3 de maig de 2012

Mesa Sectorial 3 de maig: El Departament finiquita el pacte d’estabilitat del professorat interí

 El Departament finiquita el pacte d’estabilitat del professorat interí 

Malgrat la petició unànime de tots els sindicats el Departament s’’ha negat a la pròrroga del pacte d’estabilitat al que continuaven acollits 2.328 docents. 
El pacte d’estabilitat era una de les mesures de l’Acord de novembre de 2005 signat per CCOO i el Departament. 
El curs passat es va prorrogar per un any amb el compromís de revisar-ho i poder-ho prorrogar fins a 31 d’agost de 2013 El Departament s’ha negat en rodó i no el prorrogarà.

El Departament finiquita el pacte d’estabilitat del professorat interí pdf(+)

Els sindicats han demanat la pròrroga del mateix però el Departament s’ha negat a fer-ho

CCOO denuncia que el Departament d’Ensenyament “finiquita” el pacte d’estabilitat del professorat interí

El pacte d’estabilitat del professorat interí era fruit d’un acord signat en solitari per CCOO i el Departament d’Ensenyament el mes de novembre de 2005. El curs passat es va prorrogar per un any amb el compromís de revisar-ho i poder-ho ampliar fins a 31 d’agost de 2013.

El Departament, malgrat la petició unànime de tots els sindicats de la mesa s’ha negat en rodó i no vol prorrogar-lo. En aquest pacte estaven acollits 2328 docents.

El pacte garantia que tot el professorat interí acollit disposava d’un nomenament anual a vacant o amb un contracte de substitució des del dia 1 de setembre fins al 31 agost.

Pels majors de 55 anys l’acord de novembre de 2005 contemplava “mesures que permetien a aquest col·lectiu d’interins arribar a la data de jubilació forçosa per edat, prestant serveis com a professorat interí docent” (dels 2.328 docents acollits al pacte hi ha 458 que tenen més de 55 anys).

El Departament s’ha negat a que els interins majors de 55 anys tinguin la consideració d’un col·lectiu preferent per les adjudicacions de vacants i substitucions. La mesura que ha pres el Departament pel curs vinent no garanteix que els docents de més de 55 anys tinguin un nomenament a data 1 de setembre.

Amb les noves mesures de la consellera Rigau i el ministre Wert, les substitucions en els centres educatius es començaran a cobrir a partir del desè dia de baixa i això provocarà que molts substituts es quedin sense feina.

CCOO va signar l’any 1995 un acord de plantilles on es contemplava que totes les baixes es cobrien des del primer dia i la resta de permisos a partir del quart dia.

CCOO continua exigim al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament que deixi de retallar l’educació i exigeix coherència pedagògica ja que cada mesura que aplica suposa una pèrdua de qualitat en l’educació i s’allunya més de l’èxit escolar del que tant parla la consellera.


****************************************************************


Borsa de treball professorat  INTERÍ I SUBSTITUT:
 • 4 de juny: publicació barem provisional amb les dades que consten en el registre informàtic a 14 de maig de 2012.
 • Del 4 al 18 de juny: termini de reclamacions contra aquesta baremació.
 • Primera quinzena de juliol: publicació del barem definitiu amb les dades que consten al registre informàtic a 29 de juny de 2012.
 •  Del 4 de juny al 18 de juny.:  El professorat interí i substitut podrà fer modificacions de les dades de la borsa de treball


SUBSTITUCIONS:
 • El Departament aplicarà la mesura d'esperar fins a 10 dies lectius per començar a substituir les baixes, permisos i llicències. Només farà alguna excepció en centres que acumulin personal sense cobrir.
 • Els nomenaments per substituir reduccions de jornada tindran data de finalització a 30 de juny i no pas 31 d'agost com fins ara.
 • Es mantenen els 9 mesos treballats per cobrar el juliol de 2013.
 • Els dies en què es realitzaran actes telemàtics de nomenaments els establirà cada SSTT. El calendari mensual s'anunciarà a cada pàgina web.
 • Les primeres substitucions del curs s'adjudicaran a partir del dia 30 d'agost de 2012.
 • El dia 17 de setembre els interins i substituts que no hagin estat nomenats en aquella data podran modificar l'àmbit territorial preferent.
ADJUDICACIONS PROVISIONALS (nomenaments d'estiu): 

ADJUDICACIONS PROVISIONALS 2012-2013 (“nomenaments d’estiu") 

Terminis sol.licituds adjudicacions provisionals 2012-2013: 

 • Professorat funcinari de carrera i funcionaris pràctiques: del 17 maig a l’1 de juny. 
 • Professorat interí amb serveis prestats: del 4 de juny al 18 de juny. 
 • Propostes de les direccions dels centres: del 16 al 29  de juny
 • Resolució provisional: del 10 al 15 de juliol 
 • Resolució definitiva: finals de juliol.


Participació obligatòria

Tot el professorat que no té plaça definitiva i que no tinguin destinació pel curs 2012- 2013
·        Professorat suprimit.
·        Professorat que procedeix de l’estranger.
·        Professorat que procedeix d’altres llocs de l’Administració.
·        Professorat excedent.
·        Professorat provisional i pràctiques (menys els destinats a S. Educatius (EAPs, CRP, CREDA,...)


Partipació voluntària:
Professorat interí amb temps de serveis i  funcionaris definitius