16 de juliol de 2010

Atenció!! Admès el recurs de CCOO contra la resolució relativa a les nòmines del personal funcionari