26 d’octubre de 2012

Les retallades a les retribucions per incapacitat transitòria (2012)


Les retribucions per IT (incapacitat transitòria) de tots els empleats públics han patit una brutal i injusta retallada els últims mesos, a cop de decrets i lleis dels Governs de la Generalitat i del Govern de’Espanya.

1.    Retallada del Govern de la Generalitat a tots els empleats públics

- La Llei 5/2012 del Govern de la Generalitat (març 2012) imposa de forma unilateral la suspensió del pagament complementari que l’administració feia als empleats públics en cas de baixa per malaltia comuna o accident no laboral quan la baixa és superior als 90 dies.

Aquesta retallada ja s’aplica des del març i suposa una pèrdua retributiva del 25% de tothom que es troba de baixa per IT més de 3 mesos.

A qui està afecta aquesta retallada en les retribucions per IT a partir del 3r. mes?:

  • Al personal de MUFACE (docents funcionaris de carrera)
  • Als empleats públics del règim general de la SS (interins, personal laboral, PAS,...)
 
Què va fer CCOO?
  • Denunciar i mobilitzar contra la nova retallada.
  • Vam iniciar la campanya  “Generalitat de Catalunya: No ataquis a les personesmalaltes, amb l’objectiu de mobilitzar tothom contra aquesta mesura injusta i cruel que culpabilitza les persones malaltes, i per recuperar el 100% de les retribucions per IT de les persones afectades. Milers de persones han donat suport a la campanya.


  • Convocar mobilitzacions, que van coincidir en el temps amb la vaga general del 29 de març


 
2.    Retallada del Govern d’Espanya a tots els empleats públics

El Reial decret llei 20/2012 (BOE,14 de juliol de 2012) del Govern d’Espanya suposa el major atemptat als drets dels empleats públics i a la societat espanyola en els últims anys.

El Govern de Rajoy imposa la retallada de les retribucions per IT des del primer dia de tots els empleats públics a partir del proper 15 d'octubre

Fa una diferència entre el personal de la SS (interins i substituts, personal laboral, PAS…) i el personal docent funcionari de carrera (MUFACE):

  • Personal de MUFACE:  el RDL fixa quines són les retallades aplicades en les seves retribucions per IT a partir del 1r dia de baixa., sense possibilitat de negociació per modificar-les.
  • Personal de la SS (interins i substitus, personal laboral, PAS...): se’l fixa les retribucions per IT encara més baixes. El RDL deixa oberta la possibilitat de negociar-les a l’alça amb les respectives administracions autonòmiques, fins el màxim que fixa el mateix RDL pel personal de MUFACE.

En el següent quadre, elaborat a partir del full que ha publicat USTEC, podem veure:


  • com queden fixades les retribucions per IT del personal de MUFACE. 
  • com podrien quedar les del personal de la SS (interins, personal laboral, PAS,…) si no s'arriba a cap acord abans del 15 d'octubre

Contingències comunes
(malaltia comuna o accident no de treball)
amb el RD llei 20/2012 (BOE 14 de juliol 2012)
Entren en vigor el 15 d’octubre de 2012

Règim general SS
 (interins, personal laboral, PAS...)Com queden les seves retribucions (encara més retallades!!) a partir del #15-Oct 

Si hi ha acord durant la negociació la retribució es pot incrementar.

MUFACE
 (docents funcionaris de carrera)

Com queden les seves retribucions a partir del #15-Oct 

Del dia 1 al dia 3

0% de retribucions: No es percep res


Es pot negociar per aconseguir el 50% de les retribu­cions del mes anterior a la incapacitat
50% retribucions bàsiques, complementàries i per fill a càrrec del mes anterior a la incapacitat

Del dia 4 al dia 20

60% base reguladora (BR)


Es pot negociar per aconseguir el 75% de les retribu­cions del mes anterior a la incapacitat
75% retribucions bàsiques, complementàries i per fill a càrrec del mes anterior a la incapacitat
Del dia 21 al dia 90

75% base reguladora (BR)


Es pot negociar per aconseguir el 100% de les retri­bucions del mes anterior a la incapacitat
100% retribucions bàsiques, complementàries i per fill a càrrec del mes anterior a la incapacitat
Des del dia 91

75% base reguladora (BR)


Es pot negociar per aconseguir el 100% de les retri­bucions del mes anterior a la incapacitat
El 100% de les retribucions bàsiques i el 75% de les complementàries

(A Catalunya, aquesta retallada en la retribució per IT a partir del 3r mes JA està en vigor des del passat mes de març (Llei 5/2012 de la Generalitat)
Hospitalització Intervenció quirúrgica
Complement fins al 100% de les retribucions del mes anterior a la incapacitat
100% de totes les retribucions del mes anterior a la incapacitat


Contingències professionals
(accident de treball i malaltia professional)
Entren en vigor el 15 d’octubre de 2012
Règim general SS
 (interins, personal laboral, PAS...)
MUFACE
 (docents funcionaris de carrera)
Des del dia 1

75% base reguladora (BR)

________________________   
Es pot negociar per  aconseguir el 100% de les retribucions del mes anterior a la incapacitat


100% de totes les retribucions del mes anterior a la incapacitat

Què va fer CCOO a partir de la publicació d’aquest RDL al BOE el 14 de juliol?

1. Durant el juliol i l'agost CCOO hem convocat unitàriament successives mobilitzacions tant dels empleats públics com de la ciutadania.

La primera mobilització unitària es va produir el 19 de juliol a totes les capitals catalanes i de l’estat espanyol. A Barcelona, sota el lema “Volen acabar amb tot” més de 500.000 persones van assistir-hi a la manifestació convocada pels  sindicats per a donar una resposta ràpida i contundent davant aquesta nova agressió als treballadores i treballadores, als aturats i a tota la ciutadania en general per part del govern del Partit Popular. A la capçalera de la manifestació del 19 de juliol hi erem tots els sindicats convocants, de tots colors i tendències. Tots menys el sindicat autoanomenat “alternatiu”.

Aquestes mobilitzacions van continuar durant el juliol, l’agost i el setembre (el personal de les administracions públiques realitzen concentracions cada divendres als centres de treball, vestits de negre).  I continuaran durant l’octubre i tota la tardor, de manera sostenida i creixent, per fer front al major atemptat als drets dels empleats públics i de la ciutadania de les últimes dècades.

2. CCOO hem promogut activament la creació de la Plataforma unitària de tots els sindicats de l’administració pública. Aquesta Plataforma és l’expressió de la màxima unitat d’acció sindical mai aconseguida, davant la  més dura agressió mai patida.

L’objectiu de la Plataforma Unitària Sindical, en la que participen CCOO, UGT, IAC, CSIF, USOC, MC, SATSE, USAE, SAC, CSC, STAJ, ASPEC, GESTHA i ANPE, és donar resposta a la brutal agressió que venim patint per part de las diferents administracions a Catalunya, a través de l’acció sindical conjunta, la convocatòria de mobilitzacions i totes aquelles mesures de pressió que es considerin oportunes.

La Plataforma es reunirà el proper dia 8 d’octubre, per donar continuïtat a les accions reivindicatives i establir un calendari unitari per les mateixes.


3. La negociació de les retribucions d’IT pel personal de la SS (interins i substituts, personal laboral, PAS...) a CatalunyaCom hem denunciat reiteradament, aquest RDL 20/2012 retalla a tothom des del primer dia les retribucions per IT, i entrarà en vigor el proper 15 d'octubre. A partir d'aquest dia es deixen de complementar els nostres salaris quant estem de baixa.

La disposició transitòria quinzena del Reial decret llei 20/2012 disposa que cada Administració pública ha de desenvolupar com queden les retribucions per IT del personal de la SS al seu servei. Ho han de fer en el termini de tres mesos des de la publicació del Reial decret llei (abans del 15 d'octubre), termini a partir del qual aquesta retallada tindrà efectes en qualsevol cas.

Malgrat la nostra oposició a les retallades que imposen el RDL 20/2012, i contra les que continuarem mobilitzant-nos, des de CCOO vam instar reiteradament a la Generalitat perquè convoqués la Mesa de la Funció Pública. 

Per no generar més perjudicis era necessari acordar equiparar el règim retributiu durant la situació d’IT del personal de la Generalitat al previst per al personal de MUFACE. No fer-lo significava deixar oberta la possibilitat d’una aplicació del decret amb més perjudici als empleats públics del règim de la SS (interins, personal laboral, PAS...): sense l’acord les retribucions serien del 0% els 3 primers dies, 60% fins el dia 20, i 75% del 21 en endavant.

Volem remarcar de nou que les retribucions per IT del personal de MUFACE no eren motiu de negociació amb la Generalitat ja que les fixa i les limita el mateix RDL 20/2012 de Rajoy.


Què s’acorda a la Mesa de la Funció Pública sobre les retribucions durant la situació d’IT? (enllaç a l’Acord)

1.       En casos de malaltia comuna o accident no de treball, s’equipara el règim retributiu del personal de la SS durant la situació d’incapacitat temporal al previst per al personal de MUFACE, que és a la vegada el màxim que permet el RDL 20/2012 de Rajoy. I queda així:
Del dia 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del dia 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del dia 21 fins al final
El 100% de les retribucions

2.      Com a conseqüencia de l’Acord, es recupera el 100% de retribució per IT des del 3r mes per a tot els empleats públics de la SS i per extensió dels docents de  MUFACE,  que el Govern de CiU va retallar unilateralment amb la Llei 5/2012, vigent des de març de 2012.
3.  En casos de contingències professionals  (accident de treball i malaltia professional) el personal en el règim de la SS (interins, personal laboral, PAS...) cobrarà el 100%, equiparant-lo també al del personal de MUFACE.
4.      A proposta de CCOO, s’amplien les situacions d’excepcionalitat per cobrar des del primer dia el 100% de les retribucions en cas d’IT: totes les baixes produïdes durant l’embaràs, o a conseqüència de violència de gènere  cobraran el 100% de les retribucions per IT des del primer dia
5.  En un mes, es crearà un grup de treball que estudiï la viabilitat per ampliar nous supòsits que requeriexen especial protecció i incorporar-los a les situacions que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions en cas d’IT

 Què va opinar USTEC (IAC) sobre la proposta d'Acord a la Mesa negociadora?:

És molt important saber què es negociava, i quines van ser les propostes i valoracions de tots els sindicats que participen en la negociació. Per això aquí teniu l'Acta

Us recomanem llegir-la amb atenció però especialment la pàgina 5, on USTEC (IAC) valora l'acord com una "bona proposta pels treballadors, no s'hi oposaran però no signaran...". El mateix acord que ara critiquen amb tanta vehemència i i insinuacions falses contra els sindicats signants és l'acord que ha de permetre als interins i substitus, personal laboral i PAS no cobrar menys que el personal docent de MUFACE quan estiguin de baixa. És també l'acord que permetrà tornar a cobrar el 100% quan estigui més de 3 mesos de baixa. I és també l'acord que permetrà cobrar el 100% en les baixes durant l'embaràs. 

Perquè d'això tracta l'acord, i no de donar cap tipus d'aval ni justificació a les retallades...  

Si UGT i CCOO haguéssim fet el mateix que USTEC-STEs (organitzada en IAC) i no haguéssim forçat un acord, els companys i les companyes en situació d’incapacitat temporal estarien pitjor, força pitjor.

Quina mena de sindicalisme insensible, irresponsable, corporatiu i insolidari és aquell que deixa als altres assumir la responsabilitat d'acordar que no retallin encara més a una gran part dels empleats públics, però que després no dubten en  carregar amb insinuacions i falsetats contra els signants de l'acord?.

A partir d'avui tampoc no ens aturarà res continuar les mobilitzacions. Perquè CCOO i UGT estan compromeses a tornar a aconseguir el 100% de les retribucions en situació d’IT, tombant el RDL del Rajoy. I que per això treballem activament en l’organització de la mobilització a Catalunya i a Espanya, en el marc d’una plataforma sindical unitària de la qual USTEC també forma part. I que per això hem fet un recurs jurídic. I que per això treballen els nostres representants a les meses estatals.


Aquesta és la pàgina 5 de l'Acta de la Mesa negociadora on USTEC (IAC) valora que l'acord "és una bona proposta...". Podeu veure també el detall ampliat de la seva valoració:Temes relacionats

LES NOSTRES RETRIBUCIONS QUAN ESTIGUEM DE BAIXA


Per Acord del Govern de 25 de setembre  a  partir del 15 d'octubre de 2012 les retribucions en situació d’incapacitat temporal, per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya seran:

Del dia 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del dia 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del dia 21 fins al final
El 100% de les retribucions


En totes les baixes produïdes durant l’embaràs, o conseqüència de violència de gènere es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.

Què passava fins ara?

Fins l’any passat, el personal que treballem per a les Administracions Públiques havíem cobrat el 100% de les nostres retribucions quan patíem alguna situació d'incapacitat temporal.
Aquest any, a Catalunya hem patit dos atacs a les nostres retribucions quan ens trobem en aquesta situació:


És a dir, la combinació de les dues lleis reduïa la retribució durant tota la baixa.


CCOO, lluitar, negociar, tornar a lluitar...

CCOO ha treballat contra les mesures del govern català amb mobilitzacions durant els mesos de desembre, gener i febrer, i posteriorment amb una recollida de signatures, ja que la Generalitat estava atacant les persones amb llargues malalties per intentar assolir els seus objectius de dèficit. 

Davant del Govern Central, vam fer manifestacions després del seu anunci el 12 i 19 de juliol, i ara el 15 de setembre, una Marxa sobre Madrid.

Amb la pressió exercida fins ara hem aconseguit negociar que aquestes normatives siguin menys lesives i que el Real Decret-Llei del Rajoy no arribi a aplicar-se el dia 15 d’octubre. Hem deixat també una porta oberta a introduir millores per persones que necessitin especial protecció.

Sabem que no hem acabat la feina, i que cal seguir en la mobilització i en la negociació. No ens aturarem fins assolir la derogació d'aquestes mesures, que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d'esforç.

A la taula adjunta podeu veure una comparativa de les nostres retribucions abans dels atacs, el que hauria passat si cap sindicat hagués signat l'acord amb la Generalitat i com queden ara les retribucions quan tinguem una Incapacitat Temporal