4 de novembre de 2013

Educació Especial. Conveni Tallers per a discapacitats.

Les consultes i les respostes

Els treballadors i les treballadores donen suport majoritari a l’Acceptació de l'Acord en els termes preacordats en la reunió anterior amb les patronals.
A canvi volen la continuïtat de les negociacions amb compromís i responsabilitat per part de la patronal.

Les patronals, consultats els seus associats, es van manifestar a favor dels punts que vam tractar l'últim dia. 
Aspectes que afectarien només a CET: 
1) Incrementar la jornada fins a 26 hores /any per totes les categories.
2) No aplicació de la interpretació de la comissió paritària en relació a la jornada dels 15 dies de permís retribuït.
3) Congelació salarial fins el 2013, però haurem de parlar d'increment pel 2014.
4) Treballar 5 dels dies de permís retribuït sense compensació.
5) Pròrroga del conveni per continuar negociant-lo per un any.
La patronal ens demana incorporar a l'acord un redactat sobre la subrogació de treballadors i treballadores.

La part social, responem CONJUNTAMENT:
1. Que, una vegada fetes les consultes al conjunt de treballadors i treballadores afectats per aquest conveni, la gran majoria s’ha pronunciat a favor de la firma de l'acord, per tal d'aconseguir més temps per la negociació d'aquest conveni.
2. En relació a la petició d'incorporar un redactat que parli sobre subrogació, la part social es manifesta d'acord. Restem a l'espera de veure el redactat definitiu.

Finalment acordem firmar l'acta d'aquesta reunió i registrar-la al Departament d'Empresa i Ocupació on queda constància de la voluntat de les parts per a la continuïtat de les negociacions.
Quedem per acordar i firmar l'acord definitiu el pròxim dia 21 de novembre.