22 de novembre de 2005

Acord de 2005: signat per CCOO i amb la negativa d'USTEC i UGT


560 milions d'euros per millorar les condicions laborals del professorat


L'Acord  del 2005 al DOGC: (+)
El Govern ha ratificat avui l'Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari, signat pel Departament d'Educació, que destina 560 milions d'euros fins el curs 2008-2009 en diverses actuacions per millorar les condicions laborals del professorat dels centres públics. A més de la inversió monetària, l'Acord inclou compromisos per incrementar la qualitat del sistema educatiu públic català.


L'Acord ha obtingut el recolzament de CCOO i la negativa de FETE-UGT i USTEC.

Entre altres acords, el Govern es compromet a ampliar en 4.000 persones les plantilles dels Serveis Educatius per millorar l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques i fomentar els programes d'innovació educativa. Es vol que tots els grups de P3 disposin de tècnics d'educació infantil. També s'engegaran mesures per millorar les condicions de treball dels docents, com ara una nova distribució horària del professorat de primària; la reducció de les hores d'atenció directa a l'alumnat per als docents majors de 55 anys; l'increment de l'incentiu econòmic per a la jubilació anticipada fins als 12.000 €; una nova modalitat del permís parcialment retribuït; més estabilitat del professorat als centres, i increment de la concessió de les llicències d'estudi retribuïdes per al professorat.

LPer altra banda, es reconeix la tasca dels docents amb millores retributives per les diverses responsabilitats, així com es posen en marxa actuacions per millorar les condicions laborals del professorat interí i substitut, com són el reconeixement retributiu dels estadis; aprovar una oferta suficient de places d'oposicions; prolongació de les substitucions durant el mes de juliol, i el reconeixement al professorat substitut de la tasca de tutoria a partir dels tres mesos.

Amb l'Acord, el Govern vol apostar per l'autonomia com a eina d'execució i agilització del projecte educatiu de centre, ja que cada centre educatiu té unes necessitats i un entorn diferent. Amb aquesta finalitat s'han previst complements per a càrrecs directius i per als coordinadors amb responsabilitats addicionals.

L'Acord de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari és fruit del protocol de negociació signat el passat 18 d'octubre entre el Departament d'Educació i els tres sindicats amb representació a la Mesa. 


L'Acord ha obtingut el recolzament de CCOO i la negativa de FETE-UGT i USTEC.

Tema relacionat: (2005)

 El Govern aprova la revisió d'un decret que assegura l'estabilitat a gairebé 8.000 docents interins