15 de febrer de 2013

Apertura de borsa (professors de secundària) per treballar a l'estranger

A l'Estranger: professors d'ensenyament secundari (Diverses Especialitats).
 

Cos / Nivell:
Professors d'ensenyament secundari
 

Especialitat / Categories:
- Llengua Castellana i Literatura  

- Geografia i Història
 

Territori: Estranger 

Termini: Fins al 26 febrer 2013
 
Requisits:
Base primera de la convocatòria
Més informació:
> Convocatòria.
> Barem de mèrits.
> Titulacions
> Sol · licitud
> Declaració jurada


Més info (+)