6 de novembre de 2013

Informacions de la reunió del Comitè Intercentres amb el Departament. El dia 30 d’octubre es van tractar aquests temes relacionats amb les Llars d’Infants
Borsa de treball

El Departament manifesta que actualitzarà la borsa de treball en totes les seves categories. No caldrà que els membres de la borsa es confirmin ja que aquesta actualització es farà d’ofici -directament el Departament- sumant als integrants de la borsa la puntuació corresponent per serveis prestats des de la darrera convocatòria, passant al bloc 1 a les persones integrants d’altres blocs que tinguin serveis i ordenant els resultats.
El fet que el Departament no renovi el contracte que té amb empreses de neteja provocarà que es cobreixin un nombre encara no determinat de places amb nous contractes d’interinitat, aquest fet incidirà directament en l’obertura de la borsa de treball de personal laboral, per tal de facilitar la incorporació de les companyes que així ho desitgin.

A les categories d’ajudant de cuina- netejador/a i cuiner/a de llars, es convocarà borsa oberta en aquelles comarques on hi ha llars que tenen personal d’aquestes categories amb empreses de serveis (són 5 comarques segons el Departament). Demanem que es faci extensiva a totes les comarques amb llar d’infants. En aquesta borsa oberta s’hi podrà apuntar tothom que reuneixi els requisits establerts. A les dues categories es podrà demanar una modificació de disponibilitat territorial. Tot serà de forma telemàtica.

CCOO vam denunciar el fet que l’aplicatiu estigués actiu també els dies festius i el greuge que ha suposat per algunes persones. El Departament manifesta que no poden donar una resposta tècnica donat el cost i la complexitat que suposa la modificació del programa per tal d’inhabilitar els dies festius. Afirmen que no han penalitzat les persones que no han pogut confirmar per aquest motiu. CCOO reclamem que no es suficient, tenint en compte l’actual situació econòmica.


El Departament diu que ens lliuraran la convocatòria tan bon punt la tinguin.

Plantilles

Pel que fa a les plantilles de personal de neteja/ ajudant de cuina proposades pel Departament, a partir de gener de 2014, volem saber quins criteris han utilitzat finalment i demanem que es revisin els m2 dels centres, la tipologia d’alumnes, les ràtios i el número d’aules. Exigim la participació de la part social a l’hora de determinar unes ràtios adequades i així poder millorar algunes situacions que poden esdevenir greus.

La aleatorietat de criteris pot provocar un malestar i una sobrecàrrega de treball en determinats centres. Per aquest motiu demanem l’increment de les dotacions d’ajudants de cuina/netejadores previstes actualment.

El Departament manifesta que en cap cas no hi haurà cap increment, ja que han fet un esforç i que en tot cas es tractaria de redistribuir les que ja tenen establertes.

Horari de les ajudants de cuina/netejadores

CCOO vàrem demanar si l’horari d’aquest personal és pot o no modificar cada curs. El Departament diu que no està pensat per que es modifiqui constantment, però sempre que hi hagi acord entre les parts -direcció i personal-, es podran modificar a l’inici de cada curs.

Roba de treball

Pel que fa a la indemnització per roba de treball la quantitat per aquest curs és la mateixa que per l’anterior 158.79€. CCOO vam proposar que s’estudiés la possibilitat de que les persones substitutes poguessin cobrar la part proporcional d’aquest import quan les substitucions siguin llargues i a partir d’un mínim de temps. El Departament manifesta que estudiaran el tema i que donaran resposta.