11 de febrer de 2013

CCOO RECLAMA MESURES CORRECTIVES ALS CONCURSOS PÚBLICS PER GESTIONAR CENTRES DEL SECTOR DEL LLEURE EDUCATIU


Priorització de la vessant mercantilista sobre la pedagògica

CCOO RECLAMA MESURES CORRECTIVES ALS CONCURSOS PÚBLICS PER GESTIONAR CENTRES DEL SECTOR DEL LLEURE EDUCATIU

CCOO reclama a l'administració catalana que implementi mesures correctives als concursos públics per gestionar centres del sector del lleure educatiu. Aquests concursos han de garantir que la lliure competència no anirà mai en detriment de la qualitat dels projectes pedagògics.

L'últim i més flagrant d'aquests casos s'ha donat al Districte de Sant Martí de Barcelona, on un Casal Infantil (El Drac) amb un equip d'educadors/es i un projecte pedagògic contrastat i de qualitat han començat a ser gestionats per la multinacional EULEN, empresa especialista en seguretat i neteja, i que directament va reconèixer, als seus nous treballadors, que no tenien cap experiència en el sector i que no disposaven de cap projecte pedagògic propi.

Destaquem també que no ha guanyat la proposta més "econòmica", donat que les empreses que liciten en concursos públics no han d'incloure l'IVA en la seva oferta pública, però sí que l'han d'incloure quan facturen. EULEN ha guanyat el concurs davant de la Cooperativa ENCIS i la Fundació Pere Tarrés, dues entitats sense ànim de lucre que estan exemptes de repercutir IVA.

Per tant, el Casal Infantil El Drac el gestiona una empresa sense cap experiència en projectes pedagògics, ni en lleure educatiu, i que finalment és l'opció que sortirà més cara a l'Ajuntament de Barcelona.