26 d’abril de 2012

El Departament reconeix per primera vegada que la plantilla docent del proper curs serà inferior a l’actual


L'Administració reconeix per primera vegada que la plantilla docent del proper curs  serà inferior que la del curs 2011-2012
Versió pdf (+)
CCOO calcula que amb les noves mesures que imposarà el Departament d’Ensenyament es deixaran de contractar els 1.500 professors que necessitem per acollir els 15.000 alumnes nous que s’incorporaran al sistema i a més es perdran més de 600 llocs de treball


L’aplicació de les mesures del RDL 14/2012 a Catalunya fan variar les previsions adoptades per l’acord de govern del 27 de març de 2012. Per primer cop, el Departament reconeix que la plantilla del proper curs serà inferior a l’actual.

 Amb les noves mesures que imposarà el Departament d’Ensenyament no només es deixen de contractar els 1.500 docents que necessitem per acollir els 15.000 alumnes nous que s’incorporaran al sistema sinó que, a més,  i es perdran més de 600 llocs de treball.

Queden ajornades, fins al curs 2013-2014, les següents mesures previstes pel Departament d’Ensenyament:

·    Modificació de les exempcions horàries setmanals dels coordinadors d’infantil, primària i secundària.
·         Revisió del càlcul de desdoblaments de l’ESO.
·         Dedicació horària dels tutors d’FCT a la formació professional.
Es mantenen:

·         Els nou model d’assignació de plantilles de les ZER.
·         28 hores de permanència en horari fix a secundària.
·         Ampliació de 6 a 9 anys de serveis prestats per percebre el 1r estadi docent.
Quines mesures noves ens apliquen?

1.- Els nomenaments dels substituts es produirà únicament quan hagin transcorregut 10 dies lectius (14 naturals) des de la situació que dóna origen al nomenament. Aquesta mesura es comença a aplicar a partir del dilluns, 30 d’abril de 2012.

Empitjora la situació actual a on, el centre rebia substitut des del quart dia d’absència, que ara haurà de ser atesa amb els recursos propis del centre docent. El Departament prepara la regulació dels criteris que hauran de fer servir els centres per atendre aquesta circumstància, que podran ser  diferents segons l’etapa educativa i el nombre de baixes que tingui el centre.

2.- Augmenta 1h de la jornada lectiva del professorat a partir del curs 2012/13

La jornada lectiva a primària passa de 24 a 25 hores, com a mínim, i la de secundària passa de 19 a 20, com a mínim. Aquest augment de jornada implica una amortització estimada pel Departament de 1.100 llocs de treball a primària i 1.000 a la secundària. No caldrà contractar cap dels 1500 professors que necessitem per cobrir l’increment d’escolaritat del curs vinent i, a més, se’n podrà “prescindir” de 600 o més.

3.- Increment del 20% de les ràtios d’alumnes per aula a tots els nivells educatius.

L’increment del 20% de ràtios s’aplicarà en funció de determinats criteris que encara s’han de regular i afectarà al primer curs de l’etapa educativa en qüestió:

·         A Infantil i primària:  de 25 fins a 30 alumnes
·         A l’ESO: de 30 fins a 36 alumnes
·         Al Batxillerat: de 35 fins a 42 alumnes
·         A la Formació Professional: de 30 fins a 36 Alumnes
  
4.- No implantació dels cicles formatius de GM i GS

La implantació de cicles formatius de GM i GS prevista per al curs escolar 2010-2013 s’ajorna al 2014-2015.

5.- Opcionalitat del Batxillerat.

La Generalitat mantindrà la doble opcionalitat al Batxillerat i, per tant, no aplicarà la derogació de l’obligatorietat d’oferir, com a mínim, dues modalitats de Batxillerat.


La Generalitat ha encarregat al Consell de garanties estatutàries un dictamen per determinar la vulneració de competències autonòmiques que, cas de confirmar-se, portarà a l’administració a la presentació del recurs corresponent. CCOO demanem coherència política al Govern i no apliqui unes mesures que invadeixen competències. CCOO exigim fermesa i valentia a la Consellera a l’hora de rebutjar l’aplicació d’aquestes mesures a Catalunya i a la vegada redueixi progressivament les que ja està aplicant el seu Departament.


  • CCOO considera que la retallada acumulada a l’ensenyament públic fa inviable el manteniment d’una educació pública de qualitat a Catalunya i cal denunciar-la com l’agressió més punyent a les condicions laborals i salarials de totes les persones els que treballem a l’escola pública.
  • El Govern central s’ha emmirallat en les iniciatives de l’Administració catalana alhora de dissenyar el RDL estatal, fent palesa la complicitat política i administrativa de l’actual Govern de la Generalitat i el de l’Estat.
  • CCOO, en el marc de la unitat sindical, mobilitzarà la comunitat educativa per obligar ambdós governs a retirar aquestes mesures perquè suposen un nou atac al servei públic i a l’Estat del Benestar.


Pots comparar les mesures que imposa el Reial Decret i les que aplicarà el Departament. Fem palesa la complicitat política en les retallades del Governs del PP i CiU: