22 de gener de 2015

Jornada laboral dels professors interins docents nomenats per a substitucions a partir del curs 2014-2015

Substitucions: jornada laboral a partir de l'1 de gener de 2015

 • A partir de l'1 de gener de 2015, els nomenaments de personal docent en substitució tindran les jornades de treball establertes amb caràcter general: a partir de l'1 de gener les jornades tornen a la situació que hi havia abans de l'any 2012.Restabliment de les modalitats de jornada:
Jornada complerta: 100%
1/2 + 1/3 de jornada: 83,33 %
2/3 de jornada: 66,66%
1/2 jornada: 50%
1/3 de jornada: 33,33%

Mestres d’educació infantil i primària
HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADA


Lectives
C.C.
Horari total centre
Jornada laboral total
% en relació jornada
37,5 h
Sou base
C.D.
(euros)
C.E.
(euros)
TOTAL
(euros)
SUBS 1/3= 0,33
8h 20min
1h40min
10
12,5
33,33%
319,66
157,78
186,22
663,66
SUBS ½=0,50
12h30min
2h30min
15
18,75
50%
479,49
236,68
279,33
995,5
SUBS 0,66= 1/3+1/3
16h40min
8h20min
25
28,5
66,66%
639,32
315,57
372,44
1327,33
3 SUBS 1/3=1
25h
5h
30
37,5
100%
958,98
473,35
558,66
1990,99
SUBS 0,83= ½ + 1/3
20h50min
4h10min
25
31,25
83,33%
799,15
394,46
465,55
1659,16
1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 1
25h
5h
30
37,5
100%
958,98
473,35
558,66
1990,99
SUBS SENCERA =1
25h
5h
30
37,5
100%
958,98
473,35
558,66
1990,99
VACANT SENCERA
25h
5h
30
37,5
100%
958,98
473,35
558,66
1990,99
VACANT  ½
12h30min
2h30min
15
18,75
50%
479,49
236,68
279,33
995,5
VAC ½ +SUBS1/2=1
25h
5h
30
37,5
100%
958,98
473,35
558,66
1990,99
VAC1/2+SUBS1/3=0,83
20h50min
4h10min
25
31,25
83,33%
799,15
394,46
465,55
1659,16

Professorat de secundària I batxillerat, EOI, arts plàstiques i disseny

HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADALectives
C.C.
Horari total centre
Jornada laboral total
% en relació jornada
37,5 h
Sou base
C.D.
(euros)
C.E.
(euros)
TOTAL
(euros)
SUBS 1/3= 0,33
6h 40min
3h20min
10
12,5

33,33%
369,68
194,31
190,46
754,45
SUBS ½=0,50
10
5
15
18,75
50%
554,53
291,46
285,69
1131,68
SUBS 1/3+1/3=0,66
13h20min
6h40min
20
28,5
66,66%
739,37
388,61
380,91
1508,89
3 SUBS 1/3=1
20
10
30
37,5
100%
1109,05
582,92
571,37
2263,34
SUBS 1/2+1/3=0,83
16h40min
8h20min
25
31,25
83,33%
924,21
485,77
476,14
1886,12
1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 1
20
10
30
37,5
100%
1109,05
582,92
571,37
2263,34
SUBS SENCERA = 1
20
10
30
37,5
100%
1109,05
582,92
571,37
2263,34
VACANT SENCERA
20
10
30
37,5
100%
1109,05
582,92
571,37
2263,34
VACANT  ½
10
5
15
18,75
50%
554,53
291,46
285,69
1131,68
VAC ½ +SUBS1/2=1
20
10
30
37,5
100%
1109,05
582,92
571,37
2263,34
VAC1/2+SUBS1/3=0,83
16h40min
8h20min
25
31,25
83,33%
924,21
485,77
476,14
1886,12
 • Professorat tècnic de formació professional (PTFP)

  HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADA  Lectives
  C.C.
  Horari total centre
  Jornada laboral total
  % en relació jornada
  37,5 h
  Sou base
  C.D.
  (euros)
  C.E.
  (euros)
  TOTAL
  (euros)
  SUBS 1/3= 0,33
  6h 40min
  3h20min
  10
  12,5

  33,33%
  319,66
  194,31
  190,46
  704,43
  SUBS ½=0,50
  10
  5
  15
  18,75
  50%
  479,49
  291,46
  285,69
  1056,64
  SUBS 1/3+1/3=0,66
  13h20min
  6h20min
  20
  25
  66,66%
  639,32
  388,61
  380,91
  1408,84
  3 SUBS 1/3=1
  20
  10
  30
  37,5
  100%
  958,98
  582,92
  571,37
  2113,27
  SUBS ½+1/3= 0,83
  16h40min
  8h20min
  25
  31,25
  83,33%
  799,15
  485,77
  476,14
  1761,06
  1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 1
  20
  10
  30
  37,5
  100%
  958,98
  582,92
  571,37
  2113,27
  SUBS SENCERA = 1
  20
  10
  30
  37,5
  100%
  958,98
  582,92
  571,37
  2113,27
  VACANT SENCERA
  20
  10
  30
  37,5
  100%
  958,98
  582,92
  571,37
  2113,27
  VACANT  1/2
  10
  5
  15
  18,75
  50%
  479,49
  291,46
  285,69
  1056,64
  VAC½+SUBS1/2=1
  20
  10
  30
  37,5
  100%
  958,98
  582,92
  571,37
  2113,27
  VAC1/2+SUBS1/3
  16h40min
  8h20min
  25
  31,25
  83,33%
  799,15
  485,77
  476,14
  1761,06