26 de febrer de 2010

Actualitat

Convocatòria de procés selectiu de nou accés de personal laboral fix al Departament d'Educació

 • 26 febrer 2010. Laborals


 • 22 de febrer de 2010

  19 de febrer de 2010

  DOGC I BOE 19 Febrer

  El DOGC, BOE... d'avui

  1. Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican las ayudas concedidas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para el curso académico 2009-2010.BOE-A-2010-2716 19 de febrero de 2010, Núm. 44
  2. Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.BOE: 19 de febrero de 2010, Núm. 44
  3. RESOLUCIÓ EDU/372/2010, de 12 de febrer, per la qual s'estableix un termini de consulta i d'actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent. DOGC núm. 5571 - 19/02/2010
  4. RESOLUCIÓ EDU/381/2010, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d'Educació, un pla d'actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social per al curs 2009-2010, i es fixa el calendari per a la formalització documental d'un pla estratègic per a la millora de la qualitat i la promoció de l'autonomia del centre educatiu durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.DOGC núm. 5571 - 19/02/2010
  5. RESOLUCIÓ EDU/380/2010, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que estan fent el disseny del Pla estratègic per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social com a objectius prioritzats pel Departament d'Educació, i es fixa el calendari per a la formalització documental del Pla estratègic per a la millora de la qualitat i la promoció de l'autonomia del centre educatiu durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. DOGC núm. 5571 - 19/02/2010
  6. RESOLUCIÓ EDU/379/2010, de 10 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2010.DOGC núm. 5571 - 19/02/2010


  Actualitat

  17 de febrer de 2010

  Actualitat

  15 de febrer de 2010

  Dimarts, 16 de febrer, concentració en suport a les negociacions dels sindicats amb el Departament

  1. CCOO i la resta de sindicats amb representació convoquem una concentració de delegats i delegades sindicals en suport a les negociacions dels sindicats amb el Departament.
  2. El proper dimarts, 16 de febrer, a les 13:00 h, la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya convoquem una concentració de delegats i delegades sindicals, oberta a tot el professorat, per pressionar a l’Administració i donar suport a les negociacions sindicals en la Mesa sectorial
  3. Dimart 16 de febrer de 2010. 13:00 hores. Via Augusta, 202-226. Barcelona


  CCOO rebutja la proposta d'ampliar l'edat de jubilació. Manifestacions contra la proposta de retard de l'edat de jubilació: dimarts 23 de febrer

  Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a l'ingrés a la funció pública docent.

  1. El DOGC núm 5567 del 15 de febrer publica la RESOLUCIÓ EDU/311/2010, de 4 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a l'ingrés a la funció pública docent (+)
  2. Termini presentació reclamacions : 10 dies hàbils a partir de 16 de febrer. Les llistes es poden consultar a cadascun dels serveis territorials i al Consorci de Barcelona
  3. La llista també es pot consultar mitjançant la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, http://www.gencat.cat/educacio, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir cal identificar-se amb el codi d'usuari/ària i la contrasenya de l'XTEC o, en el cas de no tenir aquest codi d'usuari/ària, amb un codi d'usuari/ària temporal que es pot obtenir en el moment de fer la consulta.


  Xerrada: Reflexions entorn de l’escola inclusiva. Badalona, 24 de febrer

  1. Xerrada: Reflexions entorn de l’escola inclusiva. Badalona, 24 de febrer (+)
  2. Escoles de Badalona – Sta.Coloma
  3. Dimecres, 24 de febrer-2010 a les 17:30 h
  4. Escola Jesús- Maria. c/ Lepant, 3 - Badalona
  5. Mira el cartell amb tota la informació i la localització de l'acte (+)


  Premsa 15 de febrer

  12 de febrer de 2010

  DOGC

  Actualitat

  10 de febrer de 2010

  Premsa

  DOGC - BOE

  1. Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de enero de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. BOE - 10/02/10
  2. RESOLUCIÓ PRE/232/2010, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'adhesió de l'Ajuntament de l'Escala al Conveni marc entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya.DOGC núm. 5563 - 09/02/2010
  3. Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, por la que se crea la Sede Electrónica del organismo. BOE - 09/02/10
  4. Resolución de 1 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.BOE - 09/02/10
  5. Resolución de 2 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.BOE - 09/02/10
  6. Resolución de 3 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación de demanda correspondientes al ejercicio 2010BOE - 09/02/10


  Actualitat

  Calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

  1. L'ACTITUD DEL DEPARTAMENT COMPLICA LA NEGOCIACIÓ (+)
  2. Com queda el calendari escolar (+)

  Mesa sectorial, divendres 12 febrer: jornada intensiva, nomenaments i plantilles

  1. Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
  2. Data: 12 de febrer de 2010
  3. Temes:
  4. Criteris per autoritzar la jornada intensiva.
  5. Nomenaments.
  6. Plantilles.
 • Reunió Mesa de Persones Adultes: divendres 19 de febrer • 8 de febrer de 2010

  Mesa sectorial, dimecres 10 febrer: autonomia de centres

  1. Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
  2. Data: 10 de febrer de 2010
  3. Temes:
  4. Decret d'autonomia de centres educatius.
  5. Torn obert de paraules.


  5 de febrer de 2010

  1 de febrer de 2010

  FAS Personal Laboral corresponent a despeses del 2009

  1. La convocatòria del Fons d’Acció Social del personal funcionari i interí d’administració i tècnic, i del personal laboral, que contempla les bases generals i específiques per l’exercici de l’any 2009 es publicarà en el DOGC del dia 8 de febrer de 2010
  2. Presentació de sol•licituds: del 9 de febrer al 8 de març de 2010 ambdós inclosos
  3. Podeu consultar les dades del FAS a través de:
  4. Web de CCOO Ensenyament (+)