13 de setembre de 2012

20.000 alumnes més i 3.092 docents menys20.000 alumnes més i 3.092 docents menys 

Aquesta crua realitat és la que ens trobem a l’inici  del nou curs 2012-13. Es la greu conseqüència de la política de retallades que el Govern de CiU a la Generalitat ha promogut i que constitueix un alarmant desmantellament de l’educació pública.

Les successives onades de retallades educatives s’han concretat en aspectes essencials de la tasca docent: augment de les hores lectives dels docents: 1 hora més,  tant a primària com a secundària, (afegint-se a l’augment d’1 hora de més que ja es va produir el curs anterior). Ara són 25 hores lectives a Primària i 20h a Secundària. Supressió definitiva de la 6a hora per l’alumnat de Primària. Amortització de les 1.500 jubilacions de docents, ja que no són substituïts per nous mestres. Augment de les hores complementàries a Secundària: reunions docents, guàrdies i substitucions,….  No cobriment de les substitucions fins als 10 dies feiners per a les baixes i permisos laborals. Així mateix les retallades també afecten a altres professionals presents a l’educació pública: personal vetllador per a alumnat amb disfuncions psicomotrius, personal d’educació especial, monitoratge del lleure. Professionals que amb els seus recursos i feina garanteixen el caràcter inclusiu de la nostra escola.  

Aquestes retallades han provocat que a les escoles i instituts de la nostra comarca, s’hagin perdut un  promig d’1’5 docents per  centre, i en el cas dels altres professionals, reducció important de les seves hores de dedicació.

L’excel·lència educativa de l’escola pública catalana, amb recursos i experiències contrastades s’està perdent. Les retallades docents provoquen que s’hagin de deixar de fer desdoblaments de classes, grups adaptats, unitats de suport a l’educació, adaptacions curriculars,….. Aquestes retallades es notaran en les activitats d’ampliació i aprofundiment dels coneixements. Però afectaran sobre tot a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, posant en perill  l’equitat educativa. 

La pèrdua dels 3092 docents, afecta bàsicament al personal interí i substitut, ja que s’han deixat de contractar 1.700 docents que estaven treballant fins ara. La resta són docents que caldria  haver contractar nous per afrontar l’augment de més alumnat. Aquesta retallada de personal és molt greu, sobre tot la que afecta als interins i substituts, ja que han acomiadat a professionals amb temps d’experiència. Es deixa amb futur incert a treballadors i treballadores amb anys de feina, i sense horitzons professionals als i les joves mestres i professorat que voldria incorporar-se a la tasca educativa.
 
Tot plegat és segons el nostre entendre, el més greu atac a l’educació pública, que ens fa endarrerir 20 anys en condicions educatives i en drets laborals, constituint un intencionat desmantellament de l’escola pública. Intencionat, perquè amb l’excusa de la crisi, es retalla a la pública mentre s’afavoreix a l’escola privada sobre tot a la d’elit, a les separen per gènere, amb nous concerts.

Ara més que mai cal donar una resposta àmplia i unitària de la comunitat educativa a aquest desmantellament de l’educació pública. Per això CCOO d’Ensenyament promovem trobades i plataformes de pares, mares, alumnat, mestres, entitats socials, ….per defensar amb fermesa i constància el model d’escola pública inclusiva i d’accés universal per a tots els i les nostres infants i joves. 

Quim Fornés Salillas

Secretari General de CCOO Ensenyament Vallès Oriental Maresme.