11 de març de 2013

Curs adreçat a persones aturades del sector de l'ensenyament


TALLER D’ANIMACIÓ

Horari:

Totes les sessions de 16:30 a 19:50 hores

Objetius

OBJETIUS  GENERALS

Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per fomentar el desenvolupament d'habilitats i capacitats tenint en compte les característiques, tipus, exigències i condicions dels tallers a l'aula d'educació infantil.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Conèixer els objectius didàctics dels tallers
Conèixer els conceptes i significats dels tallers
Adquirir els coneixements sobre les aplicacions del taller
Conèixer diferents aspectes referents a l'organització

Continguts

CONTINGUTS TEÒRICS 10 h CONTINGUTS PRÀCTICS 10 h

1 Els objectius didàctics dels tallers
2 Conceptes i significats dels tallers
3 Aplicacions del taller d'educació infantil
4 Condicions d'aplicació del taller
5 L'organització del temps
6 L'organització de l'espai
7 L'organització del material
8 Diversos tipus de taller i les seves activitats