11 de novembre de 2013

Personal laboral: El TSJC ha dictat sentència: Hem de cobrar la part meritada de la paga de nadal de 2012El TSJC acaba d’emetre sentencia en el Conflicte Col·lectiu interposat per CCOO, juntament amb UGT, IAC i USOC, membres de la Plataforma Sindical Unitària, per la confiscació de la Paga de Nadal. Igualment tenim interposats contenciosos pels acords de Govern de 2012 i 2013 que afecten tant al personal funcionari com al laboral.

Si bé la sentencia desestima la pretensió principal de la demanda de que és procedeixi al reintegrament de la paga extraordinària de desembre del 2012 als treballadors acollits al Conveni, el tribunal estima la pretensió subsidiària de la demanda en el sentit de declarar el dret del treballadors afectats a percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 en la part devengada a data 15/07/2012.

L’Administració de la Generalitat que ja ha mostrat reiteradament la seva oposició a trobar una sortida pactada, recorrerà, amb tota seguretat la sentencia a l’espera d’un pronunciament del tribunal constitucional.

CCOO, juntament amb la resta de sindicats, continuarem reclamant el retorn dels salaris segrestats, als tribunals, i així ho farem a la Mesa de negociació i al carrer.