11 de maig de 2012

CCOO i UGT cobreixen el dret a vaga de tot el personal de centres privats que vulguin anar en contra de l’espoli a l’Educació


CCOO i UGT cobreixen el dret a vaga de tot el personal de centres privats que vulguin anar en contra de l’espoli a l’Educació
EL 22 DE MAIG VAGA
DE TOTS ELS SECTORS I NIVELLS EDUCATIUS, A TOT L’ESTAT


L’Educació es paralitzarà i sortirà al carrer
·         per aturar l’espoli que pateix des de fa anys.
·         en contra de les agressions als drets laborals de milers de treballadors i treballadores.
·         pel manteniment d’uns serveis públics d’educació, sanitat i serveis socials de qualitat
·         en defensa de l’estat de benestar

Per què anem a la vaga els treballadors i treballadores de l’educació?
·         Perquè per eixugar els deutes financers tenim el retrat d’un retalls socials que traslladen els problemes d’una classe privilegiada i d’uns mals gestors al comú de la població
·         Perquè la negociació de les nostres condicions de treball s’ha desvinculat d’acords i pactes de conveni, legitimant noves condicions clarament pejoratives.
·         Perquè han incrementat la jornada lectiva que provocarà la destrucció de llocs de treball. A més, hi haurà més de 15.000 alumnes nous.
·         Perquè no es cobreixen les substitucions, generant problemes d’atenció educativa a l’alumnat, i es perden hores no lectives que serveixen per planificar, preparar i revisar les tasques educatives.
·         Perquè s’augmentaran les ràtios a les aules, a nivells anteriors als anys 80, la qual cosa farà inviable una educació inclusiva que atengui la diversitat i doni atenció individualitzada, reduint les possibilitats d’èxit escolar i augmentant la càrrega de treball.
·         Perquè hem perdut més d’un 20% de poder adquisitiu a base de retallades salarials, congelacions del nostres sous, increment d’IVA i augment de l’IRPF. Al mateix temps que se’ns redueixen les cotitzacions a la Seguretat Social.
·         Perquè hem perdut el dret a cobrar el primer estadi docent amb 6 anys de serveis prestats. Els propers anys, 16.000 persones deixaran de cobrar 4.200 euros que eren seus.
·         Perquè enguany el Govern de Catalunya ens traurà gran part del salari que cobrem a les pagues extres.
·         Perquè ens han suspès la compensació econòmica que completava la prestació salarial quan tenim una incapacitat temporal superior als 3 mesos, perdent una quantitat que pot superar els 500€. I ja amenacen a perdre diners des dels primers dies de baixa.
·         Perquè ens han suprimit el Premi de Fidelitat, que per nosaltres era salari deferit i que queda en suspens i a voluntat de les patronals, fet que farà augmentar la conflictivitat en els centres, per exigir el seu cobrament, arribant a tribunals.
·         Perquè han reduït en un 90% el pressupost per formació del professorat.
·         I perquè s’ha degradat impunement la dignitat a tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament trencant els acords i els convenis signats que són la garantia d’unes condicions de treball dignes.
EL 22 DE MAIG FORMA PART DE LA SOLUCIÓ.
ATUREM L’ESPOLI DE L’EDUCACIÓ A CATALUNYA,
AMB EL SUPORT DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA