27 de novembre de 2013

Ensenyament públic. La lluita per la recuperació de la paga extra (novembre 2013)


La lluita per la recuperació de la paga extra: situació jurídica actual
Aquests dies ens arriben a CCOO moltes consultes sobre si cal presentar una reclamació individual per recuperar la paga de nadal de 2012, que el Govern ens va robar (i que continua fent). Un sindicat afirma que cal presentar reclamacions individuals. Altres sindicats diem que ja s'han fet reclamacions unitàries que recullen a tots els professionals, sectors i territoris i per tant no és necessari.

Tal com estan les coses, entenem l'enrenou i desorientació que ha provocat aquesta situació.

CCOO creiem que no és necessari presentar ara una reclamació individual. Com també ho diuen altres sindicats. Ara més que mai creiem que cal mantenir la unitat d'acció sindical en la defensa dels drets dels treballadors. Si més no, per evitar aquest desconcert.

Us expliquem com es troba la batalla judicial, i mirem de donar resposta a les consultes...


Cronologia dels fets

1. Antecedents
CCOO entenem que l’assalt als nostres drets i el robatori de la paga extra no s’ajusten a dret i vulneren el dret de negociació col·lectiva, per la qual cosa iniciem la reclamació judicial contra aquestes mesures.

L'any 2012 CCOO interposem un contenciós administratiu contra els diferents Acords de Govern de la Generalitat per les retallades salarials dels empleats i empleades públics. 
Aquest contenciós (138/2012) es va presentar el mes d’abril de 2012 i posteriorment s’ha ampliat cada vegada que un Acord de Govern enduria les retallades salarials. La batalla judicial encara resta oberta.

Posteriorment, els gabinets jurídics de la gran majoria de sindicats van decidir presentar conjuntament la reclamació per la recuperació de la paga extra. 

Les demandes judicials  en que participem CCOO i la majoria de sindicats de l’ensenyament  cobreixen a tots els treballadors/es d’Educació a Catalunya, i de tots els sectors:
Amb les esperades sentències judicials favorables que resultin, s’iniciaran els procediments administratius i judicials perquè es pugui estendre el seu efecte a tot el funcionariat i empleats públics català.


2. Situació actual

Com hem relacionat anteriorment, ja tenim altres sentències a Catalunya i a la resta de l’estat que ens donen la raó: dret a cobrar la part proporcional de la paga extra de l'any 2012, del temps meritat abans de l'entrada en vigor del decret de la retallada.

CCOO guanyem la primera sentència sobre la part proporcional de la paga extra del funcionariat essent ferma la sentència amb condemna de costes a l’Administració. La part proporcional d’aquesta paga ja estava meritada (1 de juny a 15 de juliol del 2012) i haurà de ser retornada. 


Pel personal laboral de l'Administració ja hi ha una sentència, resultat d’una demanda presentada per CCOO juntament amb altres sindicats. Aquesta sentència desestima cobrar tota la paga sencera però reconeix el dret a cobrar la part ja meritada de la paga extra a data 15 de juliol de 2012.

En general tots els tribunals estan dictant que l'Administració ha de retornar 44 dies de la paga suprimida de Nadal 2012 (aproximadament, 1/4 de la paga), que són els meritats a data 15/07/2012.


L’Administració la recorrerà

L’Administració de la Generalitat ja ha mostrat reiteradament la seva oposició a trobar una sortida pactada: recorrerà, amb tota seguretat la sentència a l’espera d’un pronunciament del Tribunal Constitucional. No hem de perdre la calma i hem d’esperar per poder preparar la demanda col•lectiva (el termini en cas del funcionariat és de 5 anys).

Què pot passar amb els que presentin reclamacions individuals?

1. Els terminis de la reclamació són molt amples i tenim temps per preparar diferents estratègies.

2. Sovint apareixen documents en forma de reclamació prèvia on es demana fer-la individualment.

3. Hem de tenir en compte que presentar aquest document de forma individual suposa iniciar tot un procediment legal, amb un cost substancial, al que caldrà donar continuïtat presentant contenciós administratiu en cas de silenci administratiu o resposta negativa.

4. I, sobretot, quedaria exclòs de qualsevol solució col•lectiva.

5. Totes les accions legals que emprenguem CCOO (en la mesura de que ho permeti la llei) les farà col•lectivament, i donaran cobertura a totes les persones que estem patint les retallades.

6. CCOO seguirem promovent accions judicials i mobilitzacions en el marc sindical unitari per aconseguir el retorn del que ens han robat i de la part que ens reconeixen els Tribunals.


Altres sindicats també orienten en el mateix sentit:

"Volem avisar al professorat que qui decideixi iniciar la seva reclamació individualment haurà de portar-la fins al final i interposar, si cal, recurs contenciós administratiu. Si s’abandona la via administrativa havent estat denegada per l’Administració la petició inicial i no s’hi interposa recurs contenciós administratiu, no fer-ho implica consentir l’acte administratiu, que quedarà ferm. Per tant, no es podria acollir a l’extensió de la possible sentència estimatòria en la reclamació del seu àmbit territorial. A més, podria haver-hi condemna amb costes a la part a qui es desestimin totes les seves pretensions."

Davant d'uns Governs i d'unes patronals unides en el seu intent de que la crisi/estafa la paguem el conjunt de la classe treballadora, necessitem sindicats forts i units. Aquesta força la dones tu participant a les mobilitzacions convocades, i amb la teva organització i afiliació, per respondre col·lectivament a les agressions als nostres drets laborals i socials.