26 d’abril de 2012

Aturem les brutals retallades #SOSeducació


Aturem les brutals retallades

Versió PDF (+)
Les noves retallades busquen reduir més de 100.000 mestres i professors en tot l’estat i un 30% la inversió educativa. 
A Catalunya, perillen els llocs de treball del professorat interí

·   CCOO qualifica de brutal salvatjada aquest espoli de diners públics, continuat i sistemàtic, que s’acaben utilitzant per sanejar les greus irresponsabilitats de la banca. Aquesta nova  agressió  porta l’educació pública del país als anys 80 del segle passat, i sembla no tenir cap límit a l’hora de continuar degradant les condicions laborals del professorat.

·  La invasió de competències, que rebutgem amb rotunditat, no ha d’amagar la coincidència  entre les mesures del ministre Wert i les de la Conselleria d’Ensenyament, moltes d’elles ja aplicades prèviament pel Departament i d’altres pactades entre CiU i PP en àmbits municipals.
·  CCOO exigim al Govern de la Generalitat que s’oposi enèrgicament a l’aplicació d’aquestes mesures, que manifesti públicament que no les aplicarà, a la vegada que comenci a retirar les  retallades que porta anys imposant.

·  CCOO exigeix la convocatòria immediata de la Mesa Sectorial d’Ensenyament per tal que l’administració catalana aclareixi i expliqui com aplicarà a Catalunya les mesures anunciades pel ministre.

Aquestes noves retallades del Govern central, xifrades en 3.000 milions d’euros, s’hauran de sumar a les que ja preveuen els pressupostos de l’Estat (21%) i a les que ha aplicat  amb anterioritat el Govern de la Generalitat. A Catalunya, en els darrers 2 anys, els pressupostos d’ensenyament ja s’han reduït un 13,57%, reducció que s’ha traduït en  pèrdua de plantilles, increment de ràtios, retallades salarials,  increment de la jornada laboral, paralització de construccions escolars, supressió de programes educatius…

1.- Augmentar un 20% el nombre d’alumnes per classe.

Es proposa establir un marge a l'alça del 20% en les ràtios. Actualment la LOE estableix un màxim de 25 alumnes per aula a Primària i de 30 a Secundària. Cal recordar que la Generalitat ja està portant al límit legal el nombre d’alumnes per aula en moltes aules, concretament ho ha fet a 397 aules de Barcelona ciutat. No tenim dades de la resta dels SSTT però pensem que s’ha abusat igualment.  

Aquesta mesura comportarà massificació a les aules, que poden arribar als 33 alumnes a primària i als 40 a la secundària, i, amb tota seguretat, comportarà el tancament d’unitats en aquests nivells obligatoris. És materialment impossible atendre la diversitat de l’aula i oferir atenció especialitzada amb aquestes ràtios. Com ho farem per mantenir l’escola inclusiva?

2.- Augment de les hores lectives del personal docent

Establir un mínim de 25 hores lectives en Educació Infantil i Primària i de 20 hores en la resta d’ensenyaments. A banda de l’evident augment de la càrrega de treball, aquesta mesura incideix directament a les plantilles: a més hores lectives per professor, menys professors a contractar. Prou que ho coneixem a Catalunya, oi? Ja hem perdut més de 3.000 llocs de treball en els darrers dos cursos. Recordem que, als centres de Catalunya, ja s’ha ampliat la jornada dels docents i s’havia anunciat la reducció en les hores de coordinació pedagògica als centres.

3.- Suspensió de la obligació de fer els nous mòduls d’FP de 2.000 hores

El Ministeri té previst, a més, diferir l'aplicació del RD 1147/2011 fins al curs 2014-2015. En l’àmbit de la formació professional es produeix, a banda de la retallada, una involució sense precedents. No es pot justificar de cap de les maneres que es deixin d’aplicar les noves titulacions perquè són les que incorporen les noves competències que demana el mercat de treball actual. Per això es van actualitzar. Com és possible que es plantegin deixar d’oferir una de les poques millores pensada per facilitar l’accés a un lloc de treball? Ha desaparegut l’atur juvenil?. L’actualització de les titulacions va suposar un esforç col·lectiu i econòmic enorme. No té cap tipus d’explicació que en el context actual no s’aprofiti la seva potencial rendibilitat.

4.- Congelar o reduir els complements retributius

Al professorat de l’ensenyament públic de Catalunya no se li pot demanar més “esforços”: ja patirà una rebaixa d’un 5% de la massa salarial anual entre les nòmines de juny i de desembre. Des de fa anys els professionals de l’educació, que ja han perdut més del 20% del seu poder adquisitiu, han de fer “molt més amb molt menys”. Per a CCOO és del tot inadmissible una nova pèrdua de drets socials i/o econòmics.

5.- No cobrir les baixes del professorat de menys de dues setmanes

Modificació del criteri de nomenament de substituts obligant a que la baixes inferiors a 10 dies lectius siguin ateses amb recursos del propi centre. No només generarà molts problemes d’organització als centres sinó que precaritzarà encara més la situació del professorat substitut.

6.- Disminució de l’oferta de batxillerat als centres

S’elimina l’obligatorietat d'oferir, com a mínim, dues modalitats de Batxillerat. Pot significar pèrdua de llocs de treball en molts centres. CCOO rebutja que el sistema perdi oferta i els alumnes capacitat de triar en benefici d’una suposada especialització i competitivitat en el batxillerat.

Algunes d’aquestes mesures són absolutament coincidents amb les que la Generalitat ja ha implantat a Catalunya. Sembla que el Ministre ha trobat a Catalunya un  immillorable model a seguir per imposar les retallades a tot l’Estat, model que ha copiat arribant, fins i tot, a envair les competències autonòmiques, concretament en l’augment de la jornada laboral, en les substitucions del professorat i en els complements de sou

CCOO creu que el nostre ensenyament públic no pot assumir un nova retallada d’aquestes característiques, atès que malmetria definitivament el manteniment de les  bases que han sostingut la qualitat del sistema.

CCOO no admetrà ni tolerarà més agressions a l’ensenyament públic de Catalunya i fa una crida a la mobilització de tota la comunitat educativa per la defensa i el manteniment de l’ensenyament públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes per als nostres ensenyants.


13,56%  de retallada pressupostària!
20% més de ràtio a les aules!
20% d’increment de jornada lectiva!
> 20% de pèrdua de poder adquisitiu!
> 16% pèrdua de plantilles els últims anys!
No cobrir les substitucions!


=


RETORN AL PASSAT!

100% D’ENFONSAMENT DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DEL PAÍS!!!
Versió PDF (+)