1 de juny de 2012

GENERALITAT DE CATALUNYA: NO ATAQUIS A LES PERSONES MALALTES

GENERALITAT DE CATALUNYA:
NO ATAQUIS A LES PERSONES MALALTESEl Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Mesures Fiscal i Financeres el dimecres 14 de març. En aquesta Llei es contempla la suspensió del pagament complementari que l’administració feia al personal en cas de baixa per malaltia comuna o accident no laboral.


Des de la nòmina del mes d’abril les persones que treballen per la Generalitat i que porten tres mesos de baixa per incapacitat temporal han deixat de cobrar el 100% del seu salari.  En alguns casos aquesta pèrdua salarial pot arribar al 25%. S’aplica doncs aquesta retallada, no per anunciada i combatuda, menys injusta i cruel.

És una mesura injusta perquè culpabilitza i sanciona els més febles, les persones malaltes que estan patint i lluitant contra diferents càncers o d’altres malalties que no haurien volgut tenir mai.

És una mesura cruel perquè fa que es sentin doblement maltractades: maltractades per la pròpia malaltia i maltractades per una Administració que, en lloc de vetllar per la seva salut i benestar, els considera una despesa que és possible reduir. 

És una mesura que afegeix, al patiment per la malaltia, la preocupació per l’economia domèstica.

És una mesura que mostra el govern més insensible, el que es desdiu dels valors que des de l’educació es volen fomentar: la comprensió, l’empatia, la solidaritat, l’ajuda... I prioritza, per sobre de tots ells, el valor d’un estalvi deshumanitzat.

D’altre banda, no ens hem d’oblidar que les baixes laborals estan sota la revisió de professionals que les signen seguint uns protocols. No es pot qüestionar aquest sistema ni criminalitzar-lo, i si es considera que existeixen abusos, és responsabilitat de l’Administració perseguir-los en lloc de tractar tothom com a sospitós.

A més a més, pel proper curs 2012-2013, s'elimina la possibilitat de que les persones que s'estiguin recuperant d'una malaltia greu puguin reduir la seva jornada laboral, amb el que se les condemna a empitjorar la seva salut.

Per totes les raons exposades, els sota signants demanem, per humanitat i per justícia social, que es retirin aquestes mesures.