3 de desembre de 2013

3 de desembre, Dia internacional de les persones amb diversitat funcional.

CCOO de Catalunya reivindica el treball digne i sense barreres per a les persones amb diversitat funcional


El 1992, l’Assemblea de Nacions Unides va proclamar la data del 3 de desembre com a Dia Internacional de les persones amb diversitat funcional. Posteriorment es van aprovar les Convencions de les Nacions Unides, del 2006 i 2008 sobre el dret de les persones amb diversitat funcional i la UE va acordar l’Estratègia 2010-2020 sobre la participació de les persones amb discapacitat en la vida econòmica i en la societat, totes elles ratificades per l’estat espanyol. Per a CCOO de Catalunya, l’actual política de retallades i les reformes que es proposen de la LISMI (Llei d’integració de les persones amb diversitat funcional) vulneren l’estratègia i les convencions europees, però sobretot un dels drets fonamentals de totes les persones: el dret a la igualtat de tracte. 

A Catalunya més de 490.000 persones tenen reconegut algun grau de discapacitat i pateixen, per aquesta causa, amb més intensitat les conseqüències de la crisi i les errònies polítiques econòmiques de retallades. 

La taxa d’activitat de les persones amb diversitat funcional (36%) és la meitat a la de la resta de la població, la  taxa d’atur no para de créixer i el 2013 hi ha a Catalunya 10.565 persones amb diversitat funcional inscrites com a aturades, el 13,2% més que l’any 2012, de les quals el 53% són dones, qui pateix la doble discriminació: per ser dona i amb diversitat funcional. El nombre de contractacions va estar de 18.700 durant tot el 2012, xifra molt inferior a la de 2011, sobretot pel que fa a joves menors de 25 anys i, majoritàriament temporals. 

CCOO denuncia el reiterat incompliment, tant a l’àmbit privat com a l’Administració pública dels percentatges de reserva de llocs de treball per a persones amb diversitat funcional i la nul•la sanció per aquests vulneracions. 

La llei d’accessibilitat que actualment s’està debatent al Parlament de Catalunya no contempla mesures d’accessibilitat als centres de treball ni al seu entorn, pel que no considera les persones amb diversitat funcional com a persones treballadores, vulnerant el seu dret a la mobilitat o a l’adaptació dels espais el que suposa que no puguin desenvolupar-se amb normalitat ni en igualtat de condicions com la resta de treballadors i treballadores. 

Amb motiu del Dia internacional de les persones amb diversitat funcional, CCOO de Catalunya reivindica el seu nivell d’emancipació, autonomia i igualtat que mereixen com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. La plena integració social passa per poder construir un projecte de vida autònoma sustentat en una feina amb drets i de qualitat. 

No a les retallades i si al treball digne i sense barreres per a tothom.