11 de maig de 2012

22M: aturem l'espoli de l'educació pública22M: ATUREM L’ESPOLI DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA!
EL 22 DE MAIG VAGA DE TOTS ELS SECTORS I NIVELLS EDUCATIUS, A TOT L’ESTAT

L’Educació es paralitzarà i sortirà al carrer
·        per aturar l’espoli que pateix des de fa anys.
·        en contra de les agressions als drets laborals de milers de treballadors i treballadores.
·        pel manteniment d’uns serveis públics d’educació, sanitat i serveis socials de qualitat
·        en defensa de l’estat de benestar


Per què anem a la vaga els treballadors i treballadores de l’educació pública?

·        Perquè han incrementat la jornada lectiva que provocarà la destrucció de més de 3.000 llocs de treball. A més, hi haurà més de 15.000 alumnes nous.

·        Perquè no es cobreixen les  substitucions, generant problemes  d’atenció educativa a l’alumnat, a l’organització als centres  i al personal substitut, que perd possibilitats de treballar i es precaritza encara més la seva situació laboral.

·        Perquè s’augmentaran les ràtios a les aules, a nivells anteriors als anys 80, la qual cosa farà inviable una educació inclusiva que atengui la diversitat i doni atenció individualitzada, reduint les possibilitats d’èxit escolar i augmentant la càrrega de treball.

·        Perquè s’ha reduït en gairebé un 40 % el temps de què disposem els/les docents per planificar i preparar la nostra feina amb un mínim de qualitat.


·        Perquè hem perdut més d’un 20% de poder adquisitiu a base de retallades salarials, congelacions del nostres sous, increment d’IVA  i augment de l’IRPF.

·        Perquè hem perdut el dret a cobrar el primer estadi docent amb 6 anys de serveis prestats. Els propers anys, 16.000 persones deixaran de cobrar 4.200 euros que eren seus.

·        Perquè enguany el Govern de Catalunya ens traurà entre 1.367 i 2.232 euros de les nostres pagues extres.

·        Perquè el professorat substitut ha perdut el dret a cobrar l’estiu si no han treballat el curs escolar sencer.

·        Perquè ens han suspès la compensació econòmica que completava la prestació salarial quan tenim una incapacitat temporal superior als 3 mesos, perdent una quantitat que pot superar els 500€. I ja amenacen a perdre diners des dels primers dies de baixa.

·        Perquè ens han suprimit el fons d’acció social i les aportacions al pla de pensions.

·        Perquè han reduït en un 90% el pressupost per formació del professorat.

·   I perquè s’ha degradat impunement la dignitat a tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament públic trencat  els acords i els convenis signats que són la garantia d’unes condicions de treball dignes.


EL 22 DE MAIG FORMA PART DE LA SOLUCIÓ.
ATUREM L’ESPOLI DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA A CATALUNYA,
AMB EL CONJUNT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA