23 d’abril de 2013

Reforma de les jubilacions anticipades

Reforma de les jubilacions anticipades  
·         CCOO denuncia les retallades  en el camp de la jubilació que incorpora la nova llei.
·         CCOO  aconsegueix que l’ execepció prevista a la llei sigui d’aplicació al personal laboral depenent del VI Conveni Únic.

La publicació del nou Decret-Llei 5/2013 de 15 de març incorpora noves retallades en el camp de la jubilació més enllà de les que ja es van produir  amb la Llei 27/2011  de l’1 d’agost. Entre altres:
·         Fa compatible la jubilació amb treball remunerat. No sembla una decisió gaire encertada si es te en compte el drama de l’atur juvenil.
·         Retalla i redueix considerablement la jubilació anticipada i molt especialment per a les persones que es queden sense treball a una edat avançada.
·         Si bé d’una manera graonada restrigeix la jubilació parcial fins a portar-la  gairebé a la seva desaparició.

De tota manera en l’aplicació d’aquesta normativa hi ha alguna excepció, una de les quals és especialment rellevant en el nostre sector:
Aquelles persones que en data 1 d’abril de 2013 ja gaudeixin d’una jubilació parcial o estiguin a l’empara d’un conveni col·lectiu que contingui una clàusula de jubilació parcial els serà d’aplicació la normativa anterior fins l’any 2019. Aquest és el nostre cas!! Això vol dir que el personal acollit al Conveni Únic abans de l’1 d’abril de 2013 podrem mantenir, de moment, la jubilació parcial en les mateixes condicions que tenim actualment.

Per les informacions que ens arribaven d’aquesta nova retallada, que és greu, ho podia haver estat encara més. Volem creure que les mobilitzacions fan el seu efecte. És per això que us encoratgem a participar activament, des de la responsabilitat personal de cadascú en les protestes que es van generant.