26 de novembre de 2010

Maragall rectifica: la jornada continuada és possible.