28 de maig de 2008

Treballa i col·labora amb la UOC


Convocatòria col·laboradors/es docents Institut Internacional Postgrau


Convocatòria ordinària col·laboradors docents curs 2008-2009


Col·laboradors/es docents per EducaciOnline -


Curs d’accés >25 anysCol·laboradors/es docents per EducaciOnline -


Cursos de formació superiorProfessor/a propi per als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació -


Àrea de Seguretat

INFO:

http://www.uoc.edu/rrhh/servlet/rrhh.servlet.home?idioma=cat

Convocatòria ordinària col·laboradors/es docents

http://www.uoc.edu/rh/cat/pdc/


Comissió seguiment educació persones adultes 1. Reunió el dia 28 de maig de 2008
 2. Temes:
 3. Conversió d'AFA en CFA. Concurs de trasllats.
  Càrrecs de coordinació i directius.
  Pla d'impuls de la formació a distància.
  Creació dels Centres de Formació de Persones Adultes en centres
  penitenciaris. Acreditacions.

Novetats 27 de maig de 2008

Borsa de treball interíns i substituts: fins el 30 de maig 1. Consulta, modificacions i reclamacions, del 23 al 30 de maig!!
 2. Important. Recordeu que ARA s'han incorporat els SSTT de Maresme-Vallès Oriental
 3. Resum de la Resolució que regula la gestió de la borsa. INFORMA ESPECIAL
 4. Accés a la consulta i actualització de dades (+)
 5. Número d'ordre provisional del personal de la borsa de treball sense serveis docents prestats (curs 2008-2009)
 6. Instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009. DOGC núm. 5136 - 22/05/2008
 7. Mès info. Web Departament
 8. Si vols rebre info sobre la borsa d'interins, inscriu-te aquí (+)

Criteris per a l'elaboració de plantilles curs 08/09

CCOO denuncia els criteris restrictius per a l'elaboració de plantilles 1. Criteris per a l’elaboració de les plantilles dels centres públics d’educació infantil i primària per al curs 2008-
  2009 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.
 2. Criteris per a l’elaboració de les plantilles dels centres públics d'ensenyaments secundaris per al curs 2008- 2009 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.

 3. Els centres que van començar durant el curs 2005-2006 el programa Punt
  Edu i que van ser dotats de 0,5 professor, aquest curs acaben el Pla i
  el proper curs ja no tindran la 0,5 dotació. Els centres que van
  començar el curs 2007-2008 aquest Programa sense la dotació, aquest
  proper curs rebran 0,5 professor.
 4. Als centres que
  van començar el curs 2005-2006 el Pla de Llengües estrangeres, al
  finalitzar el Pla, se’ls retirarà la dotació de professorat
  corresponent.
Escoles d'estiu 2008 1. Oferta de cursos d'estiu 2008 de la Xarxa Vives d'Universitats
 2. Escola d'Estiu Rosa Sensat 2008
 3. XXXV ESCOLA D'ESTIU DE SECUNDÀRIA
 4. Cursos d'estiu COLBACAT
 5. III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
 6. VIII Escola d'estiu de l'Associació AEIC

Exemples d'organització en el desplegament del nou Batxillerat 1. Exemples d'organització en el desplegament del nou Batxillerat.
 2. Font: Departament. (+)

Primària: Desenvolupament LOE, amb instruccions sobre avaluació curs 07/08
 1. Projecte d'ordre per la qual es determinen el procediment i els
  documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
  primària.
 2. Desplegament del currículum a l'educació primària, document d'orientacions.
 3. Instruccions per a formalitzar els documents d'avaluació de l'educació primària per al curs 2007-2008.
 4. Ordenació dels ensenyaments de l'educació primària ( Decret 142/2007)
 5. Competències bàsiques (Annex 1)
 6. Més info sobre primària (àrees, calendari aplicació...)

Secundària: Desenvolupament LOE, amb instruccions sobre avaluació curs 07/0822 de maig de 2008

dijous, maig 22, 2008

Funcionament borsa de treball interíns i substituts. NOVETATS!!


Els drets socials i laborals entorn la reproducció 1. Jornada de debat en commemoració del dia internacional d'acció per la salut de les dones.
 2. 30 de maig de 2008. Via Laietana 16, Sala d'actes
 3. Inscripcions a fsanitat1@ccoo.cat
 4. Places limitades per rigorós ordre d'inscripció
 5. Veure arxiu

Beques i ajuts 1. Ajuts
  per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació
  en matèria educativa no universitària (ARIE-DGR). DOGC núm. 5136 -
  22/05/2008
 2. Corrección
  de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la
  Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para
  la LXI convocatoria general de los programas de «Becas MAEC-AECI» para
  ciudadanos extranjeros y españoles, para el verano 2008 y curso
  académico 2008-2009. (BOE 124 de 22/5/2008)
 3. Web Departament beques i ajuts
 4. Web MEC beques i ajuts
 5. Web AGAUR

Recull de premsa d'avui 1. 23.000 grans discapacitats catalans encara esperen ajudes. El Periódico
 2. Uns 22.000 grans dependents a l'espera de rebre les ajudes. AVUI
 3. Educació ha d'entregar al TSJC els horaris lectius i de llengües per un recurs de Convivència Cívica Catalana. laMallanet
 4. El PP abre nuevas vías contra la ley. Rajoy ampara sin ambages la desobediencia a Educación para la Ciudadanía. El País
 5. València desafia el Govern amb una alternativa a Ciutadania. El Periódico
 6. Madrid instrueix els seus professors amb cursos en contra de la matèria. El Periódico
 7. El 98% dels pobles catalans tindran banda ampla en dos anys. El Periódico
 8. Recull de premsa de la FE-CCOO, 22/05/08
 9. Recull de premsa de la FE-CCOO, 21/05/08
 10. Recull de premsa de la FE-CCOO, 20/05/08

El DOGC, BOE... d'avui 1. RESOLUCIÓ EDU/1480/2008, de 22 de maig, per la qual es dicten
  instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar
  serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent
  i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009. DOGC núm. 5136 - 22/05/2008
 2. RESOLUCIÓ ECF/1472/2008, de 31 de març, per la qual es fa pública l'adjudicació dels premis de la Fase Autonòmica del Concurs Escolar 2007-2008: Consumópolis 3 sobre "Consum Responsable". DOGC núm. 5136 - 22/05/2008
 3. DECRET 109/2008, de 20 de maig, pel qual s'estableix el currículum i es regula la prova d'accés específica del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat de basquetbol. DOGC núm. 5136 - 22/05/2008
 4. RESOLUCIÓ EDU/1481/2008, de 19 de maig, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos col·legis d'educació infantil i primària. DOGC núm. 5136 - 22/05/2008
 5. RESOLUCIÓ TRE/1479/2008, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions per al desenvolupament dels programes de tallers d'ocupació i d'escoles taller i cases d'oficis a la comarca del Gironès per a l'any 2008. DOGC núm. 5136 - 22/05/2008
 6. RESOLUCIÓ
  IUE/1478/2008, de 29 d'abril, per la qual s'aproven les bases i s'obre
  la convocatòria per a la concessió d'ajuts per donar suport al
  desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria
  educativa no universitària (ARIE-DGR). DOGC núm. 5136 - 22/05/2008
 7. Orden
  APU/1400/2008, de 7 de mayo, por la que se convoca concurso específico
  para la provisión de puestos de trabajo en la Mutualidad General de
  Funcionarios Civiles del Estado. (BOE 124 de 22/5/2008)
 8. Becas.—
  Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, de
  la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
  para la LXI convocatoria general de los programas de «Becas MAEC-AECI»
  para ciudadanos extranjeros y españoles, para el verano 2008 y curso
  académico 2008-2009. (BOE 124 de 22/5/2008)
20 de maig de 2008

Novetats del dia 19 de maig del 2008

Manifest de CCOO a la Junta de Personal sobre l'avantprojecte de la Llei d'Educació


Calendari escolar 2008-09 1. Les classes començaran el 15 de setembre i acabaran el 23 de juny.
 2. ORDRE EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris. DOGC núm. 5133 - 19/05/2008
 3. Més informació (Departament)

Sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals majors 55 anys: abans del 15/06 1. Aquesta reducció va ser fruit de l'Acord signat per CCOO amb l'Administració el 2005.
 2. Sol·licitud
  de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal
  funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009: fins el 15 de juny
 3. L’acord
  de novembre de 2005 signat en solitari per CCOO continua donant fruits.
  Llegeix l'INFORMA ESPECIAL amb tota la informació sobre la reducció de
  2 hores lectives (+)
 4. MODEL de sol·licitud de la reducció
 5. Sol·licitud de reducció de jornada per interès particular : fins el 15 de juny
 6. Instruccions sobre el procediment
  de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores
  lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre
  55 i 64 anys
  per al curs 2008-2009.

Proposició de Llei per a l'atenció de la fibromiàlgia 1. Dimecres
  21/5 a les 10:00, al Parlament: "Proposició de Llei per a l'atenció de
  la fibromialgia i la sindrome de fatiga crònica "
 2. Web de la ILP

Primària: Desenvolupament LOE, amb instruccions sobre avaluació curs 07/08
 1. Projecte d'ordre per la qual es determinen el procediment i els
  documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
  primària.
 2. Desplegament del currículum a l'educació primària, document d'orientacions.
 3. Instruccions per a formalitzar els documents d'avaluació de l'educació primària per al curs 2007-2008.
 4. Ordenació dels ensenyaments de l'educació primària ( Decret 142/2007)
 5. Competències bàsiques (Annex 1)
 6. Més info sobre primària (àrees, calendari aplicació...)

Secundària: Desenvolupament LOE, amb instruccions sobre avaluació curs 07/08
 1. Projecte d'ordre per la qual es determinen el procediment i els
  documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
  secundària obligatòria.
 2. Instruccions per a formalitzar els documents d'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2007-2008
 3. Ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO)( Decret 143/2007)
 4. Competències bàsiques (Annex 1)
 5. Més info (matèries, calendari aplicació...)

Orientacions per a l’organització del 4t curs de l’Educació secundària obligatòria i el Batxillerat en el curs 2008 – 2009 1. Orientacions
  per a l’organització del 4t curs de l’Educació secundària obligatòria i
  el Batxillerat en el curs 2008 – 2009 (Departament d'Educació)

Dia mundial contra el treball infantil, 12 de juny de 2008 1. DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, 12 de junio de 2008: ¡Todos los niños a la escuela, no al trabajo!
 2. Més informació (+)

Oposicions escoles bressol Ajuntament de Terrassa 1. CCOO organitza un curs d'orientació per a les oposicions a les escoles bressol de l'ajuntament de Terrassa (PAME 2008): Eines i recursos per a l'educació infantil.
 2. Lloc: locals de CCOO, c/ Unió, 23, Terrassa. MAPA DE LOCALITZACIÓ (+)
 3. Dates: 31 de maig, 7, 14 i 28 de juny.
 4. Més informació i inscripcions (+)

I Conveni col·lectiu d’Ensenyament Privat no reglat de Catalunya. 1. El
  divendres 16 de maig hi ha hagut la primera reunió de conveni en què
  hem consensuat el calendari i la metodologia de treball. Després de
  manifestar la patronal, a instàncies de la part social, la intenció de
  regularitzar el sector i la voluntat d'arribar a acords, també ha
  verbalitzat que el seu punt de partida no és el conveni estatal sinó
  adaptar i adequar a les necessitats del sector, l’actual de
  l’ensenyament privat de Catalunya. Hem quedat que els sindicats
  presentarem una plataforma per a la propera reunió del dia 4 de juny

Portal de CCOO sobre immigració
16 de maig de 2008

divendres, maig 16, 2008

El Síndic denuncia que l’Administració no aprofita prou el marge d’actuació que té per combatre la segregació escolar 1. Web del SÍNDIC (+)
 2. INFORME sencer (+)
 3. PREMSA:
 4. El 46% de alumnos debería cambiar de escuela para repartir a los inmigrantes. El País
 5. El Síndic acusa a la Administración de no emplearse en eliminar los guetos en las escuelas. La Vanguardia
 6. EDITORIAL: Segregació escolar. El Periódico
 7. El Síndic censura al Govern por tolerar guetos escolares. El Periódico
 8. Diversidad en las aulas. El Periódico
 9. La institución cree que falta voluntad política para acabar con el fraude en la matrícula. El Periódico
 10. La distribució desigual dels immigrants és més acusada en escoles d'una mateixa zona. AVUI
 11. La meitat dels alumnes immigrants de Primària hauria de canviar d'escola per evitar 'guetos'. laMallanet
 12. Quasi la meitat dels immigrats haurien de canviar d'escola per eliminar els guetos. El Punt

FP. Llista definitiva de persones admeses i excloses a les proves d'accés 1. Proves d'accés a formació professional, esports i arts plàstiques i disseny. Qualificacions provisionals del grau mitjà

Premis Catalunya d'Educació 1. Convocatòria
  pública per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de
  reconeixement social a mestres, professores, professors, centres
  educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents
  a l'any 2008.

Avantprojecte de la llei d'educació 1. Composició
  de la Mesa de representació sindical dels diferents sectors de
  professionals de l'ensenyament públic i privat. DOGC núm. 5132 -
  16/05/2008
 2. La vaga del 14 de febrer comença a donar fruits. CCOO de Catalunya treballarà per un projecte de Llei
  just per a tothom, sense presses ni imposicions
  . INFORMA especial CCOO sobre la LEC
 3. Avantprojecte Llei d'Educació [PDF - 449 KB]
 4. El Conseller ha presentat l'avantprojecte de Llei d'Educació de Catalunya.
 5. Dossier [PDF - 221 KB]
 6. El Departament d’Educació es veu obligat a retirar les seves propostes privatitzadores. Comunicat de premsa de CCOO dia 28 (+)

Concurs d'Oratòria 1. Es convoca el Concurs d'Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008. DOGC núm. 5132 - 16/05/2008

Mesa sectorial, dia 14: plantilles de centres 1. Resum de la reunió (+)
 2. Data: 14 de maig de 2008
 3. Temes:
 4. 1. Criteris per a
  l’elaboració de les plantilles dels instituts d’educació secundària, per
  al curs 2007-2008
  i de supressió o transformació dels actuals llocs de
  treball
 5. 2. Criteris per a
  l’elaboració de les plantilles dels centres públics d’educació infantil
  i primària per al curs 2008-2009
  i de supressió o transformació dels
  actuals llocs de treball

Recull de premsa d'avui 1. La homofobia no se explica bajo los gobiernos del PP. El País
 2. El 46% de alumnos debería cambiar de escuela para repartir a los inmigrantes. El País
 3. Educación reitera que no regulará el velo en las escuelas. El País
 4. El Círculo premia a dos colegios con alta tasa de inmigración y éxito escolar. El País
 5. El Síndic acusa a la Administración de no emplearse en eliminar los guetos en las escuelas. La Vanguardia
 6. EDITORIAL: Segregació escolar. El Periódico
 7. El Síndic censura al Govern
  por tolerar guetos escolares El Periódico
 8. Diversidad en las aulas. El Periódico
 9. Educación mestiza de gran calidad. El Periódico
 10. La institución cree que falta voluntad política para acabar con el fraude en la matrícula. El Periódico
 11. Aprender un trabajo sin dejar la ESO. El Periódico
 12. L'assetjament escolar amaga casos d'homofòbia. AVUI
 13. La distribució desigual dels immigrants és més acusada en escoles d'una mateixa zona. AVUI
 14. Educació no regularà l'ús dels símbols religiosos a l'aula. laMallanet
 15. La meitat dels alumnes immigrants de Primària hauria de canviar d'escola per evitar 'guetos'. laMallanet
 16. Quasi la meitat dels immigrats haurien de canviar d'escola per eliminar els guetos. El Punt
 17. Recull de premsa de la FE-CCOO, 16/05/08
 18. Recull de premsa de la FE-CCOO, 15/05/08

El DOGC, BOE... d'avui
6 de maig de 2008

dimarts, maig 6, 2008

Accés a càtedra. Publicació barem dia 7 de maig 1. RESOLUCIÓ EDU/1338/2008, de 30 d'abril, per la qual es
  fa pública la puntuació dels subapartats del barem que es dedueixin
  automàticament de les dades del registre informàtic de personal docent
  corresponent a la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics
  . DOGC núm. 5125 - 06/05/2008
 2. Consulta baremació del Departament: a partir de demà 7 de maig
 3. Consulta de les actuacions del tribunal (+)
 4. Modificació barem catedràtics. Tutories.
 5. Resum procediments i calendari d'actuacions a partir d'ara... (+)
 6. Web de CCOO amb tot...
 7. Web del Departament

Actualització salaris. CCOO anuncia mobilitzacions


 • Salut laboral: Prevenció si, però de qualitat  1. CCOO de Catalunya presenta les claus per a aconseguir una prevenció de qualitat (+)
  2. Altres informacions sobre salut laboral: Butlletins
  3. Butlletí nº 1. Què és la prevenció?
  4. Butlletí nº 2. Avaluar riscos laborals

  Adjudicacions estiu 2008. Sol·licitud no continuïtat, fins 7/05  1. El professorat nomenat per dos cursos (interins, funcionaris en pràctiques, provisionals, comissió de serveis) que no vulguin continuar al centre el curs vinent poden presentar una petició raonada adreçada als Serveis Territorials
  2. Termini per sol.licitar no continuar al centre el curs vinent: fins el dimecres 7 de maig
  3. Xerrades informatives a Olot, Girona, Ripoll, Vic, Sabadell...(+)
  4. Adjudicacions provisionals pel curs 2008-2009. Full informatiu
  5. Resolució que regula les adjudicacions d'estiu, les comissions de serveis...(DOGC)
  6. Web de CCOO sobre nomenaments d'estiu
  7. Web del Departament

  Recull de premsa d'avui  Programa de CCOO a TV3: 'Atenció a la discapacitat'