24 d’octubre de 2013

Ensenyament privat: El 24 d'octubre vaga a la concertada. NO A LA LOMCE
La proposta de la “nova” Llei d’Educació està cobrint les últimes formalitats abans que el Govern de Madrid l’aprovi definitivament. Des de CCOO hem manifestat en nombroses ocasions i de manera reiterativa la nostra oposició i protesta:
·    Per l’agressió que representa envers la nostra llengua i la nostra cultura.
·   Perquè el 75 % dels continguts es decidiran des del Govern central i no es potencien les matèries que afavoreixen la creativitat i eduquen el pensament crític.
·   Perquè s'ha fet sense un anàlisi rigorós de les necessitats reals del Sistema Educatiu, sense debat i participació activa de tota la Comunitat Educativa.
·   Per la inclusió d’un concepte de qualitat definit exclusivament en funció dels resultats dels estudiants, oblidant altres paràmetres, com la inversió en educació.
·   Perquè potencia que els alumnes estudiïn per aprovar les proves externes no per APRENDRE a APRENDRE, sense avaluar els materials curriculars, ni les metodologies... ni el Sistema. 
·   Perquè és una llei que supedita la educació a les necessitats dels mercats, que vol produir treballadors "submisos", sense eines per defensar els seus drets, fomentant la competència enlloc de la cooperació.
·    Perquè agredeix la PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA a la vida dels centres. El Consell Escolar passa a ser merament consultiu. És una llei classista, segregadora i excloent.
·   Perquè el dret a l’educació ha de ser universal i aquesta llei no en soluciona els problemes.

La LOMCE no representa cap avenç en les condicions laborals i salarials del conjunt dels treballadors i treballadores ni del sector en general, ni de la concertada en particular. No tracta cap de les reivindicacions que CCOO ha plantejat com la creació de comissions, amb la incorporació dels sindicats representatius del sector, per renovar o atorgar concerts; la signatura d’un acord de centres en crisi; o la inclusió dels salaris del personal d’administració i serveis a pagament delegat.

La comunitat educativa ha dit prou. Dintre del calendari de mobilitzacions, el 24 d’octubre s’ha convocat una vaga general en tots els sectors de l’ensenyament. Pares, mares, alumnes, docents, PAS... estan cridats a mostrar el seu rebuig a una llei partidista, profundament injusta i clarament involutiva. Aquesta atac a l'educació i a la llengua catalana cal emmarcar-lo en l'agressió que s’està patint en tot el domini lingüístic, com passa ja avui a les Illes Balears a través del decret del Tractament Integrat de Llengües (TIL).

"Hem de ser nosaltres homes i dones que des de la base, des de el món del treball, des de els sectors professionals, hem d'impulsar i fer realitat a l'escola models educatius que garanteixin la igualtat per a tots. Exigir i reivindicar drets i no acceptar lleis com la LOMCE que van en contra de la igualtat d'oportunitats"

Ma Ángeles Llorente

DOCUMENT EN FORMAT PDF (+)MANIFESTACIONS  
  • Barcelona     12:30 - Pl. Universitat fins Pla de Palau 
  • Girona           12:00 - Pl. de la Constitució
  • Lleida            18:00 - Serveis Territorials fins la Delegació del Govern
  • Tarragona    12:00 - Concentració: davant el Departament d’Ensenyament
  •                   18:00 - Manifestació: Pl. Imperial Tarraco fins Pl. de la Font
  • Tortosa        18:30 - Pl. de la Família fins Pl. de l’Ajuntament

CCOO convoca a la vaga general d'educació el dia 24 d’octubre

La convocatòria de CCOOEducació cobreix a tots els treballadors/es (docents i no docents), de tots els sectors, nivells educatius i titularitats: