27 de setembre de 2012

Nota informativa de la Junta de personal docent de les Terres de l'Ebre


Davant la preocupació existent aquest inici de curs entre els equips directius, el col·lectiu docent i tota la comunitat educativa, respecte als rumors de prohibir la manifestació de les nostres reivindicacions en defensa de l’ensenyament públic i en contra de les retallades pressupostàries dins dels centres educatius de Catalunya, la permanent de la Junta de Personal docent de les Terres de l’Ebre ha mantingut aquest matí una reunió amb els responsables dels serveis territorials del departament d’ensenyament a les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de manifestar la nostra preocupació per aquesta possibilitat, mostrar el nostre desacord amb la mateixa i advertir de la manca de fonament jurídic d’aquesta mena d’actuacions que podrien ser constitutives de delicte en contra del drets laborals i de llibertat d’expressió

Els responsables dels serveis territorials ens han manifestat que no havien comunicat als centres educatius cap prohibició d’aquestes activitats: reunions, samarretes, pancartes, fulls informatius, informació a la comunitat educativa...

Únicament havien recordat en el decurs de les reunions d’inici de curs amb els directors i directores de les nostres terres, i a títol informatiu, quin era el marc jurídic on es desenvolupaven aquesta mena d’actuacions, és a dir, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el decret d’autonomia de centres i el decret de direccions, tot assegurant que qualsevol altra interpretació d’aquestes informacions seria errònia.

Des de la Junta de Personal considerem que:

No existeix cap fonament jurídic que permeti prohibir la llibertat d’expressió als centres. El dret de tot individu a expressar idees lliurement és un dret fonamental recollit a la Constitució, a l’Estatut, al Conveni Europeu de Drets Humans i a la Declaració Universal de Drets Humans. Es tracta d’un dret essencial de les societats democràtiques i la seva garantia una de les condicions primordials del seu progrés.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, garanteix de forma explicita el nostre dret a la llibertat d’expressió (art. 14 k) i de reunió dins del centre de treball (art. 46).
Els actes administratius (ordres, instruccions...) s’han de formalitzar per escrit i s’han de notificar als interessats d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No s´ha cursat cap ordre per part del Departament d’ensenyament restringint els drets de llibertat d’expressió i reunió als centres.

La Junta de Personal vetllarà per tal de què no es produeixi cap violació d’aquets drets.

Tortosa, 19 de setembre de 2012