8 de desembre de 2013

La #LOMCE: una llei que NO millora l'educació

La LOMCE posa en perill el sistema educatiu català en laminar les competències educatives de Catalunya i posar les bases per aniquilar el sistema d’immersió lingüística que fa més de 30 anys que funciona i que tan bons resultats ha donat com a element de cohesió social.

i també la rebutgem perquè...

NO ÉS UNA LLEI PER MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA

• Perquè no considera l'Educació com un dret fonamental.
• Perquè proposa introduir les lleis del mercat en el funcionament del sistema escolar.
• Perquè no proposa mesures adequades per resoldre els problemes que té l'Educació del nostre país.
• Perquè no assegura el finançament necessari per a la seva implantació.
• Perquè no garanteix els recursos humans i materials imprescindibles per aconseguir un ensenyament de qualitat.
• Perquè no preveu disminuir l'excessiu nombre d'alumnes que plenes nostres aules.
• Perquè no aspira a l'èxit del tot l'alumnat.

ÉS UNA LLEI PARTIDISTA

• Perquè pretén imposar els seus principis educatius i la seva filosofia sense intentar el consens que exigeix la tasca educativa.
• Perquè pretén canviar d'arrel l'actual model educatiu sense respectar les virtualitats que ha demostrat per garantir el binomi qualitat i equitat.
• Perquè oblida l'equitat en educació i aprofundirà en les desigualtats en no compensar les mancances de l'alumnat més desfavorit pel seu origen social.
• Perquè aposta per una major desregularització del sistema educatiu.
• Perquè intenta desprestigiar el servei públic educatiu, per afavorir els interessos privats de determinats sectors.
• Perquè no respecta les competències educatives de les comunitats autònomes, les limita i es carrega l’immersió lingüística cohesionadora, rebaixant el català a la condició de quarta llengua
• Perquè omet qualsevol referencial a la funció de cohesió i integració social de l'educació, especialment important en el cas de l'educació bàsica.

ÉS UNA LLEI SEGREGADORA

• Perquè separa l'alumnat des d'edats primerenques.
• Perquè des de 6è de Primària determina les possibilitats acadèmiques de cada alumne i alumna.
• Perquè l'ensenyament obligatori no serà igual per a tot l'alumnat.
• Perquè proposa un sistema d'avaluació que és una autèntica carrera d’obstacles i que serà utilitzat exclusivament per seleccionar els “millors estudiants” i no com a instrument de superació de les dificultats.
• Perquè augmentarà l'abandonament escolar en establir avaluacions externes constants únicament sobre continguts
Perquè per accedir a la Universitat s'estableixen criteris subjectius que inclouen una avaluació específica i / o aptituds personals.

ÉS UNA LLEI QUE DEVALUA LA FP

• Perquè la FP Bàsica que s'implanta condueix a un carreró sense sortida.
• Perquè per accedir a FPGM s'haurà de fer una prova com les
persones que accedeixen de fora del sistema.
• Perquè crea un itinerari de FP sense possibilitat de canvis llevat que es torni a repetir la "revàlida" per accedir als ensenyaments aplicades.
• Perquè crea "revàlides" per a l'obtenció de tots els títols excepte per a la FPGS.
• Perquè desapareixen els PQPI que tan bons resultats estaven donant i permetien obtenir la titulació de Graduat en ESO.
• Perquè entre els objectius de la FP Bàsica parla específicament de "adquirir o completar les competències bàsiques de l'ESO "quan després se'ls donarà un certificat de nivell 1.
• Perquè estableix una FP al servei exclusiu de les necessitats empresarials.

ÉS UNA LLEI QUE ATACA I OBLIDA AL PROFESSORAT

• Perquè demostra un menyspreu total pel coneixement expert en educació i dels educadors en plantejar una reforma del sistema educatiu basada prioritàriament en el sentit comú.
• Perquè les condicions en què ha de desenvolupar la seva feina no són adequades per realitzar la tasca docent que necessita l'alumnat actual.
• Perquè utilitza la crisi econòmica per mantenir unes ràtios i unes hores lectives excessives.
• Perquè segueix amortitzant les places dels docents que es jubilen i retallant les plantilles dels centres.
• Perquè posa en dubte la seva professionalitat en confiar les avaluacions a agents externs.
• Perquè no presenta ni una sola proposta de suport o reconeixement a la seva tasca.
• Perquè estableix la mobilitat forçosa, en els propers cinc anys, enlloc de la necessària estabilitat de les plantilles docents i atemptant contra el seu drets.
• Perquè s'oblida que sense el concurs i suport del professorat cap reforma educativa és possible.

ÉS UNA LLEI QUE ANUL·LA LA PARTICIPACIÓ

• Perquè dóna un poder desmesurat al director i suprimeix les competències del Consell Escolar, marginant al Claustre i a la comunitat educativa en el Consell Escolar en considerar només només un òrgan consultiu.
• Perquè oblida la necessitat de l'existència dels òrgans col·legiats a l'àmbit educatiu.
• Perquè no és una llei que s'anticipi al futur.

ÉS UNA LLEI SENSE CONSENS

• Perquè no ha existit cap debat.
• Perquè s'han limitat a penjar una "pluja d'idees" a la pàgina web i prop de 1000 persones han dit la seva, quan hi ha més de 500.000 docents i els seus representants (els sindicats) que no han estat consultats.