12 de febrer de 2013

En perill vigència IX Conveni de l’Ensenyament Privat R Concertat de Catalunya?


Realment està en perill la vigència del IX Conveni de l’Ensenyament Privat Reglat Concertat de Catalunya?
(PDF+)  •       Defensem la ultra activitat de l’actual conveni i la seva pròrroga automàtica.
  •     CCOO fuig de la por i les presses en la negociació del nou conveni, perquè entenem que hi ha motius legals per pensar que no passarem a dependre del “Convenio Estatal de la Enseñanza Privada”.
  •      La darrera reforma laboral introdueix canvis importants en la negociació col·lectiva, tot i això, CCOO defensa la ULTRA ACTIVITAT del nostre conveni. És a dir, CCOO defensa que el conveni continuarà sent vàlid aquest proper 8 de juliol, quan la Llei 3/2012 de reforma laboral compleixi un any.
  •      Creiem que l’actual conveni mantindrà la seva vigència per diverses raons:


1.- Perquè en l’annex 6 del IX conveni de l’ensenyament Privat de Catalunya, s’estableix: Les parts signats d’aquests conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquests Conveni.” De fet hi ha algunes sentències judicials en la línia de donar validesa a clàusules de vigència de conveni.
2.- Perquè en la pròpia Reforma Laboral no hi ha cap disposició, ni transitòria, ni addicional o del propi redactat, que ens digui que deixi sense efecte clàusules de renovació automàtica com la que estableix l’annex 6.
3.- Perquè és la pròpia Reforma Laboral que en l’article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors, la que permet a les parts que negocien establir clàusules de renovació automàtica com la que ja tenim a l’annex 6.
4.- Perquè des de l’ aprovació de la Reforma Laboral i posteriorment la Llei 3/2012, ni Jutges ni experts de l’ àmbit del Dret Laboral han interpretat que de l’actual article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors es desprengui que aquells convenis que tenen una clàusula de pròrroga, com l’annex 6, perdin la seva vigència aquest proper juliol.   • CCOO no comparteix, doncs que aquest element de la vigència sigui un dels arguments que s’està utilitzant per part dels sindicats majoritaris per justificar la firma del proper conveni de l’Ensenyament Privat de Catalunya.


  • La por i la precipitació només portaran a signar un conveni ple de renúncies al gust de les patronals.

  • CCOO no renunciarà a defensar els drets i la dignitat dels treballadors i treballadores del nostre sector.