16 de juliol de 2010

El DOGC, BOE de la setmana

  1. ORDRE EDU/383/2010, de 9 de juliol, per la qual es fan públics els models de documents administratius per a la formalització dels concerts educatius a partir del curs 2010-2011. DOGC núm. 5672 - 16/07/2010
  2. RESOLUCIÓ EDU/2364/2010, de 5 de juliol, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes de la modalitat D per realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a la Gran Bretanya durant el curs 2010-2011. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
  3. RESOLUCIÓ EDU/2368/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1960/2010, de 7 de juny, per la qual s'aproven les regles que regeixen el curs de preparació de les proves d'accés al grau superior de formació professional inicial, per al curs 2010-2011, i es dóna publicitat dels centres que l'imparteixen. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
  4. RESOLUCIÓ EDU/2365/2010, de 5 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació, i l'IUFM Midi-Pyrénées, per promoure i desenvolupar l'ensenyament de la llengua occitana. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
  5. RESOLUCIÓ EDU/2363/2010, de 7 de juliol, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Educació i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
  6. RESOLUCIÓ EDU/2373/2010, de 9 de juliol, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010. DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
  7. RESOLUCIÓ EDU/2346/2010, de 9 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment d'adhesió de les llibreries a les funcions de la plataforma del Departament d'Educació eduCAT 1x1. DOGC núm. 5670 - 14/07/2010
  8. Universitat Pompeu Fabra. RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, per la qual es pública la convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic -contractat catedràtic i professor agregat-, en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 4/2010). DOGC núm. 5669 - 13/07/2010
  9. Universitat Pompeu Fabra. RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic -lector-, en règim de contractació laboral per al curs 2009-2010 (convocatòria núm. 5/2010). DOGC núm. 5669 - 13/07/2010