24 d’octubre de 2013

Escoles bressol: El 0-3 amb la vaga general de la comunitat educativa del 24 d'octubre

L’aprovació de la LOMCE (llei orgànica de millora de la qualitat educativa) suposa un atac al sistema públic i universal de l’educació al nostre país:

  • Pensa el sistema educatiu com una competició on se situa les necessitats del mercat per sobre de les necessitats de la comunitat i de les persones. 
  • Trenca el caràcter integrador i universal de l’educació, segregant a l’alumnat per raons diverses: religió, gènere, llengua vehicular, nivell.
  • Es reforça la estructura dual (privada-pública) i s’inclouen com a part del sistema educatiu els agents privats que se'ls atorga funcions de regulació. 
  • Dilueix la participació democràtica dels Consells Escolars i dels claustres, i tot es centralitza en la direcció.
  • Torna a la vella concepció academicista de l’educació, on el “0-3” torna a ser més assistencial que educatiu, es devaluen totalment matèries com la Música i la Plàstica i es recupera una FP devaluada. Desapareix Educació per a la Ciutadania i torna la religió avaluable a tots els cursos.
  • Preveu una recentralització de les competències educatives, amb una concepció unitarista del que s’ha d’aprendre. I es preveuen proves externes unificadores (vàries revàlides) per anar seleccionant a l’alumnat 

En conseqüència, el futur del país i la seva qualitat democràtica passen per impossibilitar l’aplicació de la LOMCE i construir les bases per un nou projecte educatiu. També a Catalunya i a Barcelona ; on el primer cicle d’educació infantil està en perill per la manca de finançament, la política de privatització de centres i serveis públics, i els projectes de reforma de l’Administració. Ens sembla indigne que el nostre Ajuntament aprovi una partida pressupostaria de 800.000 euros a subvencionar “llars d’infants privades” i no cobreixi les hores de suport educatiu necessàries.

Les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona continuem lluitant contra el desmantellament del nostre model d’atenció a la petita infància a partir de les mesures aprovades pel govern de CiU : augment de ràtios, menys atenció de suport educatiu i privatització dels 3 centres oberts el curs anterior. En aquests moments, amb moltes famílies i infants amb greus dificultats per viure amb dignitat, és més necessari que mai polítiques públiques que garanteixen la cohesió social i els drets dels infants.Mesa Sindical IMEB (UGT - CCOO)


Dijous 24 d’octubre:

les treballadores i treballadors de les escoles bressol quedem a les 10´30 hores davant l’Ajuntament...porteu pancartes, xiulets...i  a les 12 hores ens anem plegats a la manifestació unitària a plaça Universitat.