11 de maig de 2012

22M: ATUREM L’ESPOLI DE L’EDUCACIÓ


22M: ATUREM L’ESPOLI DE L’EDUCACIÓEL 22 DE MAIG VAGA DE TOTS ELS SECTORS I NIVELLS EDUCATIUS, A TOT L’ESTAT

L’Educació es paralitzarà i sortirà al carrer
 • per aturar l’espoli que pateix des de fa anys.
 • en contra de les agressions als drets laborals de milers de treballadors i treballadores.
 • pel manteniment d’uns serveis públics d’educació, sanitat i serveis socials de qualitat
 • en defensa de l’estat de benestar

Per què anem a la vaga?

 • Perquè amb l’increment de la jornada lectiva es destrueixen milers de llocs de treball que són necessaris al sistema educatiu, mentre que, per contra, tindrem enguany uns 15.000 alumnes més.

 • Perquè s’augmenten les ràtios a les aules fent inviable una educació inclusiva que atengui la diversitat i doni atenció individualitzada, reduint les possibilitats d’èxit escolar, i també provocant més acomiadaments. Les ràtios a Catalunya seran :
·         A Infantil i primària: de 25 fins a 30 alumnes
·         A la ESO: de 30 fins a 36 alumnes
·         Al Batxillerat: de 35 fins a 42 alumnes
·         A la Formació Professional: de 30 a 35 Alumnes

Aquestes dades encara poden empitjorar, doncs el RDL Wert permet arribar a 30 a infantil i primària i a 36 a l’ESO i a la formació professional.
 • Perquè no es cobreixen les  substitucions, generant problemes  a l’atenció educativa de l’alumnat, d’organització greus als centres  i al personal substitut, que perd possibilitats de treballar.

 • Perquè s’han retirat suports educatius fonamentals per als/les nostres alumnes/fills i filles (auxiliars, vetlladors/es, serveis educatius, aules d’acollida...), que servien per cobrir les seves necessitats educatives i garantir el seu accés a l’educació en condicions d’igualtat.

 • Perquè es tanquen escoles i s’eliminen grups.

 • Perquè s’ha rebaixat l’assignació econòmica que reben els centres per poder funcionar amb normalitat i tenen dificultats econòmiques greus.

 • Perquè s’ha rebaixat el pressupost de les escoles bressol municipals, que són un servei essencial per als infants i un garant de la conciliació laboral i familiar.

 • Perquè el pressupost destinat a beques de menjador, llibres i material, s’ha reduït en un 50% .

 • Perquè, amb una taxa d’atur del 45%, s’ha paralitzat  l’oferta dels nous títols de formació professional, que garantien unes competències professionals més adaptades a les demandes del mercat de treball.

 • Perquè s’han eliminat beques universitàries. I perquè volen apujar les taxes.

 • Perquè s’han reduït les subvencions a les AMPAs, que permetien mantenir activitat extraescolar de qualitat a preus assequibles.

 • I perquè s’ha degradat impunement la dignitat a tots els treballadors i treballadores trencat  els acords i els convenis signats que són la garantia d’unes condicions de treball dignes.

Ni més alumnes per aula, ni més taxes, ni acomiadaments a l’educació