21 d’octubre de 2013

Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (PLRSAL)

Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (PLRSAL)

La modificació de la llei de Bases de Règim Local estatal
 
El 2013 s'està plantejant la modificació de la legislació que regula les administracions locals.   

  • La modificació de la llei de Bases de Règim Local estatal (ALRSAL)
  • La Llei de Governs Locals de Catalunya
El  setembre del 2013 s'activaran els dos procediments parlamentaris, tant al Parlamento estatal, com al Parlament de Catalunya.  CCOO hem realitzat al·legacions en els dos avantprojectes, alhora que assemblees comarcals informatives als delegats i delegades, i assemblees per centres de treball.