22 de desembre de 2009

actualitat

Oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.

 1. El Departament d'Educació convoca proves perquè les persones que s'han preocupat de formar-se al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut adquirir, actualitzar i completar els coneixements, aptituds i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.(+)
 2. Inscripció (+)
 3. Xerrades de Formació Professional

  1. Vols proposar una xerrada sobre qualsevol tema d'FP?...

  Proves específiques d'accés al primer nivell d'esquí alpí i de surf de neu


  La Loteria de la Federació d'Ensenyament col·labora amb la Fundació Pau i Solidaritat

  1. El 33% de la donació que es fa amb la loteria de la Federació d'Ensenyament en programes de Solidaritat:
  2. Estímul a l'acció sindical i social de les mares comunitàries en el barri Potosí, Ciudad Bolívar (Bogotà DC). Aquest projecte es duu a terme a Colòmbia.
  3. Potenciar el coneixement en drets laborals i formació sindical amb enfocament de gènere dels afiliats i les afiliades de la CUT Valle.
  4. Pau i Solidaritat
  5. Proposta de la Mesa sobre la remodelació de CFA i de AFA de Barcelona ciutat21 de desembre de 2009

18 de desembre de 2009

DOGC, BOE

 1. RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2009, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió d'una plaça en règim de contractació laboral indefinida. (Pàg. 95025) DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
 2. RESOLUCIÓ IUE/3550/2009, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2009, per a l'assignació de les retribucions addicionals.DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
 3. RESOLUCIÓ IUE/3549/2009, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2009. (Pàg. 94994) DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
 4. CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/2398/2009, de 23 d'agost, per la qual es resolen les sol·licituds d'autorització dels programes de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2009-2010 (convocatòria de provisió núm. JUS/019/08) (DOGC núm. 5460, pàg. 66557, de 8.9.2009). (Pàg. 94924) DOGC núm. 5529 - 18/12/2009
 5. Orden EDU/3400/2009, de 9 de diciembre, por la que se corrige la Orden ESD/492/2009, de 13 de febrero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo. BOE A-2009-20299 de 18 diciembre 2009
 6. Resolución de 1 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. BOE A-2009-20308 de 18 diciembre 2009
 7. Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.BOE A-2009-20309 de 18 diciembre 2009.


Adults

Què pensa fer el Consorci d’Educació de Barcelona amb els CFA i AFA de Barcelona ciutat ?Actualitat

16 de desembre de 2009

Actualitat

Informació FAS docents. Publicada resolució definitiva del FAS 2008!!15 de desembre de 2009

Actualitat

Esborrany decret d'Autonomia de Centres

 1. Esborrany d'Autonomia de Centres. LEC: 12/2009 de 10 de juliol article 2.3 c) (+)
 2. Concurs de mèrits exterior (BOE 05.12.2009) Rectificada (BOE 15 de desembre )

  1. Rectificació:
  2. Orden EDU/3362/2009, de 7 de diciembre, por la que se rectifica la Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. BOE- 15/12/2009
  3. Asesores técnicos en el exterior. Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. 05.12.2009 PDF (BOE-A-2009-19595 - 32 págs.
  4. Funcionarios docentes en el exterior. Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. 05.12.2009 PDF (BOE-A-2009-19596 - 33 págs.)
  5. Oposicions: convocatòria al gener de 2010. Inici de les proves: 17 abril


14 de desembre de 2009

Mesa sectorial, dimecres 16 desembre: calendari escolar i accés cossos catedràtics

 1. Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 2. Data: 16 de desembre de 2009
 3. Temes:
 4. Projecte d'ordre de calendari escolar. (Aquest punt va ser iniciat a la reunió de Mesa Sectorial del dia 23.11.2009).
 5. Proposta de resolució de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.


9 de desembre de 2009

El DOGC, BOE... d'avui

3 de desembre de 2009

2 de desembre de 2009

Premsa 2 de desembre

 1. La Generalitat convocarà 5.025 places de funcionari docent l´any 2010. El pes dels interins passarà de representar prop del 24% el 2007 a l'11% del curs vinent. Diari de Girona
 2. El Govern prepara el nou model de finançament universitari. El Periódico
 3. Un servei telefònic donarà classes d'igualtat als homes.1. El Govern inaugurarà divendres el número gratuït 900.21.00.21. El Periódico
 4. Una nova ordre rebaixa el títol de català dels alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes. Els estudiants que acabin cinquè obtindran el certificat de nivell B en lloc del D. AVUI
 5. Windows 7 parla en català. AVUI
 6. Cada mes s'infecten amb el VIH una cinquantena de catalans. La consellera de Salut ha alertat de que la xifra augmenta entre joves i nouvinguts. AVUI
 7. Marina Geli demana que no hi hagi "relaxació social" davant la sida.La Generalitat ha detectat un petit augment de casos de joves gais. lamalla.cat
 8. La dificultat per obtenir diners per a l'EOI posa en dubte l'obertura per l'inici del 2011-2012. El Punt
 9. Los titulados de FP podrán hacer el bachillerato en un solo curso. Será posible impartir asignaturas profesionales en instalaciones de empresas. La Vanguardia
 10. La FP de grado medio dará acceso a un Bachillerato de un solo curso. El País
 11. Salud decreta la "emergencia sanitaria" por la gripe A. El País
 12. Milers de manifestants tornen a contestar la política educativa de Camps. Vilaweb
 13. La nova selectivitat permet a les universitats donar més o menys pes a part de les notes. Diari de Girona


1 de desembre de 2009

actualitat

Calendari escolar: sense raó, ni negociació. CCOO rebutgem la proposta de modificació del calendari escolar. CCOO impulsem un referèndum sobre la proposta

LLEURE EDUCATIU: Com ens afecta(+)

Premi a la transparència informativa a CCOO

CCOO de Catalunya presenta els seus comptes auditats a la Sindicatura de Comptes (+)