29 de novembre de 2010

El DOGC, BOE... d'avui

  1. ORDRE TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2011. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  2. RESOLUCIÓ EDU/3784/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoquen proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  3. ORDRE EDU/552/2010, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2011-2013. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  4. RESOLUCIÓ EDU/3775/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de dansa del Centre Superior de Dansa de l'Institut del Teatre. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  5. RESOLUCIÓ EDU/3776/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  6. RESOLUCIÓ EDU/3777/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  7. RESOLUCIÓ EDU/3778/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el primer curs del pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música del centre Taller de Músics. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  8. RESOLUCIÓ EDU/3779/2010, de 18 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
  9. RESOLUCIÓ EDU/3780/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de disseny de l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010