6 de febrer de 2012

SITUACIÓ ACTUAL DELS INTÈRPRETS DE LLENGUA DE SIGNES DE L`ÀMBIT EDUCATIU DE CATALUNYA


SITUACIÓ ACTUAL DELS INTÈRPRETS DE LLENGUA DE SIGNES DE L`ÀMBIT EDUCATIU DE CATALUNYA
Al mes de gener de 2012, a meitat de curs i amb un canvi de les empreses contractants:

·   -  4 intèrprets han estat excloses de la continuïtat del seu treball i 2 intèrprets amb la seva jornada reduïda a la meitat, sense coneixement dels criteris  utilitzats
·    -     1 intèrpret de baixa maternal a la empresa sortint i es queda sense feina perquè la empresa entrant contracta a la seva substituta però no a ella
·     -    20 intèrprets contractats per tan sols un mes. Sense cap garantia de continuïtat.

·          A l´actualitat no hi ha resolució de la licitació per gestionar el servei d´intèrprets de llengua de signes d´àmbit educatiu de Catalunya. En qualsevol cas, si la empresa guanyadora és una de nova o la mateixa que està gestionant el contracte menor, no hi ha cap document vinculant que garanteixi la continuïtat dels intèrprets fins al final de curs.

COM HEM ARRIBAT A AQUEST PUNT?

Els intèrprets de llengua de signes de Catalunya de l’ àmbit educatiu formem part d´un servei que finalitza el mes de juny del present any 2012 (final de curs).

El procés a seguir després de la finalització de la darrera entitat (Federació de Persones Sordes de Catalunya –FESOCA-) és que l´administració pública hagi constituït des de el preavís de la empresa sortint un plec de condicions corresponents a un concurs públic per gestionar aquest servei, posteriorment el publiqui i l´adjudiqui a la empresa guanyadora la qual hauria de donar continuïtat als treballadors amb les mateixes condicions laborals fins el mes de juny de 2012.

Pel contrari, el que va passar és que per falta de previsió de l´administració pública (ja que van ser notificats el mes de novembre de 2011 de la no continuïtat a partir de gener de la FESOCA), i per mancança conseqüent d´aquest plec de condicions del concurs públic, el que ha fet el Departament és diversos contractes menors a empreses sense que ni el Departament ni aquestes empreses contemplessin la continuïtat dels treballadors (el Departament comença la recerca d´empreses després de les manifestacions d´intèrprets i alumnes sords el dia 21 de desembre, fins el moment no ho havien fet), solució provisional fins la posada en marxa del concurs.

Aquests contractes menors es van adjudicar a dues entitats,  Apso i Assertim que serien les encarregades de gestionar el servei fins a la resolució del concurs públic. D´aquesta manera, els intèrprets quedaven dividits entre les dues entitats (que ens van manifestar que no tenien cap obligació de mantenir els mateixos professionals, idea motivada pel Departament d´Ensenyament. Com a resultat, els intèrprets en cas d´acceptació haurien de rebre condicions diferents però que coincidien en la manca de garantia de continuïtat entre el fi del contracte menor i la resolució del concurs).

Degut a la defensa activa que han dut a terme els intèrprets i al recolzament dels companys de professió, finalment, Apso va renunciar al seu contracte menor i Assertim queda com a única entitat gestora.
Aquesta entitat, rere el seu compromís verbal de contractar a tothom durant el mes de durada del contracte menor, dóna d´alta a 21 intèrprets dels 27 originals i a altres persones externes per substituir les vacants resultants.

A dia d´avui, tenim coneixement que el Departament d´Ensenyament no ha optat pel concurs públic  sinó per un “negociat” (segons les seves paraules) que no s´ha publicat perquè la llei d´administració de contractació pública els hi permet (segons el Departament també).

Tots els fets exposats en termes laborals tenen com a conseqüència no tan sols el menyspreu a la nostra professió evidenciat a les injustes i dures condicions, sinó també un dany profund als alumnes sords. De fet, l´alumnat ja està patint els canvis dels intèrprets substituïts i això suposa una davallada en la professionalitat, ja que els nous intèrprets no coneixen ni el currículum del curs, ni el funcionament del centre ni als alumnes i les seves necessitats quant a recursos lingüístics (els alumnes sords perjudicats pels canvis d´intèrprets actualment estan fent recollida de signatures per sol·licitar recolzament per la seva situació, poden llegir la seva carta publicada a http://actuable.es/retos/no-los-cambios-interprete-lengua-signos).

Quant als nostres usuaris, entenem que el dret a la accessibilitat informativa i a la educació, passen per que les eines i recursos que la Generalitat els hi ofereixi siguin de qualitat i gestionats de manera responsable. Els alumnes tenen dret al servei d’interpretació de llengua de signes i tots els agents haurien de funcionar de tal manera que garantís que aquest servei es dona sense interrupcions ni canvis durant l´any lectiu, tal i com els estudiants perjudicats manifesten.

Respecte a la nostra situació laboral, val a dir que els intèrprets de llengua de signes dintre de l’àmbit educatiu no només lluitem pel reconeixement de la nostra tasca, sinó també pels drets laborals i unes condicions de treball dignes per a tot el col·lectiu.

Per tot l´exposat, demanem el recolzament del les seccions d´ensenyament dels sindicats, de la mateixa manera que els nostres usuaris, els professionals també som una minoria que any rere any queda invisibilitzada sense que la societat tingui coneixement de les dures condicions laborals que històricament (no per la recessió econòmica actual) afrontem.

Demanem la nostra continuïtat a la empresa entrant, demanem es tingui en compte les diverses situacions dels treballadors que destacàvem a l´inici de la nostra carta. Pel benefici comú, volem continuar treballant dins el servei del qual formem part.

Moltes gràcies per la seva col·laboració, 

Intèrprets de Llengua de Signes d´Àmbit Educatiu de Catalunya