenció. En ell es posava en relleu el fracàs del model preventiu existent, la manca i la precarietat dels recursos preventius tant humans com materials, la manca de planificació i recursos per dur a terme una extensió preventiva en els territoris, una deficient política preventiva comuna entre els diferents Departaments de la Generalitat i, per últim, una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys.

L’any 2016, quan es va elaborar el document, ja eren uns resultats molt negatius que posaven a la Generalitat a la cua de la prevenció de les diferents administracions públiques, com reflecteixen les dades publicades per l’autoritat laboral i de les auditories realitzades al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya. Són uns resultats que han empitjorat en aquests gairebé dos anys després de la presentació de l’informe de CCOO en els quals la Funció Pública Catalana ha adoptat una estratègia dilatòria, sense fer cap proposta.

CCOO ha tornat a recordar als grups parlamentaris el contingut i propostes de l’informe presentat el 2016, i de la seva actualització del passat gener de 2018, amb la presentació d’una proposta de pla per a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut a l’Administració de la Generalitat, i entre altres mesures creiem necessàries i urgents de portar a terme:
- Nou Decret de serveis de prevenció.
- Organització adequada a les necessitats i dimensions de l’organització.
- Integració en tota l’estructura organitzativa i territorial.
- Planificació de l’activitat preventiva amb dotació de recursos adequats.
- Solució de precarietat laboral per al personal tècnic dels serveis de prevenció.
- Formació i informació adreçada a la sensibilització de tota l’estructura.
- Vigilància de la salut específica i relacionada amb l’organització.
- Promoció de la salut del personal.
- Pla d’acció específic sobre sinistralitat laboral.
- Creació d’enquestes de condicions de treball.
- Promoure llocs de treball més segurs i saludables per a totes les edats.
- Redacció dels plans de desplaçament d’empresa.
- Elaboració d’un nou protocol d’assetjament.
Obreros en miniatura que reparan un teclado portátil

Documents relacionats:
- Informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/balanc_de_prevencio_a_la_generalitat2016.pdf
- Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat:
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=180272&language=ca_ES
- Pla per a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut en l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
https://drive.google.com/file/d/1Ke0npvHvrOrCrLi_Gs_caInF-LanZK1x/view
-Informatiu CCOO denunciem la gestió de la prevenció de riscos a la Generalitat:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2018/05018%20-%20CCOO%20DENUNCIEM%20LA%20GESTIO%20DE%20LA%20PRL%20A%20LA%20GC.pdf

Stop a la precarització en l'educacio infantil

STOP A LA PRECARITZACIÓ EN L'EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE ARA TOCA MOBILITZACIÓ!

Després de l'última reunió de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu de Centres d'Educació Infantil, CCOO ha decidit iniciar una campanya de mobilitzacions davant l'actitud immobilista de les patronals del sector i la falta de resposta a les propostes plantejades.

Transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula

Transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula

AQUESTA PÍNDOLA FORMATIVA ES VA IMPARTIR AL MAIG DE 2018 EN CCOO DE BARCELONA i s'emmarca dins del procés participatiu de “L'Educació que volem”, que la Federació d'Ensenyament de CCOO va posar en marxa en 2014, i enllaça amb una jornada de coeducació anterior celebrada al gener de 2018, en CCOO de Barcelona.Un dels objectius de l'educació del segle XXI deu ser que les noves generacions assumeixin la diversitat afectiu-sexual amb normalitat i naturalitat, sense prejudicis absurds que només condueixen a fòbies sense sentit. La coeducació és la clau. Una bona acció coeducadora a nivell de centre, d'aula i entorn és fonamental, entre altres, per a prevenir la violència masclista i LGTBIfóbica.


La realitat LGTBI és una constant tant dins com fora de les aules. No podem tancar els ulls i negar-la. En un centre educatiu, existim diferents persones i persones diferents. Hi ha diversitat d'estudiants, de professorat i de famílies LGTBI. Tots aquests col·lectius, i personalment com a docent i lesbiana, tenim la necessitat de ser acceptats, reconeguts i volguts.

L'objectiu d'aquesta píndola era i és la d'afavorir la creació d'eines i propostes didàctiques que facilitin l'educació en la diversitat afectiva i sexual. Per a la Federació d'Ensenyament de CCOO, és de vital importància acompanyar i donar suport als i les docents al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Com a ponent, vaig procurar que la jornada fora pràctica i participativa i posés de manifest que fer una aposta per la diversitat és enriquir-se i optar per la felicitat.

En aquesta píndola formativa, amb més o menys destresa i molt entusiasme, tracto els següents punts:

1. Terminologia bàsica per a treballar la diversitat afectiu-sexual. El professorat, per a abordar la diversitat, igual que qualsevol temàtica, necessita tenir uns coneixements bàsics sobre aquest tema. Donades les limitacions de temps i amb resignació, faig una petita pinzellada.

Com a mestra i psicopedagoga insisteixo en la necessitat de la formació inicial i contínua dels docents en aquest àmbit i en la resta.

2. Propostes per incorporar l'atenció a la diversitat afectiu-sexual en el centre. El llenguatge que utilitzem diàriament té una gran importància. Eduquem per a la vida i aquesta és diversa, amb la qual cosa hem de reflectir aquesta realitat amb un llenguatge inclusiu, el qual ha de recollir de forma explícita i clara la diversitat. Existeixen múltiples possibilitats per a treballar dins del currículum. És bàsic integrar-ho de forma interdisciplinària i transversal en totes les assignatures i en tots els nivells educatius.

Totes les matèries, més enllà dels continguts, han de contribuir a l'enfortiment de les capacitats afectives de l'alumnat i a una acceptació de les diferències que permeti superar, entre altres, els comportaments sexistes i les actituds homòfobes.

En el tractament i resolució dels conflictes provocats pel sexisme, l'homofòbia i la transfòbia, s'ha de prioritzar el tractament del grup agressor i la protecció de la víctima, lluitant i combatent els prejudicis i estereotips mitjançant un treball sistemàtic, conjunt i coordinat en el centre, que eviti la culpabilització i la problematización de la persona que sofreix el maltractament. Per tot això cal establir mesures preventives que evitin exclusió per raó de sexisme, homofòbia i transfòbia en els centres educatius, començant pels documents oficials de centre.

3. L'atenció a la diversitat afectiu-sexual en els diferents documents oficials de centre: PEC (Projecte Educatiu de Centre), Pla de convivència en el centre, PAT (Pla d'Acció Tutorial). Per a aconseguir crear un marc de visibilitat, no discriminació i d'inclusió educativa, és necessari que el procés d'ensenyament-aprenentatge vagi més enllà de les intervencions dins de l'aula. És indispensable que els plantejaments més globals del centre tinguin present la diversitat, on tothom estigui contemplat i es pugui fer un treball sistemàtic, col·lectiu i diari.

En aquests documents, entre altres, és necessari que explícitament apareguin la celebració de dates contra l'homofòbia, el sexisme, etc., i les mesures que s'han de dur a terme davant l'aparició de situacions d'assetjament.

4. Unitat didàctica amb diferents dinàmiques i procediments per a treballar l'homofòbia i la transfòbia a l'aula. Una forma per a introduir aquest tipus de continguts d'una manera més directa per l'alumnat és mitjançant la unitat didàctica. En aquest apartat, presento emotivament el còmic “Andrea”, de Noelia Carrión, de l'Escola d'Art Pau Gargallo en col·laboració amb FECCOO. Est tracta de la vivència d'una adolescent lesbiana que sofreix bullying per la seva orientació sexual. De fet, si li canviem el nom, és un episodi traumàtic de la meva història de vida.

L'atenció a la diversitat afectiu-sexual s'integrarà de manera habitual en els centres i a les aules. La nostra actitud com a professorat cap a aquesta és bàsicament l'element més important. Per a treballar l'homofòbia i la transfòbia a l'aula és molt efectiu i enriquidor plantejar situacions reals i quotidianes des d'un enfocament socioafectivo, on l'alumnat pugui vivenciar-les en la seva pròpia pell. En definitiva, que desenvolupi una actitud empàtica que li porti a modificar els propis valors i formes de comportament per a conduir-ho a un compromís personal i transformador.

Vull acabar amb un enorme i immens agraïment: gràcies per la presència i curiositat dels i les assistents a aquesta píndola i aquelles persones que van manifestar el seu interès per venir i per diferents motius no van poder. Tot el que no és visible, no existeix. La invisibilitat és brou de cultiu d'actituds homòfobes i sexistes.

Autoría
Imagen del autor

Karme Rodríguez

Ponent d'aquesta píndola i delegada de FECCOO

24 de gener de 2019

Publicat el Decret de l'increment retributiu pel 2019 i la recuperació parcial de la paga de 2013


Publicat el Decret sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013Publicat al DOGC el DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (enllaç).

A l'àmbit de l'educació aquest acord és d'aplicació a les treballadores i treballadors (funcionaris o laborals) dels centres públics de la Generalitat, de les universitats públiques i dels centres concertats.
Les retribucions del personal de la Generalitat creixeran des de l’1 de gener de 2019 el 2,25%
CCOO va signar l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat


En la Mesa General de Negociació del personal empleat Públic de la Generalitat es va acordar l’increment retributiu per l’any 2019.
L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a tot el personal empleat públic de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.
El personal empleat públic comptarà, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.
Increment retributiu 2019
FIXE
2,25%
+ Fins a 0,25% (segons PIB) a partir de juliol:
PIB igual a 2,1%
2,30%
PIB igual a 2,2%
2,35%
PIB igual a 2,3%
2,40%
PIB igual a 2,4%
2,45%
PIB igual o superior a 2,5%
2,50%
+ 0,25% fons addicional
+ 0,25%
L’acord signat incorpora l’increment que CCOO ja va acordar el passat mes de març a Madrid en el marc del “II Acord per a l’ocupació pública i de condicions de treball”.
Aquest acord d’increment retributiu s'uneix a altres signats per CCOO amb el Govern de la Generalitat els últims mesos.
CCOO després d'un procés de negociació i pressió intensa va aconseguir el passat desembre de 2018 l’acord amb garanties per a la recuperació de les pagues de 2013 i 2014.
El mateix Acord contemplava el compromís de noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. Aquesta negociació començarà el proper 15 de gener de 2019.
Anteriorment CCOO també va signar l’acord per recuperar el 100% de sou  en tots els casos d’Incapacitat Temporal (IT), des del primer dia, o l'acord per reduir la temporalitat del 30% al 8%, donant estabilitat a les plantilles, que ha possibilitat aprovar una àmplia oferta d’ocupació pública enguany i durant els propers anys.
CCOO emplaça al Govern a mantenir aquesta línia de recuperació de la negociació col·lectiva, a comprometre’s -amb fets, no amb paraules-  i reconèixer l'esforç que el personal empleat públic ha fet per mantenir els serveis públics, amb la seva dedicació, esforç i professionalitat.
CCOO continuarà amb la lluita per la recuperació dels drets arrabassats i la millora de les condicions de treball. Encara ens queden molts drets i retribucions per recuperar: revertim les retallades, recuperem drets, salaris i ocupació, millorem les condicions de treball, defensem els serveis públics, defensem la negociació col·lectiva...

16 de gener de 2019

Oposicions docents: Sol·licitud d'inscripció a les proves


Oposicions docents: Sol·licitud d'inscripció a les proves

Ja està disponible l'aplicatiu per inscriure's a les proves de les properes oposicions docents. El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de gener al 4 de febrer de 2019.


Més informació en el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/126-tramit-oposicions-docents?category=74434656-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1.Trobareu l'aplicatiu en el següent enllaç:


https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2015006:3.Les persones que han tramès una sol·licitud poden accedir, mitjançant el DNI/NIE/passaport i l'identificador que han rebut per correu electrònic, a la consulta i impressió de la seva sol·licitud i carta de pagament, així com al pagament dels drets de participació.
14 de gener de 2019

Defunció del company Joan Manrubia Comenge

Lamentem informar de la defunció del company Joan Manrubia Comenge, professor i afiliat de molts anys de la nostra federació. Transmetem el condol de les Comissions Obreres d’Educació a tota la seva família i amistats.

10 de gener de 2019

Jornada “Formació dual: Una estratègia de qualitat?”


La Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, en col•laboració amb la Federació d’Educació del sindicat, han organitzat la jornada Formació dual: una estratègia de qualitat?. La jornada tindrà lloc el 24 de gener de 2019 a la sala d’actes de la seu central del sindicat, Via Laietana, 16 de Barcelona.


El programa de la jornada09:30 Benvinguda i acreditacions10:00 Introducció a la Jornada. Manel Pulido, secretari general de la Federació d’Educació de CCOO10:15 Presentació de l’Informe Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de FP dual, a càrrec d’Eduard Requena (autor de l’informe) i Rosa Maria Villaró10:30 Taula rodona 1: ‘FP Dual. La perspectiva del jovent’
Modera: Rodri Plaza, amb la participació d’Irene Ortiz, Coordinadora d’Acció Jove, Mónica Torralba, Presidenta del Consell Nacional de la Joventut, Miguel Morillas, de l’Associació d’Estudiants Progressistes, i Joan Fàbregas, alumne que ha finalitzat la FP Dual.11:50 Pausa cafè12:10 Taula rodona 2: ‘FP dual accés a un treball de qualitat?’
Modera: Ricard Bellera, amb la participació de Fabian Mohedano, President del Consell Català de FP, Silvia Miró, Responsable formació PIMEC, Isidre Garcia, Director del Centre FP Salvador Seguí, Lluís Vila, President de FAPAE. La taula finalitzarà amb un debat obert al públic13:50 Cloenda a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.Cal confirmar l'assistència a pmain@ccoo.catFeu clic per veure:
Jornada: L'Escola Inclusiva. Barcelona 31 de Gener


JORNADA: L'ESCOLA INCLUSIVA


Com sempre hem dit, les CCOO ens posicionem clarament en favor de l’escola inclusiva, ja que una escola no inclusiva és una escola segregadora. Aquesta inclusió educativa es pot aconseguir per diverses vies i formats, però sigui com sigui, requereix els recursos (materials i personals)  i la formació suficients per dur-la a la pràctica, la transparència en la assignació dels recursos, i la participació del conjunt de la Comunitat Educativa. Sense aquestes condicions no podrem fer passes efectives i haurà de ser una decisió de Govern quan comenci a elaborar els pressupostos. En aquell moment es podrà veure si l’educació, i la inclusió educativa i social, és una prioritat pel Govern de la Generalitat.

La Federació d’Educació de CCOO organitza una taula rodona en relació al decret d’escola inclusiva (150/2017, de 17 d'octubre) on debatre les diferents propostes presentades pel nostre sindicat i posar en comú diferents experiències concretes.
Ponents:

  • Ester Bigas Mas. Mestra d'Educació Especial de l'Escola L'Estel.
  • Maria Eugenia Lacayo Comellas. Mestra d'educació especial.
  • Sílvia Montero Cuesta. Educadora d'Educació Especial de l'escola Jeroni de Moragas.
  • Marta Lozano Balaguer. Vetlladora de Torrelles de Llobregat.
  • Manel Pulido Guerrero. Docent de secundària i secretari general de la Federació d'Educació de CCOO.
Modera: Estrella Gutierrez Cid


Informació:
La jornada es farà el dijous 31 de gener a les 18 hores a la Sala d’actes de CCOO (Via Laietana 16, Barcelona i està oberta a tothom.


Inscripció:
Per facilitar l'organització de la jornada, cal inscriure's en aquest formulari:

https://goo.gl/forms/JKUIN817eFQlyBC43.