5 de febrer de 2013

Conveni de la concertada: situació urgent i molt greu

Negociació del X Conveni Ensenyament Privat Reglat Concertat

ASSEMBLEES OBERTES DE TREBALLADORS I TREBALLADORES

Lleida: Dimarts 12 de febrer, 18h, als locals de CCOO, Av. Catalunya 2 (cantonada Av Blondel)
Barcelona: Dimecres 13 de febrer, 18h, locals de CCOO Catalunya, Via Laietana, 16
Vic: Dijous 14 de febrer, 18h  Centre Cívic Can Pau Raba C/ Raval Cortines, 24,  VIC
Reus: Dijous 14 de febrer, 18h Locals de CCOO. C/ Villarroel, 2 REUS
Girona: Dimarts 19 de febrer, 18:30h Locals de CCOO. C/ Miquel Blay, 1 - 5  GIRONA


SITUACIÓ URGENT I MOLT GREU
  • Versió PDF d'aquesta entrada (+)

CCOO volem trobar una sortida negociada i consensuada amb la resta de sindicats per respondre unitàriament a la proposta de la patronal.

CCOO promovem la participació de tots els agents del sector:


·         Les patronals i els sindicats majoritaris volen signar SENSE NEGOCIAR TAULES SALARIALS.
·         Si es tanca aquest conveni, acceptarien qualsevol quantitat que posés el Govern als pressupostos de la Generalitat.
CCOO NO HI ESTEM D’ACORD:
· La negociació de les taules salarials és el nucli de la negociació col·lectiva, del contracte entre treballadors i empresaris.
· Renunciar al dret a la negociació és acceptar la indefensió i resignar-se.
·         Les patronals i els sindicats majoritaris volen signar la suspensió temporal del PREMI DE FIDELITAT, per “negociar” la seva supressió definitiva en el pròxim conveni.
CCOO NO HI ESTEM D’ACORD:
· Acceptaríem un retard o un fraccionament en els pagaments, i negociaríem per transformar el premi de fidelitat en un altre concepte salarial que no suposés la concentració de despesa que suposa actualment.
·         Les patronals i els sindicats majoritaris VOLEN SIGNAR EL CONVENI EL DIA 15 de febrer de 2013
CCOO NO HI ESTEM D’ACORD:
· El conveni actual preveu de manera explícita la seva vigència fins que s’arribi a un nou acord. Considerem que en un escenari tan difícil, cal mesurar els temps i assegurar la participació del col·lectiu.
· Menys pressa i més unitat sindical en la negociació, plantejant propostes consensuades i alternatives.


Digues la teva! És el teu salari, són els teus drets!

CCOO et convida a expressar la teva opinió, que és la que compta. Ho pots fer assistint a les assemblees obertes a totes les persones que treballen a les escoles concertades i de manera telemàtica.

Consulta telemàtica (i més informació):  http://ves.cat/cGgM
·     Propostes de CCOO


Taules salarials docents. Els salaris del personal restaran establerts a les taules salarials negociades a l’àmbit del conveni.
Taules PAS i 1er cicle educació integrada. 2010: 0% /   2011: 0%  /   2012: 3%  /   2013: 3%  /   2014: 3%.
Premi de fidelitat. Mantenir el text actual del conveni afegint el següent redactat:
En cas que l'empresa acrediti pèrdues econòmiques o bé problemes de liquiditat a la representació legal dels treballadors o en el seu defecte a la Comissió Paritària del conveni, es podran establir de mutu acord amb el treballador terminis per al seu abonament amb un màxim de 18 mesos.”
TIC. Les hores destinades a l’atenció de l’alumnat i les activitats requerides mitjançant les noves tecnologies tindran la consideració de lectives encara que no siguin presencials, amb un còmput màxim setmanal de dues hores lectives.
Temps d’esbarjo. Al 2n cicle d’Educació Infantil i a l’Educació Primària, el temps d’esbarjo es considerarà hora lectiva mentre sigui considerat activitat curricular en els plans oficials d’estudi de les etapes referides.
Permisos retribuïts. Incloure les següents situacions:
·  15 dies en cas d’ inici de vida en comú.
·  assistència personal al metge.
·  cada curs escolar es disposarà de 2 permisos de fins a 3 hores, per assistir a entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on estudia el fill, filla o tutelats quan aquests cursin les etapes d'Educació Infantil, EP, ESO, Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mig, amb la justificació posterior d'aquesta entrevista.
Lactància. Possibilitat d’acumular hores amb jornades senceres amb un mínim de 18 dies a elecció del treballador/a.
Excedències. El descans d'1 curs escolar per a aquells treballadors que ho sol·licitin, després de 4 anys d'exercici actiu en el mateix centre. Amb caràcter de forçosa.
Reducció jornada.
-          PAS: 37,5 hores setmanals (1.538 h anuals).
-          Tècnic especialista d’educació infantil: 37,5 h setmanals (1.614 hores anuals).


Cap de les nostres propostes ha estat acceptada a data d’avui
Després de la reunió del passat divendres 1 de febrer entre patronals i sindicats, CCOO no comparteix la posició de la patronal i sindicats majoritaris presents a la Mesa de negociació del X conveni. Tres són les raons:1. Premi de fidelitat. En aquests moments l’acord amb les patronals només contempla a aquells treballadors/es que haguessin meritat el dret fins al 14 d'abril de 2012, data de l’Acord de Govern, que suspèn (no elimina o suprimeix) el seu pagament.
Amb la proposta que ens fa la patronal qui genera el dret amb posterioritat al 14 d’abril se li suspèn el dret actual a cobrar-lo, donat que el contingut de l’article 71 deixa d’aplicar-se i queda suspès fins al 31/12/2014. A més a més en el redactat del nou conveni queda palès que les parts es comprometen a que, un cop signat el present conveni, s’establiran negociacions (de cara al següent conveni) orientades a l’extinció d’aquest premi.

2. Taules salarials. La vinculació de les taules salarials del personal docent s’ha convertit en el principal escull en les negociacions ja que des de CCOO sempre hem defensat la nostra capacitat per establir mecanismes per tal d’incidir sobre els nostres sous com a element cabdal en qualsevol procés de negociació. Deixar que els salaris els fixi l’administració vol dir que les patronals tindran molta més facilitat per decidir quines transferències es faran a la concertada i en concepte de què. Recordeu que a més a més d’establir-se els mòduls de despeses de personal també s’estableixen els de manteniment i que es podria donar el cas que aquestes patronals poguessin decidir com es fa la distribució entre els uns i els altres.
El model actual de concerts no està garantit per llei i ningú pot negar que en un moment donat el model de finançament de les escoles concertades podria ser un altre. Ens podríem trobar amb la situació que no poguéssim negociar taules amb ningú en cas que el sistema de concerts desaparegués.
La sentència que anul•la la retallada de 2010, entenem que ens porta a les taules de 2009. Amb la signatura d’aquest conveni estaríem acceptant una retallada salarial passada i totes les que vinguessin, limitant la nostra capacitat de lluita en els tribunals.

3. Altres propostes. Aquest conveni no recull cap millora per a la totalitat dels treballadors, ni cap de les propostes plantejades per CCOO. Només algunes engrunes per a determinats col·lectius:
·         possible reducció horària d’entre 4 i 6 hores anuals pel PAS
·         supressió de la desvinculació horària per aquelles escoles d’una línia d’ ESO
·         signatura taules PAS (encara per definir els percentatges però en qualsevol cas per sota de la nostra proposta).