13 de setembre de 2012

CCOO promou un recurs en defensa de la transparència en les adjudicacions


CCOO promou un recurs en defensa de la transparència en les adjudicacions 

Model de recurs (+)
Comunicat en pdf (+) 

Al juliol, la Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, en què s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 (DOGC núm. 6158, de 27/06/2012).

La interposició del recurs formalitzava el rebuig absolut de CCOO a les mesures imposades per aquest acord de govern que ha deixat sense el salari del mes de juliol, només aquest curs, a més de 1.700 docents i ha limitat obligatòriament la jornada laboral del personal substitut a la part lectiva del titular, amb la corresponent reducció de salari i jornada. Així, el personal docent en substitució de funcionaris a Catalunya té horaris de treball i salaris inferiors als establerts amb caràcter general.

Amb motiu d’aquesta darrera retallada, el Departament d’Ensenyament ha dissenyat unilateralment nous tipus de jornada reduïda. L’aplicació d’aquestes noves dedicacions horàries a la jornada del personal docent substitut s’ha dut a terme sense que el professorat afectat hagi pogut decidir ni sol·licitar prèviament les seves preferències d’acord amb aquestes noves normes (ho va fer amb els criteris anteriors), doncs l’administració no els ha donat la possibilitat de fer-ho.

Un cop s’han efectuat els últims nomenaments telemàtics, s’han detectat irregularitats que han generat greuges en les adjudicacions.  En aplicar directament els nous criteris, hi ha docents que no han pogut optar a llocs de treball que podien haver estat del seu interès. Aquesta unilateral aplicació d’una noves normes de joc ha perjudicat al professorat ja que ningú ha tingut  l’oportunitat de sol·licitar un canvi en les seves preferències d’acord amb aquests nous criteris imposats.

Aquests docents, que ja formen part del col·lectiu més precaritzat de l’ensenyament públic, es troben novament en una situació d’indefensió i a CCOO hem posat al seu abast un recurs de reposició per tal que puguin reclamar formalment la regularització d’aquesta situació. El recurs es troba a: http://ves.cat/blh4

Aquest recurs forma part del conjunt d'instruments legals i mobilitzacions que CCOO ha posat i posarà a l'abast dels treballadors i treballadores de l'ensenyament públic per tal que defensem col·lectivamet els drets laborals i socials. Us animem a organitzar-vos amb CCOO per defensar-los.

La Federació d'Ensenyament de CCOO continuarà defensant per tots els mitjans al seu abast els drets conculcats i lluitant decididament en contra de qualsevol mesura que malmeti o degradi l'ensenyament públic de Catalunya.

 
Model de recurs (+)