16 de juliol de 2010

Atenció!! Admès el recurs de CCOO contra la resolució relativa a les nòmines del personal funcionari

Nomenaments telemàtics: entre el 30 d'agost i el 6 de setembre del 2010

 1. Adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent (+)
 2. Nomenaments telemàtics: entre el 30 d'agost i el 6 de setembre del 2010 (+)
 3. Una vegada finalitzades les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juny i en funció del nombre de vacants i substitucions que quedin pendents de cobrir, es preveu que entre el 30 d'agost i el 6 de setembre de 2010 es faran als Serveis Territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona tants actes de nomenament telemàtic com siguin necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents d'assignació entre el personal inscrit a la borsa de personal docent.
 4. A partir del 16 d'agost s'informarà de les dates concretes (entre el 30 d'agost i el 6 de setembre) en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions.


El DOGC, BOE de la setmana

 1. ORDRE EDU/383/2010, de 9 de juliol, per la qual es fan públics els models de documents administratius per a la formalització dels concerts educatius a partir del curs 2010-2011. DOGC núm. 5672 - 16/07/2010
 2. RESOLUCIÓ EDU/2364/2010, de 5 de juliol, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes de la modalitat D per realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a la Gran Bretanya durant el curs 2010-2011. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
 3. RESOLUCIÓ EDU/2368/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1960/2010, de 7 de juny, per la qual s'aproven les regles que regeixen el curs de preparació de les proves d'accés al grau superior de formació professional inicial, per al curs 2010-2011, i es dóna publicitat dels centres que l'imparteixen. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
 4. RESOLUCIÓ EDU/2365/2010, de 5 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació, i l'IUFM Midi-Pyrénées, per promoure i desenvolupar l'ensenyament de la llengua occitana. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
 5. RESOLUCIÓ EDU/2363/2010, de 7 de juliol, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Educació i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
 6. RESOLUCIÓ EDU/2373/2010, de 9 de juliol, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
 7. RESOLUCIÓ EDU/2346/2010, de 9 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment d'adhesió de les llibreries a les funcions de la plataforma del Departament d'Educació eduCAT 1x1. DOGC núm. 5670 - 14/07/2010
 8. Universitat Pompeu Fabra. RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, per la qual es pública la convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic -contractat catedràtic i professor agregat-, en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 4/2010). DOGC núm. 5669 - 13/07/2010
 9. Universitat Pompeu Fabra. RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic -lector-, en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 5/2010). DOGC núm. 5669 - 13/07/2010


9 de juliol de 2010

Errors en la nòmina de juny

 • El Departament ha tingut un "error informàtic" en la nòmina de juny, i alguns càrrecs unipersonals no han cobrat el corresponent complement. Segons ens han comunicat, es corregirà en la propera nòmina i d'ofici. No cal fer reclamació. Malgrat tot, us aconsellen que si teniu càrrecs de Direcció, comproveu que tot sigui correcte. • Cursos formació AFCAP (docents i personal laboral de pública)  5 de juliol de 2010

  EScola d'estiu de CCOO. Juliol 2010. ALEGRIA  2 de juliol de 2010

  Errors en la nòmina de juny


  El Departament ha tingut un "error informàtic" en la nòmina de juny, i alguns càrrecs unipersonals no han cobrat el corresponent complement. Segons ens han comunicat, es corregirà en la propera nòmina i d'ofici. No cal fer reclamació. Malgrat tot, us aconsellen que si teniu càrrecs de Direcció, comproveu que tot sigui correcte.  Adjudicacions d'estiu: Consulta de les adjudicacions.

  1. Destinacions 2010-2011. Resolució definitiva. (Departament)
  2. Consulta del resultat de l'adjudicació (+)
  3. Cercador i codis de centres (per consultar les adjudicacions a qualsevol centre)
  4. Codis de centres (DOGC)
  5. Atenció: només les persones que han participat poden consultar la seva adjudicació i l'adjudicació d'un centre (en l'adjudicació per centre surt el professorat destinat per programa, no el DNI del professorat destinat). En el cas que un director o directora vulgui fer la consulta del resultat de l'adjudicació, en l'apartat de codi XTEC ha d'introduir el codi XTEC del centre.
   Les persones que ja tenen informada una destinació per al curs 2010-2011 al Registre Informàtic de Professorat poden comprovar la seva destinació a través del portal EPOCA, a Expedient > Consulta de dades > Dades de l'expedient.