28 de gener de 2013

Menjadors escolars. Reclamem supressió 21% IVA
CCOO RECLAMA LA SUPRESSIÓ DE 21% DE L’IVA PER MENJADORS ESCOLARS I ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

CCOO denuncia que l’aplicació d’aquesta mesura aprofundeix en les desigualtats socials i vulnera els drets a l’educació de les famílies més desafavorides

pdf (+)

La decisió del Govern de l'Estat d'incrementar l'IVA que aplica a les activitats educatives que es realitzen fora del marc escolar reglat (Acollides Matinals, Menjadors Escolars, Activitats Extraescolars, Activitats de Vacances, ...) abocarà a moltes empreses i entitats a reduir perillosament la qualitat del seu servei, posant en risc tot un seguit d'activitats educatives cabdals a la nostra societat.

Aquesta decisió, i el fet de que la Generalitat de Catalunya, Consells Comarcals i Ajuntaments hagin disminuït les seves aportacions per a becar infants i joves,  incrementarà desmesuradament l'aportació econòmica que les famílies hauran de fer per participar  d'aquestes activitats, deixant fora d'aquestes activitats les famílies que més ho necessiten i aprofundint encara més la bretxa socioeconòmica

Evidentment aquesta decisió també suposarà la destrucció de milers de llocs de treball a Catalunya i a la resta de l'estat, per part de les empreses i entitats del sector. Abocant a aquest sector a la precarització de les seves condicions sociolaborals i aprofundint encara més l'afectació de la crisis i la desregulació laboral als treballadors i treballadores del Lleure Educatiu.

CCOO de Catalunya reclama a l'administració de l'estat que retiri aquesta mesura injusta i que aprofundeix en les desigualtats socials, i que reconegui les activitats de Lleure Educatiu com a activitats educatives, i per tant exemptes d'IVA. A la vegada que reclamem a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi “un marc legal propi” que afavoreixi el manteniment del Lleure Educatiu com a un element cabdal de l'educació no formal, garantint el seu accés a totes les famílies amb independència de la seva renda.