7 de desembre de 2013

Departament d'Ensenyament: informació sobre la LOMCE

Informació d'interès en relació amb el projecte de Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE)
Posicionament del Govern davant la LOMCE:


Rebuig global i contundent al projecte de la LOMCE. D'acord amb aquest posicionament, s'està actuant en diversos fronts: 


Totes les forces polítiques que vam aprovar la Llei d'educació de Catalunya hem consensuat les esmenes presentades al Congreso de los Diputados sobre el tractament que fa la proposta de la LOMCE de la llengua i dels continguts. 

El Govern va presentar dos documents, en el marc de la Conferencia sectorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes i les conselleries de les diferents comunitats autònomes, amb l'argumentari en què es basa l'oposició a l'Avantprojecte de Llei. Posteriorment va elaborar un nou document en relació amb el Projecte aprovat pel Consejo de Ministros. Aquest argumentari fa referència tant a les qüestions lingüístiques com a la invasió competencial i al model educatiu que es proposa.
Tots els grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, menys PP i UPyD, han signat, al costat dels sindicats i representants de pares i mares, el document "10 raons per rebutjar la llei Wert". El decàleg abraça la globalitat d'aspectes del projecte de llei: l'esperit segregador i intervencionista, la desconfiança cap al professorat, la devaluació del paper de la formació professional, l'atemptat al model d'immersió lingüística, la recentralització competencial, la limitació del paper de la comunitat educativa i l'aposta per un model educatiu elitista i economicista.
El grup parlamentari de CIU, juntament amb la resta de forces polítiques que s'oposen al projecte de llei, s'ha compromès a derogar la LOMCE tan bon punt hi hagi una nova majoria parlamentària que ho possibiliti. 

Declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català d'immersió lingüística.