6 de juny de 2012

Dijous negre a l'educació pública i per als seus professionals

Dijous negre a l'educació pública i per als seus professionals

Destralada contra l’educació pública
S’ho estan carregant tot! 
       
CCOO exigeix al Departament d’Ensenyament que faci el favor d’aturar l’atac a l’educació de Catalunya i elimini totes les retallades.   

(pdf +)
Les restriccions presentades al Pla econòmic i financer de la Generalitat  han incrementat l’ofec que patiran els centres educatius públics de Catalunya i els seus treballadors amb noves retallades presentades aquest matí a la Mesa Sectorial.


Aquestes restriccions han modificat el document de plantilles que havia estat presentat com a definitiu a la mesa sectorial del 9 de maig i que CCOO i el conjunt del professorat van rebutjar amb contundència en la jornada de vaga general del passat 22 de maig.

En què consisteixen aquestes noves retallades?

a)     A partir de l’1 de setembre de 2012, les escoles de primària hauran de minorar ½ mestre per sobre del que ja s’havia previst:9 de maig
31 de maig
1 línia
Perdien 0.5 mestre
Perden 1 mestre
2 línies
Perdien 1 mestre
Perden 1.5 mestres
3 línies
Perdien 1.5 mestres
Perden 2 mestre


b)  Als centres de secundària es redueix una hora d'atenció directa a l'alumnat: la previsió que es feia de 2’7 hores de suport per grup a l’ESO es redueixen a 1’7h. Per aquest concepte la reducció de plantilla és de 1/2 professor per cada 10 grups.

A aquesta retallada cal afegir la reducció per increment d'1 hora de la jornada lectiva.

Reducció de plantilla per increment d'1 hora lectiva a cada docent:
-1 professors en centres de fins a 25 docents
-2 professors en centres d’entre 26 i 40 docents
-3 professors en centres entre 41 i 60 docents
-4 professors en centres de més de 60

c) El personal substitut deixarà de cobrar el més de juliol encara que tingui 9 mesos treballats (afectant a 1.721 persones aquest curs).  Una retallada prèvia va ampliar de 6 mesos a 9 els necessaris per cobrar el mes de juliol. Ara es perd definitivament aquesta paga. Es trenca per tant, un altre cop, l’acord de mesa sectorial de l’any 2005.

d) Al substitut només se’ls pagarà  la part lectiva de la substitució.

Les substitucions cobriran només la part horària d’activitats lectives amb alumnes sense incloure la substitució de les reduccions lectives (direcció, coordinació…), el temps d’esbarjo d’infantil i primària, les guàrdies o les tutories individuals en el cas de la secundària. La jornada del substitut es completarà amb la part proporcional d’hores complementàries que correspongui.


Aquestes retallades es produeixen en un escenari d'increment d'alumnes escolaritzats (més de 15.000  nous alumnes enguany), d'un increment de les ràtios a les aules (fins al  20%) i d'una nova retallada salarial generalitzada. Tot plegat suposarà una molt important pèrdua de llocs de treball, la massificació de les aules, la precarització de la feina del professorat substitut, les dificultats de l'atenció  i les condicions de l'aprenentatge de l'alumnat i  en definitiva  una pèrdua de la qualitat de l'educació.


Com afecta el conjunt de retallades a les plantilles?

INFORMACIÓ DONADA PEL DEPARTAMENT


Dotacions professorat
Concepte
Primària
Secundària
Total
Necessitats:
·         Increment d’escolarització
·         Jubilacions previstes (a 31/08/2012)

+594
+850

+856
+630

+1450
+1480
Total necessitats curs 2012-2013
+1444
+1486
+2930
Llocs de treball que s’estalvien gràcies a:
·         Increment d’1 h lectiva per al curs pròxim
·         Increment de ràtios
·         Noves mesures derivades de Pla Econòmic i Financer


-1132

-236

-644

-1099

-289

-300

-2231

-525

-944
Total dotacions retallades
-2012
-1688
-3700
Interins que es quedaran sense vacant 
(sense comptar pèrdua desubstitucions)
568

202
770


CÀLCUL de CCOO

Per no substituir absències inferiors a 15 dies
Aprox.  -1.500
 TOTAL PÈRDUES DE LLOCS DE TREBALL
-2.270

Documentació presentada pel Departament en la Mesa Sectorial del passat 31 de maig, "Dijous negre":
TEMA RELACIONAT