16 de juliol de 2010

Nomenaments telemàtics: entre el 30 d'agost i el 6 de setembre del 2010

  1. Adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent (+)
  2. Nomenaments telemàtics: entre el 30 d'agost i el 6 de setembre del 2010 (+)
  3. Una vegada finalitzades les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juny i en funció del nombre de vacants i substitucions que quedin pendents de cobrir, es preveu que entre el 30 d'agost i el 6 de setembre de 2010 es faran als Serveis Territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona tants actes de nomenament telemàtic com siguin necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents d'assignació entre el personal inscrit a la borsa de personal docent.
  4. A partir del 16 d'agost s'informarà de les dates concretes (entre el 30 d'agost i el 6 de setembre) en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions.