31 de gener de 2011

El TSJC dóna la raó a CCOO en el recurs presentat contra les retallades del Govern


El TSJC dóna la raó a CCOO en el recurs presentat contra les retallades del Govern

La sentència del TSJC considera nul·la l’eliminació de la reducció de les 2 hores lectives als majors de 55 anys i la reducció d’hores per tasques de coordinació als centres de secundària.


CCOO va interposar un recurs contra l’Acord de Govern de l’1/6/2010, pel qual s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret llei 3/2010 de 29 de maig en matèria de despeses de personal en l’àmbit del sector públic de la Generalitat

El Departament d’Educació, el mes de maig de 2010 va reduir entre 6 i 9 hores de coordinació a centres de secundària i va eliminar la reducció de l’horari lectiu als docents majors de 55 anys fruit d’un acord de CCOO signat l’any 2005.

CCOO es va manifestar en contra de aquestes mesures i va presentar un recurs contra els acords de Govern i ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt el recurs on ens dóna la raó en aquests dos punts:
·         La sentència considera nul l'acord de Govern que es referia a mesures concretes del personal docent com són la  modificació de l'horari de majors de 55 anys i la reducció de 6 i 9 hores  per tasques de coordinació a tots els centres públics de secundària.

  • També deroga el punt que té relació amb l’amortització de places vacants del personal auxiliar administratiu i subaltern.

CCOO ens hem dirigit a la Conselleria demanant  que no presenti recurs de cassació contra aquesta sentència, l’accepti i recuperem així les millores que el Govern anterior havia retallat.


CCOO lluita contra les retallades socials, laborals i salarials amb  tots els mitjans disponibles els acords signats.  CCOO  defensa l’estat del benestar.
Fem memòria del nostre compromís:

·         CCOO signa en solitari l’acord de 2005: es redueixen  2 hores lectives del professorat (interí i funcionari)  major de 55 anys i s’incrementen als centres el nombre d’hores per tasques de coordinació. D’aquesta manera l’acord del 2005 va suposar noves contractacions i la millora de les condicions de treball del professorat.

·         El Departament el 25 de maig de 2010  anuncia noves retallades que afecten als centres públics:
          - S’elimina la reducció de les dos hores lectives als majors de 55 anys
          - Es redueixen entre 6 i 9 hores el paquet d’hores que s’assignen als IES per tasques de coordinació.

·         CCOO vam denunciar aquestes noves retallades. La mesura va suposar la pèrdua de 320 llocs de treball d’interins i interines, l’empitjorament de les condicions de treball del professorat  i de la qualitat del servei.

·         El president Montilla signa del Decret Llei 3/2010 de mesures urgents de contenció de la despesa, convalidat pel Ple del Parlament de Catalunya el 9 de juny del 2010.

·         CCOO presenta recurs contra el Decret Llei 3/2010, demana que es declari la nul·litat de l’actuació del Govern de la Generalitat i que s’acordi la reposició a la situació anterior a l’aplicació del Decret, així com el rescabalament dels danys.  Cap altre sindicat va presentar recurs contra aquesta retallada.

·         El 21/1/2001, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens dóna la raó a CCOO:   declara nuls els punts referits a la reducció de les hores de coordinació als centres de secundària i l’eliminació de la reducció de les 2 hores lectives al professorat major de 55 anys.

·         CCOO demana a la Conselleria que no presenti recurs de cassació contra la sentència i l’apliqui, recuperant els drets injustament retallats.

Què fem CCOO per lluitar contra la retallada salarial i la vulneració dels Acords Sindicals?
• Els recursos que CCOO ha interposat per tal d'anul•lar el Reial Decret de retallades salarials per a la seva aplicació han estat admesos.  No poden dir altres sindicats el mateix.

• Hem aconseguit que l'Audiència Nacional admeti a tràmit i remeti al Tribunal Constitucional aquesta norma en considerar que hi ha principis d'il•legalitat en aquest Reial Decret. La Sala del Social de l'Audiència Nacional ha demanat al Tribunal Constitucional que determini si la retallada vulnera el dret a la llibertat sindical i el principi d'igualtat, recollits en la nostra Constitució.

• Hem convocat dues vagues: una d’empleats públics i una vaga general. La mobilització continua.

• Estem treballant, perquè el resultat final d’aquest procés sigui vinculant per a tots els empleats públics; per tant no és necessari presentar recursos individuals, (circulen per internet models de sol•licitud de reclamació individual, amb errors de forma i de fons) ja que si es dicta sentència favorable del Tribunal Constitucional, en contra de les retallades salarials, serà aplicada a tots els empleats públics.

• Promovem una ILP contra la reforma laboral, la pèrdua de drets i les retallades socials.