30 de setembre de 2013

CCOO presenta una proposta per augmentar els ingressos del sistema públic de pensions

CCOO PRESENTA UNA PROPOSTA PER AUGMENTAR ELS INGRESSOS DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS


 • El Govern ha proposat dues mesures centrades en reduir la despesa i disminuir les pensions

  • CCOO rebutja la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions que pretén el Govern
  • L'Executiu no fa front als veritables reptes del sistema de pensions

  Proposta de CCOO per a l'augment d'ingressos del Sistema Públic de Pensions

  • Rebutja la reforma sobre la revalorització de pensions del Govern

  El sindicat reitera la seva proposta de millora d'ingressos amb mesures a prendre en el curt termini, que estabilitzaran els comptes del sistema de pensions i el compliment dels compromisos de revaloració de les pensions, i mesures en el mitjà i llarg termini, que serviran per assegurar la sostenibilitat del sistema.

  Carlos Bravo, secretari confederal de Protecció Social de CCOO, ha exigit avui que el govern retiri la seva proposta per a la revaloració de les pensions i s'ajusti al que estableix la Llei 27/2011, que va néixer de l'acord unànime de les organitzacions sindicals i empresarials per establir un Factor de Sostenibilitat.

  Les reformes proposades pel Govern, si es posessin en marxa tal qual s'han presentat, sense altres mesures de millora de ingressos que puguin corregir totalment o parcialment els seus efectes, suposaran una pèrdua de poder adquisitiu de les pensions d'entre un 14,8% i fins un 28,3% els pròxims 15 anys.

  Un pensionista que percebi una pensió de 1.000 euros mensuals, sota el sistema de revaloració actual, percebria, després de 10 anys, una pensió de 1.219 euros. Amb la proposta actual del govern, si la pensió es revaloritzés al 0,25%, la pensió que percebria passats aquests mateixos 10 anys, seria 1.025 euros, és a dir, 196 euros mensuals menys. Per tant, el pensionista, després d'aquest període, podria arribar a veure reduït el seu poder adquisitiu en fins a un 15,9%, o fins al 20% si la inflació del període fos similar a la mitjana dels 10 últims anys, un 2, 5%.

  CCOO ha elaborat un informe, analitzant la proposta del Govern, els efectes derivats de la seva aplicació i proposant unes mesures alternatives, que actuen en el curt, el mitjà i el llarg termini, augmentant els ingressos del sistema de pensions.