26 de juny de 2012

Reclamació individual del nomenament de juliol 2012 i la corresponent retribució***********************************************

Companys, companyes:

A les diferents assemblees que CCOO ha promogut, van sorgir una sèrie de propostes de mobilitzacions, d’altres comunicatives i organitzatives del col·lectiu interí, substitut i aturat.

Una de les propostes recollides és obrir el front legal (recursos), complementari a altres mobilitzacions.

Els serveis jurídics de CCOO han elaborat la reclamació  individual  prèvia a la via jurisdiccional per demanar tenir un nomenament el mes de juliol i a percebre les retribucions corresponents a aquest mes, en base als fonaments legals que es troben dins de la pròpia reclamació.

No és una recollida de signatures més. És una reclamació jurídica degudament fonamentada, i presentada als registres del Departament.


Us demanem ompliu aquesta reclamació individualment, amb les dades que us sol·licitem, i la presenteu preferentment als  SSTT d’Ensenyament. Recordeu: porteu original i còpia, signades.

Els i les delegades de CCOO Ensenyament us oferim suport i assessorament, i per això estarem entre les 11 i les 13 hores del dilluns 25 i dimarts 26 de juny a cadascun dels 10 SSTT d’Ensenyament de tot Catalunya. Us orientarem, us recollirem els documents, i centralitzarem el registre de tothom que vingui a presentar la reclamació.

Si no podeu venir aquests dies, una vegada heu fet el registre de la reclamació, us demanem ens envieu a CCOO Ensenyament les vostres dades, per a facilitar el seguiment de la reclamació.

Tot i que un recurs s’ha de guanyar, fer-lo no perjudica. Per tant, us demanem que l’ompliu i el presenteu. Recordem que el recurs que CCOO va promourepresentar el Nadal del 2011, algun sindicat va insinuar que no calia fer-lo, i es va equivocar. En dos dies, més de 40.000 persones van presentar un i era tan evident que hi havia un incompliment de la llei d’IRPF que vam forçar el Govern a un canvi de criteri i a fer el pagament de la paga el mateix desembre.
Ara és molt difícil guanyar aquesta demanda, però no podem renunciar al nostre dret, i és el que reclamem cadascú de nosaltres, individualment, però de manera coordinada i massiva.

Si lluites pots guanyar. Si no lluites, ja has perdut! 


  • Dates: 25 i 26 de juny
  • Hora: d'11 a 13 hores
  • Lloc: 10 SSTT d'Ensenyament de Catalunya
  • Assistència i assessorament presencial: delegats i delgades de CCOO Ensenyament
  • Què cal portar?: original i còpia de la reclamació
  • On cal inscriure's per facilitar el seguiment de la reclamació i altres informacions? (la qual s'ha de presentar en el registre el 25J, 26J...) Aquí: Via electrònica(+)  o portar les dades a la següent graella(+)
  • Puc portar la reclamació (original+ còpia) d'altres companys?: Sí. Molt recomanat! (però recordar portar la  graella(+) amb el nom de tots els que la presenten, o posar el nom de tothom a l'aplicatiu Formulari (+)


Organització

Recollir i presentar milers de reclamacions em pocs dies requereix una molt bona coordinació.

Recordeu el sistema de reclamació que CCOO va fer promoure pel cobrament íntegre de la paga extra de Nadal? Ara el tornarem a repetir…-Enviar el model de reclamació a la resta de companys i companyes substituts que es troben en la mateixa situació (no tindran nomenament el juliol, i per tant, no rebran cap retribució, tot i complir amb la normativa vigente). No cal que estiguin ARA al vostre centre. Igualment li feu arribar el model de reclamació i que la presenti.

Ningú ha de quedar al marge d’aquesta reclamació individual.

Fem córrer la necessitat de que tothom la presenti de manera massiva aquests dos dies!!!.

Qualsevol mitjà és bo per informar i difondre la reclamació: el telèfon, l’email, el tuiter, el Facebook (milers de nosaltres estem al Facebook: fem-lo córrer a tots els grups de docents que hi ha…)


-Organitzeu-vos per centres, per zones...

Una persona pot portar original i còpia de la resta de companys/es. Serà més àgil la recollida i el registre de la reclamació. No cal que el company/a estigui ara al centre, ni tampoc al mateix SSTT… Podeu recollir de tothom: estigui o no al centre; estigui o no treballant; estigui o no al mateix SSTT….Per tant, podeu centralitzar la recollida per centres, per cercles d’amistats,… i portar-los tots junts el 25 o 26 de juny.


Els milers de persones que presentareu el recurs heu d’estar informades de com ha anat, i fer el seguiment...

-Us demanem ompliu les vostres dades de contacte per a facilitar el seguiment de la reclamació, i mantenir-vos informats/ades:

Ho podeu fer de dues maneres:


            Entregueu-la als i les delegades de CCOO Ensenyament.

b) També podeu omplir el següent formulari (però no oblideu d’entregar personalment el model de reclamació:

                 Ull: Omplir el formulari NO substitueix la presentació individual del recurs!!!
)

Formulari electrònic de recollida de dades: http://ves.cat/bfjt


Resumint:


  • Cadascú ha d’omplir una reclamació individual. Farà còpia. Signarà original i còpia.
  • Podeu recollir les reclamacions de la resta de companys (original i còpia) i portar-les totes juntes el 25 o 26 a les oficines dels SSTT d’Ensenyament, on delegats/ades de CCOO us ajudaran a presentar-les.
  • -Per a facilitar el seguiment de les reclamacions realitzades, us demanem ompliu la graella o el formulari amb les dades de contacte. Omplir aquestes dades NO substitueix la presentació de la reclamació en el registre del SSTT. La graella la podeu entregar a les persones de CCOO, degudament acreditades, que us trobareu als SSTT.


Us hi esperem el proper 25 i 26 de juny d'11 a 13 hores als SSTT d'Ensenyament de tot Catalunya!!

Si lluites pots guanyar. Si no lluites, ja has perdut!