6 de setembre de 2012

Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent


Al llarg del curs 2012-2013 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 

  • 17 de setembre de 2012, 
  • la darrera setmana del mes d'octubre de 2012, 
  • la darrera setmana del mes de gener de 2013 i 
  • la darrera setmana del mes de març de 2013.

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o altra causa greu que s'haurà de justificar documentalment, es podrà modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del Consorci de Barcelona els districtes) i comarques i les especialitats mitjançant sol·licitud dirigida al director dels serveis territorials corresponents o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. 
Consulta de dades
Consulta de dades
Borsa de personal docent definitiva per al curs 2012-2013