29 de juny de 2012

Premsa divendres 29 de juny


 1. Rigau estudia canviar l'edat d'entrada dels nens a l'escola. lamalla.cat
 2. Rigau estudia que els nens comencin P3 amb 3 anys fets. El Punt
 3. Catalunya estudia flexibilizar la edad de entrada en la escuela. La Vanguardia
 4. S'insta la Conselleria a ajornar la negociació de la nova llei d'Adults. El Punt
 5. Nou rècord d'aprovats. Un 95,21% dels estudiants han superat les proves de selectivitat, gairebé un punt més que l'any passat. La nota mitjana ha estat un 6,352 i Girona és la demarcació amb la puntuació global més alta. El Punt
 6. El 95% de los alumnos que se presentaron a la selectividad han aprobado en Catalunya. La Vanguardia
 7. El 95% de los estudiantes supera las pruebas de selectividad. El País
 8. Una noia de Ripoll obté amb un 9,7 la millor nota de selectivitat de Catalunya. El Periódico
 9. Una estudiante de Ripoll, la mejor nota de Selectividad en Catalunya. La Vanguardia
 10. El 95,21% dels estudiants supera les proves d'accés a la universitat. lamalla.cat
 11. Catalunya, lluny dels objectius europeus d'abandonament escolar. lamalla.cat
 12. Cataluña no cumplirá el objetivo de la UE de reducir el abandono escolar. El País
 13. Estudiants de Harvard dissenyaran el nou Bulli. El Punt
 14. Madrid. Educación elimina las becas de libros de texto y anuncia un sistema de préstamo. El País
 15. Andalucía. La Universidad de Granada admite apuros con la tesorería. El País
 16. Galicia. Educación suprime 156 aulas en Infantil y Primaria el próximo curso. El País
 17. Galicia. Las universidades son los principales agentes de la investigación en Galicia. El País
 18. Optimismo antropológico contra el negro pesimismo eclesial. El País 

28 de juny de 2012

Un curs després de la seva implantació, el SEP (suport escolar personalitzat) també es retalla.


CCOO EXIGEIX A LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT I AL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE EXPLIQUI ELS RESULTATS ACADÈMICS DE LA IMPLANTACIÓ DEL SEP I EXPLIQUI TAMBÉ PER QUÈ ES RETALLEN HORES DE TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT.

El curs 2011-2012, el Departament va implantar de forma generalitzada a les escoles de Catalunya el suport escolar personalitzat, amb menys recursos dels que fins aquest curs hi havia i  en substitució del recurs universal (a tothom i a tots els centres) que era la sisena hora.

La informació que dóna l’administració és que aquesta mesura ha donat un bon resultat entre els i les alumnes de Catalunya, tot i que es necessita més temps per veure resultats concrets. Però no aporta cap estudi intern o extern que justifiqui aquesta afirmació.

Canvis en aplicació de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives


Senyor/a director/a,

Us envio una circular sobre els canvis que l’aplicació de la Llei 5/2012 ha generat en diferents procediments que tramitem en aquest Servei de Personal: estadis, compactacions i retribucions en cas de superar els tres mesos de llicència de malaltia o incapacitat temporal.

Nota del Departament d'Ensenyament: aplicació de la Llei 5/2012 pel que fa a les baixes a partir del 4t mes

Us comuniquem que a la nòmina del personal docent del mes d’abril 2012, s’aplicaran diverses modificacions d’acord amb la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives (Llei 5/2012, de 20 de març, DOGC núm. 6094 de 23/3/2012).
a) Personal acollit al règim de MUFACE
Si es tracta d’una llicència per malaltia comú o accident no laboral i el perceptor està en el 4t. mes de baixa, el procés de nòmina farà el següent:
 • no es paga el concepte: complement de diferència IT MUFACE (C150)
 • no es paga el concepte: casa habitació (C014)
Aquests canvis tindran efectes a partir de la data de vigor de la llei: 1 d’abril de 2012, encara que la data del 4t. mes de la llicència sigui anterior a aquesta data.
D’altra banda, el personal que tingui una llicència de MUFACE a partir de la data de baixa del 4t. mes de la incidència, se li descomptarà del concepte de complement addicional específic (C085) els dies que el perceptor ha estat de baixa i no ha cobrat retribucions complementàries: es descompten els dies de la baixa a partir del 4t. mes.
b) Personal acollit al règim de la Seguretat Social
En el moment en que la incidència entri en el 4t. mes, no es pagarà cap concepte retributiu associat a la relació contractual del treballador mentre duri la baixa.
Només s’abonarà el nou concepte:

Subsidi per IT (C411)

L’import d’aquest concepte serà el 75% de la base reguladora diària de contingències comuns, informada en la incidència i per fer el pagament es tindrà en compte els dies naturals de mes.
Els dies que el perceptor es troba de baixa a partir del 4t. mes d’IT i mentre duri la baixa es descomptaran del pagament de la paga extra. Aquesta reducció afecta tan al concepte de paga extra (C03) com al concepte de complement addicional específic (C085).
No es pagarà cap endarreriment en el període a partir del 4t. mes i mentre duri la baixa.
Pels perceptors amb baixa de més de 12 mesos, el subsidi per IT (C411) no es pagarà per la nòmina, perquè en aquesta situació passa a cobrar per l’INSS. Tampoc es pagarà el concepte de complement per diferència (C410).
Aquests requisits s’aplicaran a totes les IT a partir de l’entrada en vigor de la llei: 1 d’abril de 2012, encara que la data del 4t. mes de l’IT o la data de resolució del INSS sigui anterior a aquesta data.

Baixes per Accident Laborat (AL)

Tant pel règim de MUFACE com pel de Seguretat Social, el personal que es troba de baixa per accident laboral, continua amb les mateixes prerrogatives que regeixen fins ara i, per tant, no li afecta en res el que s’indica a l’apartat anterior sobre "baixes per malaltia IT".

27 de juny de 2012

CCOO emprendrà noves accions contra les noves retallades que imposa el Govern català a les persones que treballem a l'ensenyament públic


Dimarts 26 de juny, el Govern va aprovar més retallades per l'educació


CCOO emprendrà noves accions contra les noves retallades que imposa el Govern català a les persones que treballem a l'ensenyament públic

(pdf+)a) NO pagar el mes de juliol al professorat substitut amb 9 mesos de serveis prestats durant el curs.

La decisió del Departament i l'Acord de Govern deixen en suspens, fins al 31 d'agost de 2015, l'aplicació del primer paràgraf del punt 5.3 de l'Acord de 2005, signat en solitari entre el Departament i CCOO, sobre el cobrament dels mesos d'estiu.

b) S'incrementa la jornada lectiva de tot els docents pel proper curs.

·  25 hores lectives setmanals per als mestres que imparteixen educació infantil i primària;
·  22 hores lectives setmanals per als mestres que imparteixen educació de persones adultes;
·  20 hores lectives setmanals per al professorat que imparteix la resta d'ensenyaments de règim general i especial...

Publicacions DOGC i BOE juny 2012


El Govern aprova les noves retallades: Personal substitut amb 9 mesos de serveis no cobrarà juliol + increment de la jornada lectiva + les substitucions només cobriran la part lectiva + es retallen més hores lectives d'atenció a la diversitat (infantil i primària)

ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

Informacions relacionades:La disposició transitòria setena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, habilita el Govern de la Generalitat per modificar la part lectiva de la jornada docent del professorat dels centres públics del Departament d’Ensenyament, per tal de poder atendre les necessitats derivades de l’increment d’escolarització del curs 2012-2013, en el marc del crèdit corresponent a l’actual plantilla pressupostària.

26 de juny de 2012

Borsa de treball: Aquest mes de juliol de 2012 no es convoca un nou concurs públic per formar part de la borsa de treball

Aquest mes de juliol de 2012 no es convoca un nou concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

Font (+)

Criteris per la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 (+)


Els professors substituts reclamen que els paguin el mes de juliol

El departament d’Ensenyament els ha anunciat que no cobraran aquest mes, malgrat que els substituts que portaven 9 mesos treballat hi tenien dret

Premsa dimarts 26 de juny 2012

Reclamació individual del nomenament de juliol 2012 i la corresponent retribució***********************************************

Companys, companyes:

A les diferents assemblees que CCOO ha promogut, van sorgir una sèrie de propostes de mobilitzacions, d’altres comunicatives i organitzatives del col·lectiu interí, substitut i aturat.

Una de les propostes recollides és obrir el front legal (recursos), complementari a altres mobilitzacions.

Els serveis jurídics de CCOO han elaborat la reclamació  individual  prèvia a la via jurisdiccional per demanar tenir un nomenament el mes de juliol i a percebre les retribucions corresponents a aquest mes, en base als fonaments legals que es troben dins de la pròpia reclamació.

No és una recollida de signatures més. És una reclamació jurídica degudament fonamentada, i presentada als registres del Departament.

CCOO promou una reclamació per a que els substituts i substitutes que han treballat més de 9 mesos al Departament d'Ensenyament aquest curs, cobrin el mes de juliol


Al voltant de 530 substituts i substitutes que treballen pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s'han adreçat avui als seus serveis territorials respectius per presentar la reclamació prèvia promoguda per CCOO en contra de la decisió del Departament de deixar de pagar el mes de juliol a les persones que han treballat 9 mesos o més durant el curs 2011-12.

La decisió manifestada per l'administració en la Mesa Sectorial del 31 de maig vol invalidar una millora laboral importantíssima aconseguida i signada en solitari per CCOO en l'acord de 2005 sobre condicions de treball del professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent d'Ensenyament públic no universitari.

CCOO considera inacceptable i contrari a dret que el Departament canviï unilateralment les regles del joc ara, atès que quan es va realitzar la contractació, la normativa vigent reconeixia el cobrament de juliol amb 9 mesos treballats durant el curs. De formalitzar-se definitivament aquesta decisió, l'aplicació retroactiva dels efectes suposaria una vulneració clara del dret a la negociació col·lectiva i també una vulneració de la norma constitucional perquè no es poden aplicar aquests efectes quan no són favorables o restrictius de drets individuals. 

CCOO insta l'administració que consideri les al·legacions presentades pels treballadors /es substituts i, en conseqüència, adverteixi degudament el Govern per tal que reconsideri l'aplicació definitiva d'aquesta injusta mesura.

Per aquells que encara no ho hagin fet, CCOO fa una crida a tot el professorat substitut que es pugui veure afectat per aquesta decisió, per tal que tramiti la reclamació el més aviat possible.

CCOO es compromet amb els treballadors substituts de l'ensenyament públic de Catalunya en la defensa dels seus drets laborals i socials i posarà al seu abast tots els recursos necessaris, en cada moment i instància que calgui, per tal de recuperar-los.


Temes relacionats

 


25 de juny de 2012

Borsa de treball de personal d'administració i serveis


Borsa de treball de personal d'administració i serveisLa borsa de treball de personal d'administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Poden participar en aquesta convocatòria ordinària les persones que reuneixen els requisits per formar part dels blocs 1, 2 i 3 de la borsa de treball, per les categories professionals i els àmbits geogràfics que s'especifiquen en la Resolució de convocatòria.

Les persones que formen part de la borsa de treball han de confirmar la seva participació mitjançant la web de l'aspirant.

Les persones que estiguin interessades en formar part de la borsa de treball han de formalitzar la sol·licitud d'incorporació.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de juny al 5 de juliol de 2012
Més info (Departament)(+)

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per tal que grups d'alumnes d'ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d'altres països


ORDRE ENS/172/2012, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per tal que grups d'alumnes d'ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d'altres països, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.

Info (+)

S'obre convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional el curs escolar 2012-2013


RESOLUCIÓ ENS/1222/2012, de 5 de juny, per la qual s'obre convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional el curs escolar 2012-2013.

TEXT PUBLICAT (+)

Concentració 25 Juny en suport a l'Escola Menéndez Pidal

CONCENTRACIÓ DILLUNS 25 DE JUNY, A LES 18H, A LA PLAÇA DE SANT JAUME DE BARCELONA, EN SUPORT A L'ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL

S’HO ESTAN CARREGANT TOT

ELS DRETS LABORALS I SOCIALS
ELS LLOCS DE TREBALL

CAP ACOMIADAMENT A LA CONCERTADA

SOLIDARITAT AMB L’ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL
I AMB TOTES I TOTS ELS ACOMIADATS

  
PROU D’AGRESSIONS A LA CONCERTADA

El 29 de març, CCOO convocava a tots els treballadors del país a la VAGA GENERAL, també a la concertada, sota el lema “S’ho volen carregar tot”. No era pura retòrica per a la mobilització:
·        acomiadaments més fàcils i barats. Via lliure als ERO.
·        retallades de sou a conveniència
·        facilitats a la desvinculació del conveni
·        condemna a sous baixos, precarietat i disminució de drets dels joves.
Al nostre sector no tothom ens va fer costat però, malauradament, els fets ens han donat la raó: s’ho estan carregant tot.

El 22 de maig , CCOO convocava tots els treballadors de l’ensenyament de l’Estat a VAGA, també a la concertada, contra l’espoli a l’educació. Tampoc era pura retòrica:
·        Incompliment de les promeses d’homologació de la LEC.
·        Bloqueig en les negociacions del conveni.
·        Increments legals o de facto de les jornades lectives. Sustitucions no remunerades,
·        Augment de les ràtios a nivells de fa dècades.
·        Retallades salarials que, juntament l’increment d’IVA, IRPF i IPC comporten una pèrdua de poder adquisitiu superior al 24%.
·        Retallades en el primer estadi, la IT i el premi de fidelitat.
·        Noves retallades aplicades a les pagues extres que passan a ser extraridícules.

Portem des del 2009 advertint que tot plegat acabaria també en una severa pèrdua de llocs de treball a la concertada, reclamant un Pacte per a l’Ocupació del sector que garantís tots els llocs de treball. Perquè, per a una educació de qualitat, aquí no sobra ningú: hi falta gent!
Governs i Patronals s’han negat a signar un pacte d’aquestes característiques, mentre asseguraven el manteniment “del nombre global de concerts” (que no de llocs). Malauradament, també en això, el temps ens ha donat la raó: portem ja desenes d’unitats perdudes a primària i a secundària, i el cas flagrant del Menendez Pidal, una escola amb una llarga trajectòria i un negre futur per a tots els seus treballadors i treballadores per manca de voluntat de la titularitat i de la Conselleria.

AMB CCOO
PEL DRET AL TREBALL, A UN TREBALL DIGNE!
PER L’ESTAT DEL BENESTAR!
L'ENSENYAMENT NO ÉS UNA DESPESA: ÉS UNA INVERSIÓ!

Xiulada a l'Escola Josep Boada de Badalona del 21 de juny de 2012: Hem acomiadat Rigau amb una gran xiulada

Xiulada a l'Escola Josep Boada de Badalona del 21 de juny de 2012:

22 de juny de 2012

DOGC / BOE divendres 22 de juny de 2012


 • ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013. DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
 • RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
 • RESOLUCIÓ ENS/1205/2012, de 21 de maig, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris. DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
 • RESOLUCIÓ ENS/1206/2012, de 13 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2012-2013, es fa publicitat dels centres de formació de persones adultes que l'imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i increment d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament. DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
 • RESOLUCIÓ ENS/1207/2012, de 13 de juny, per la qual s'autoritza el Màster universitari d'educació especial: atenció a la diversitat i escola inclusiva de la Universitat Ramon Llull per als cursos 2010-2011 i 2011-2012. DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
 • RESOLUCIÓ ENS/1208/2012, de 12 de juny, per la qual s'autoritzen determinats centres educatius per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat. DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
 • Manifestació 20 J Girona

  CCOO diu que SÍ cal presentar-la!. Que sigui l'Administració la que resolgui.


  Companys, companyes:

  Entenem  l'enrenou i desorientació que ha provocat entre el professorat afectat el comunicat d'un altre sindicat on diu que no cal fer ara cap reclamació de nomenament pel mes de juliol, i la corresponent retribució. El profesorat substitut, en la situació actual, és el que menys necessita: missatges contradictoris...

  En canvi, assessorats pels nostres serveis jurídics, CCOO continua dient "SÍ", que ARA es pot fer la reclamació i us animem a presentar-la. Això no treu de que puguin haver posteriors recursos i reclamacions.

  1. El sindicat  que diu que no cal fer reclamació ara és el que ha estat recollint signatures pel mateix tema els últims mesos sense informar si aquestes tenen validesa legal o no. Qualsevol recollida de signatures aglutina i pot crear un corrent de simpatia o estat favorable en l'opinió dels afectats però amb elles no s'inicia cap procés de reclamació administrativa i menys judicial. Poden ser un brindis al sol sense més transcendència. En tot cas, CCOO no va fer cap comunicat ni valoració de la recollida de signatures promoguda per altres.  Són iniciatives que sumem i aglutinen, que no fan cap mal, i per tant s'han de respectar. Criticar aquestes i d'altres iniciatives no és el nostre estil. I així ens mantindrem.

  2. CCOO no està fent una recollida de signatures. CCOO promou una reclamació individual fonamentada legalment prèvia a la via jurisdiccional: recull la normativa vigent i la situació concreta de qui fa la reclamació. I es fa pels procediments legalment previstos: es fa registre d'entrada, us quedeu una còpia degudament segellada per posteriors processos judicials... 

  3. Hi ha una màxima que algú ara vol ignorar: davant una injustícia, s'ha de reclamar davant l'Administració (per escrit, i registrat). Ja serà l'altra part (en aquest cas l'Administració) la que resolgui favorablement o no. I si no estem d'acord amb qualsevol resolució de l'Administració, caldria promoure altres reclamacions per la via jurisdiccional. 

  4. Tothom recorda l'enrenou de la paga de nadal de 2011. El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Conseller Mas-Colell volien fer el pagament de la nòmina de desembre en 2 plaços (22 de desembre i finals de gener 2012). CCOO va iniciar en solitari un recurs perquè no s'ajustava a la legalitat i per apropiació indeguda d'IRPF. En aquella ocasió el mateix sindicat també va dir que NO CALIA presentar recurs, que també ens havíem d'esperar... 

  Malgrat l'enrenou creat una altra vegada pels missatges contradictoris, CCOO va aconseguir reunir més de 40.000 recursos. El Govern, davant d'una il·legalitat manifesta, va rectificar. I vam cobrar abans de finals d'any...Es va produir una minicrisi de Govern (amb presentació de dimissió del Conseller d'Enconomia inclosa, que Mas no va acceptar...).

  5. A les dues reclamacions legals promogudes per CCOO, la mateixa resposta d'aquell sindicat: "no cal fer-la ara...", "... ens hem d'esperar..."

  A la primera es va equivocar, però no va fer cap comunicat posterior de reconeixement del seu error. Al menys, 40.000 docents van afegir-se i van confiar en nosaltres. Esperem ara que milers de persones s'afegeixin a  aquesta segona reclamació per exigir el cobrament de juliol de les persones que compleixen la normativa vigent. 

  No ens enganyem, som  conscients de les enormes dificultats de guanyar aquesta reclamació, però esperem que sigui l'Administració la que digui el que hagi de dir. Els serveis jurídics de CCOO acturan en conseqüència.

  6. No cal rebutjar sistemàticament les propostes d'altres perquè no són una iniciativa pròpia. Convidem a tothom a promoure unitàriament la reclamacióJunts som més forts. 

  7. La reclamació es troba a disposició de tots el professorat substitut afectat, afiliat o no a CCOO.  Els i les delagades de CCOO estarem als 10 SSTT els propers dies 25 i 26 de juny, entre les 11 a les 13h per a recollir el màxim  de reclamacions.


  FEC CCOO
  Temes relacionats

  Sobre l'enrenou del Nadal 2011...


  L'hemeroteca no deixa cap dubte. CCOO no es va equivocar promovent el recurs contra l'apropiació indeguda de l'IRPF, ni va ser una mesura testimonial. Ens el contrari, CCOO considera que l'allau de reclamacions de les persones afectades va ser clau. Van ser altres qui van mantenir que no calia presentar cap reclamació en aquell moment. I avui, 6 mesos després, continuen sense reconèixer l'error.... i es defensen atacant als que vam pendre iniciatives dient que ho vam fer per "electoralisme"... quan falten anys per les properes eleccions sindicals!!!. 

  Els serveis jurídics de CCOO ho van veure molt clar: Era necessari defensar els drets conculcats de tots els funcionaris públics, i recòrrer contra la il·legalitat d'una mesura. Com ho estem fent ara.

  Insistim: No cal rebutjar sistemàticament propostes d'altres perquè no són iniciativa pròpia. Ni desqualificar-les dient que les propostes, només quan són dels altres, són electoralistes.   CCOO considerem que el Govern de la Generalitat s'ha vist obligat a rectificar per l'allau de reclamacions de les persones afectades