19 de desembre de 2013

Campanya en defensa dels serveis públics

CAMPANYA PER LA DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS


#DefensemElsServeisPúblics

Aquest retrocés històric en matèria de drets socials, resulta més injustificable en aquests moments. La profunditat de la crisi a Espanya, i l'abast dels seus devastadors efectes -atur massiu i reducció de salaris, amb el seu correlat de creixement de la pobresa, l'exclusió social i la desigualtat -, fa imprescindible, no ja el manteniment dels actuals serveis públics, sinó el seu reforç, ja que han de jugar un paper dinamitzador per a una sortida justa de la crisi.CCOO crida a combatre les retallades i les mal anomenades reformes estructurals, en defensa de la democràcia i l'Estat de Benestar 

El progrés a Europa ha estat vinculat al desenvolupament de l'Estat de Benestar Social consolidant l'anomenat " model social europeu ". Una part essencial d'aquest model és la continuïtat, sostenibilitat i equitat d'uns bons serveis públics. La seva construcció és conseqüència de la pressió social de la classe treballadora organitzada demandant unes millors condicions de vida.

Assistim en els últims anys a un deteriorament constant del conjunt de els serveis públics al nostre país que contribueix a aprofundir en la crisi. Tot i que el procés es va iniciar abans, la crisi és la coartada perfecta per imposar polítiques antisocials, argumentant que són inevitables.

CCOO considera que després aquestes retallades, hi ha l'objectiu de canviar el model social que recull la nostra Constitució, fent-ho al marge de la ciutadania i en contra de la seva voluntat, portant-nos al passat i a l’absència de drets.

Aquest atac als serveis públics és un dels elements fonamentals de la ideologia neoliberal: la privatització d'activitats amb més expectatives de benefici - sanitat-, vendes a baix preu de empreses ben gestionades i rendibles - l'aigua -, retallades i reformes que amenacen greument la qualitat de serveis essencials -educació i sanitat públiques, seguretat, dependència, serveis socials... -, o el accés de la població als mateixos depenent dels seus ingressos- Increment de taxes, descens de beques o repagaments sanitaris -.

questes polítiques s'han traduït en la pèrdua propera als 500.000 llocs de treball, directes i indirectes, vinculats als serveis públics des de finals de 2011. En menys de dos anys, les retallades indiscriminades han destruït tota la creació aconseguida en els set anys anteriors.
Els serveis públics, sanitat, educació, serveis socials, transport, seguretat, habitatge social,... al costat dels sistemes de seguretat social o de pensions i protecció de l'atur, també amenaçats, constitueixen la base de l'Estat de Benestar i l'anomenat Model Social Europeu, senyals d'identitat de les societats europees més avançades.

El camí per preservar el nostre Estat de Benestar passa per una rectificació, tant de les polítiques europees, que imposen la reducció de el finançament dels serveis públics, com dels nostres governs que les apliquen de la forma més antisocial possible.

CCOO defensa el model dels països més avançats d'Europa. Hi ha altres alternatives i són viables. Hem arribar al nivell mitjà de despesa pública dels països de la zona euro -49,9% del PIB, enfront del 43,6% Espanya-, per al que cal incrementar els ingressos públics desenvolupant polítiques efectives contra el frau fiscal i l'economia submergida i reformant la fiscalitat perquè pagui més qui més té.

CCOO exigeix ​​el control democràtic de la despesa pública. Els fons públics s'han d'administrar de manera eficaç, eficient i transparent per gestors professionals i rendint comptes a la ciutadania. De mantenir les actuals polítiques perillen la cohesió i estabilitat de la nostra societat i, en definitiva, la pròpia democràcia.

Aquest retrocés històric en matèria de drets socials, resulta més injustificable en aquests moments. La profunditat de la crisi a Espanya, i l'abast dels seus devastadors efectes -atur massiu i reducció de salaris, amb el seu correlat de creixement de la pobresa, l'exclusió social i la desigualtat -, fa imprescindible, no ja el manteniment dels actuals serveis públics, sinó el seu reforç, ja que han de jugar un paper dinamitzador per a una sortida justa de la crisi.


#DefensemElsServeisPúblics