12 de novembre de 2013

Personal laboral: borsa de treball de personal d'administració i serveis


El dilluns dia 11 de novembre el Departament ha publicat la següent resolució:

Resolució per la qual es regularitza l'experiència professional a l'Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.
Amb aquesta resolució el Departament actualitzarà la puntuació dels integrants de la borsa pel que fa al temps treballat. Restem a la vostre disposició per a qualsevol consulta