22 d’octubre de 2013

El Consell de CCOOEducació de Catalunya promou el dret a decidir, també en educació

Company, companya,Al Consell de la Federació d’Educació del mes de juny vam reflexionar i aprovar les línies estratègiques globals per al treball d’aquest curs. En el Consell del 28 de setembre vam tractar únicament les línies de treball de política educativa. En el proper Consell revisarem projecte laboral, el discurs i les accions que ens han de permetre reforçar la nostra capacitat contractual i millorar l’ocupació i les condicions de treball dels col·lectius que organitzem.Hem anomenat el nostre projecte sobre política educativa Decidim l’educació.

Decidim l’educació


El procés polític que viu Catalunya avui ens obliga a una reflexió profunda. 

CCOO considerem necessari participar en un procés mobilitzador, deliberatiu i democràtic per decidir quina educació volem construir en el nostre país per al segle XXI, i fer-ho amb les organitzacions de la comunitat educativa i a les organitzacions polítiques i socials de Catalunya.

Rebutgem de manera clara la imposició dels decrets i les lleis que està promovent el govern d’Espanya, i rebutgem les polítiques educatives que desenvolupa el govern de la Generalitat, i determinats ajuntaments. La societat catalana no pot admetre una rebaixa del pressupost educatiu global propera al 30% de la despesa per alumne ni els objectius de desagregació social, hiperindividualització i pèrdua de drets de ciutadania que pretenen les forces polítiques que governen.

Entenem que els canvis que es produeixen en el coneixement, la societat, l’economia, la cultura del segle XXI mereixen un replantejament de les estructures, les pràctiques i els objectius de l’educació.
Malgrat l’allau de pèrdues que estem patint, ens equivocaríem si ens plantegéssim la necessitat de tornar al passat. Al passat no s’hi torna mai. Volem construir un futur nou per a l’educació i per als que hi treballem. Volem exercir la llibertat responsable i col·lectiva perquè no pots dir quina educació vols sense dir quin món vols. La sobirania educativa del poble de Catalunya ha de ser el primer exercici del dret a decidir.

És necessària una estratègia de país en tres passos:

 · Primer, oposar-nos a l’aplicació de les lleis del govern del PP

El govern d’Espanya ha aprovat o està a punt d’aprovar una sèrie de normes que malmeten l’educació i posen en risc la cultura i la llengua catalana, la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el mateix dret universal a l’educació. Hi ha al Congrés dels Diputats la LOMCE i la LRSAL, que són un retrocés al franquisme educatiu. Els decrets llei aprovats redueixen el pressupostos per a l’educació, des d’educació infantil fins a la universitat, dins i fora de les aules, de manera que un dret de ciutadania esdevé un dret mercantil, només per a qui el pot pagar. Suposen un atac directe als drets de ciutadania, als drets socials i als drets nacionals del poble de Catalunya.

Per això considerem necessari un calendari d’accions de dimensió ciutadana i laboral, en clau de país, que han de sumar els esforços de totes les persones de Catalunya preocupades per l’educació, per mostrar el rebuig total a les lleis del PP i la decisió de no aplicar-les a Catalunya.

·Segon, organitzar un procés participatiu: Constitució de l’Assemblea de Catalunya per l’Educació.

Proposem a les entitats de la comunitat educativa, a les facultats de Pedagogia, als moviments i organitzacions socials, als partits polítics, i a totes les entitats socials que vulguin, vincular-nos mitjançant una Assemblea de Catalunya per l’Educació, que treballi en un procés participatiu per elaborar un horitzó compartit per l’educació a Catalunya. El procés participatiu hauria de presentar conclusions al mes de juliol davant el Parlament de Catalunya i la societat catalana.

·Tercer, transformar les conclusions en el redactat d’una Iniciativa Legislativa Popular que decideixi el futur de l’Educació a Catalunya.

Apostem per un procés d’àmplia participació per obtenir un alt compromís de la societat catalana. És necessari superar el marc de la LEC, que es basa en la LOE estatal que serà modificada/substituïda per la LOMCE. Per això una llei general d’educació de Catalunya hauria de desenvolupar ordenació pròpia. És necessari superar la LEC, també, perquè en la seva aplicació s’han fet evidents les seves debilitats que ja vam denunciar i combatre durant la seva redacció. És necessari superar la LEC perquè ja no és possible un altre plantejament que no sigui el de l’educació al llarg de tota la vida.


PROPOSTA DE CALENDARI D’ACCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE

10 octubre
consulta a la ciutadania.

Urnes a tots els centres educatius i a l’espai públic. Consulta telemàtica. Demanem a la ciutadania que es pronunciï sobre les polítiques educatives amb tres preguntes.


El Govern central i la Generalitat de Catalunya han realitzat i segueixen realitzant retallades en educació que s'argumenten per la situació econòmica actual, però que, segons el parer de la majoria de la Comunitat Educativa, estan tenint greus repercussions en el sistema educatiu, les quals seran encara molt més perjudicials a mitjà i llarg termini si aquestes retallades es mantenen o, fins i tot, si s'incrementen.
CCOO pensem que ha arribat el moment de recollir, de forma directa, l'opinió de la comunitat educativa i en general dels ciutadans i demostrar que les posicions mantingudes per aquesta en defensa dels drets dels ciutadans estan basades en aquesta opinió. Amb això, s'intenta canviar la forma actual de governar-nos, paralitzant les retallades i iniciant el procés de revertir tots els canvis i retallades que s’han realitzat en els últims anys i frenant les reformes que estan engegades.
Entre tots, iniciar un procés de diàleg i cerca de consens en matèria educativa.

La consulta que promovem unitàriament començarà els propers dies. Pensem que ha de finalitzar l'11 d'octubre, data prevista per aprovar al Congrés de diputats la LOMCE. Us mantindrem informats.


18-19-20 octubre
Pintem Catalunya de groc:

Acampades, tancades, acccions reivindicatives i deliberatives descentralitzades en diferents llocs de Catalunya.


Es proposa pels dies 19 i 20 d'octubre fer acampades a diferents punts de Catalunya  amb la participació de la comunitat educativa i d’entitats, plataformes i associacions i organitzacions del territori o territoris.

A cada acampada es realitzaria una activitat concreta a criteri de les persones participants. 

Les plataformes participants en cada un d’aquets punts es trobaran per concretar: 
• L’organització de l’acampada en el seu punt, 
• L’activitat o activitats que s’hi realitzaran,
• Recollir les opinions de les plataformes participants en aquests punts.
• La difusió en el territori l’acampada i promou adhesions.
En els propers dies us facilitarem informació de com es pot organitzar i com ens podem coordinar en aquesta acció reivindicativa.


Possibles cartells:

Cartell proposat per Badalona es mou
Badalona es mou (+)
Assemblea Groga del Maresme


24 octubre
Demanem el suport de totes entitats socials i ciutadanes i del Parlament de Catalunya.

Promovem unitària i socialment la insubmissió a les lleis que atemptin contra l'educació pública. 


Entenem que totes les accions que vam aprovar poden ser ajustades en data i forma per mantenir la unitat sindical en cada col·lectiu de la Federació. Aquestes són les propostes bàsiques que ja estem treballant amb els altres sindicats i amb la comunitat educativa. Cada afiliat i afiliada rebrà en els pròxims dies les convocatòries concretes, tal i com quedin acordades amb la resta d’entitats.

Una abraçada solidària,

Montse Ros
Secretària general de la Federació d’Educació de CCOO a Catalunya

Barcelona, 2 d’octubre de 2013